Skip to content

NPS-Passive

Elias Axelsson Björklund
Elias Axelsson Björklund er en erfaren skribent og ekspert på medarbeider- og kundeopplevelser. Med over seks års erfaring i bransjen har han hjulpet organisasjoner over hele verden med å forbedre kundeopplevelsen og øke medarbeiderengasjementet.
Blogg
5 min läsning
Customer Experience
NPS-Passive

Hva betyr det når en kunde gir et passivt svar (7-8) i din NPS?

Dette blogginnlegget forklarer hvorfor de fleste kunder gir en 7-8 og hvordan man håndterer passive svar på undersøkelsen. For de av dere som er godt kjent med NPS, gå videre til neste avsnitt. NPS, Net Promoter Score,  er en metode som brukes til å måle kundetilfredshet og -lojalitet. Det er et enkelt spørsmål som stilles til kundene: “På en skala fra 0 til 10, hvor sannsynlig er det at du vil anbefale produktet/tjenesten vår til en venn eller kollega?” Svarene er delt inn i tre kategorier: ambassadører, passive og kritikere. Ambassadører er de som svarer 9 eller 10, passive svarer 7 eller 8, mens kritikere svarer 0-6.

Du kan lese vår komplette NPS guide for hvordan du skal gjennomføre undersøkelsen mest effektivt for din bedrift.

Hva skiller 7 og 8 i et NPS-svar?

Forskjellen mellom 7 og 8 i et NPS-svar kan være utfordrende å fastslå, da en kundeopplevelse er subjektiv. I enkelte bransjer/land forventer kundene mer, og i andre mindre. Imidlertid anses passive kunder generelt som mindre engasjerte og mer sannsynlig å vurdere andre alternativer.

Til gjengjeld er det mer sannsynlig at promotører (9 eller 10) anbefaler produktet eller tjenesten til andre og blir lenger hvis du har en abonnementstjeneste. Det er viktig å merke seg at NPS-resultatet ikke bare dreier seg om å samle poeng; det er viktigere å forstå hva kundene synes og hvordan de opplever produktet eller tjenesten.

De fleste kunder er passive. Mange faktorer bidrar til at kunder hos de fleste bedrifter er passive; det vil si at de svarer 7 eller 8 i NPS-undersøkelser.

De vanligste årsakene til at en kunde er passiv er:

  • Kundens forventninger er allerede innfridd: Hvis kundene føler at forventningene er innfridd når de bruker produktet eller tjenesten, kan de være fornøyde, men de må bli mer imponert for å gi høyest poengsum i NPS-undersøkelsen. De kan også ha hatt en positiv opplevelse, men trenger en som er tilfredsstillende nok til å anbefale produktet eller tjenesten videre til andre.
  • Det har ikke oppstått noen vesentlige problemer: Hvis kundene ikke har hatt noen store problemer med produktet eller tjenesten din, kan de også svare med en passiv poengsum. De er fornøyde, men trenger mer for å gi høyere poengsummer i undersøkelsen.
  • Kunden er apatisk: Det kan være kunder som ikke er engasjert i produktet ditt eller tjenesten din. De bruker det av vane eller mangel på alternativer, men mangler en emosjonell forbindelse til tjenesten/produktet.
  • Kunden trenger mer tid: Noen ganger kan kunder svare passivt i en NPS-undersøkelse fordi de ikke har brukt produktet eller tjenesten lenge nok til å vurdere det riktig. De kan også svare med en passiv poengsum hvis de har hatt begrenset interaksjon med selskapet.
  • De får ikke valuta for pengene i forhold til prisen: De kan være fornøyd med produktet, men misfornøyd med for eksempel den siste prisøkningen eller mangelen på en bestemt funksjon.

Uansett hvorfor en kunde svarer passivt i NPS-undersøkelsen, er det viktig å legge merke til deres tilbakemeldinger. Passive kunder er en viktig del av kundebasen din, og det å lytte til deres meninger og tilbakemeldinger er avgjørende for å forbedre produktet eller tjenesten og for å skape en bedre kundeopplevelse.

Hvilke tiltak kan jeg gjøre på passive kunder?

For å konvertere passive kunder til mer fornøyde og engasjerte ambassadører, kan bedrifter implementere en rekke tiltak. Først og fremst er personlig oppfølging avgjørende. Ved å kontakte passive kunder direkte og høre på deres bekymringer eller tilbakemeldinger, kan bedriften vise at de verdsetter kundens meninger og er dedikert til å forbedre deres opplevelse.

Videre kan tilpassede løsninger og tilbud utvikles for å imøtekomme spesifikke behov eller ønsker som kundene har uttrykt. Dette kan bidra til å øke kundetilfredsheten betydelig. Forbedring av produktfunksjoner eller tjenester basert på kundenes tilbakemeldinger er også en viktig strategi. Å vise at bedriften lytter og handler på tilbakemeldinger kan bygge tillit og lojalitet hos kundene.

Til slutt kan insentiver som eksklusive tilbud eller rabatter tilbys til passive kunder for å oppmuntre dem til å anbefale produktet eller tjenesten til andre. Disse tiltakene, kombinert med en kontinuerlig innsats for å forbedre kundeopplevelsen, kan bidra til å gjøre passive kunder til fornøyde ambassadører som positivt påvirker bedriftens vekst og omdømme.

Hvordan kan jeg konvertere en 7-8 til en 9-10?

Den eneste måten å finne ut hva de synes om deg er å følge opp og be om flere tilbakemeldinger. Du kan for eksempel spørre om det er noe spesifikt de ønsker å se forbedret. Dette gir deg innsikt i hva som er essensielt for kunden og hva du trenger å jobbe med for å øke lojaliteten hos kunden. Å gi personlig tilbakemelding til hvert NPS-svar er et verdifullt verktøy for å forstå de som svarer 7-8. Likevel er det viktig å huske at ett datapunkt blant mange bør tas i betraktning når man vurderer kundetilfredshet. I tillegg til NPS kan bedrifter bruke ulike beregninger, som kundetilfredshetsundersøkelser (CSAT)-score, for å få et fullstendig bilde av kundenes følelser.

Avslutningsvis kan en passiv NPS-score på 7 eller 8 være utfordrende å tolke, men å ta hensyn til disse kundenes tilbakemeldinger er avgjørende. Ved å stille oppfølgingsspørsmål og samle inn mer informasjon, kan bedrifter bedre forstå hvorfor en kunde ga en passiv poengsum og hva de kan gjøre for å forbedre kundeopplevelsen. Ved å lytte aktivt til alle kunder, inkludert de som gir passive poengsummer, kan bedrifter forbedre sin generelle kundetilfredshet og bygge sterkere, mer lojale kunderelasjoner.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er det viktig å forstå hvorfor kunder gir passivt svar (7-8) i NPS-undersøkelser?

  • Å forstå hvorfor kunder gir passive svar i NPS-undersøkelser er avgjørende for å forbedre kundeopplevelsen. Det gir innsikt i hva som hindrer dem fra å bli ambassadører og hva som kan gjøres for å øke lojaliteten deres.

Hvordan kan organisasjoner tolke og bruke tilbakemeldingene fra kunder som gir en passiv NPS-poengsum?

  • Organisasjoner kan tolke og bruke tilbakemeldinger fra passive kunder ved å utføre grundige analyser og identifisere felles mønstre eller utfordringer. Disse innsiktene kan brukes til å utvikle målrettede forbedringsinitiativer.

Hva er noen konkrete tiltak organisasjoner kan implementere for å konvertere passive svar (7-8) til promotører (9-10)?

  • Organisasjoner kan implementere tiltak som personlig oppfølging med passive kunder, tilby tilpassede løsninger, forbedre produktfunksjoner basert på tilbakemeldinger og tilby insentiver for å oppmuntre dem til å anbefale produktet eller tjenesten til andre.

Hva er fordelen med å forstå den subjektive naturen til NPS-svar, spesielt når det gjelder 7-8 vurderinger?

  • Forståelsen av den subjektive naturen til NPS-svar, spesielt i kategorien 7-8, hjelper organisasjoner med å tilpasse seg kundenes individuelle forventninger og behov, og dermed forbedre kundeopplevelsen mer målrettet.

Hvilken rolle spiller NPS i å hjelpe organisasjoner med å oppdage potensielle forbedringsområder basert på kunders 7-8 svar?

  • NPS gir organisasjoner et startpunkt for å identifisere potensielle forbedringsområder basert på kunders 7-8 svar. Ved å analysere tilbakemeldinger og spørre kunder hva som hindrer dem i å gi høyere poengsummer, kan organisasjonen målrette innsatsen for å løse spesifikke problemer og øke lojaliteten.
Whitepaper

Slik transformerer du CX på tvers av hele kundereisen

Ønsker du å skape en fantastisk kundereise? Oppnå et konkurransefortrinn, nyt større lønnsomhet og levere en overlegen kundeopplevelse? Last ned vår nye whitepaper nå!

Flere artikler om dette emnet

Kontakt

Questback internasjonal Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

internasjonal

Brukerstøtte sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Brukerstøtte sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Brukerstøtte sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norge

Brukerstøtte sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Brukerstøtte:  +47 21 02 70 80
Salg:  +47 21 02 70 70

Sverige

Brukerstøtte sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Brukerstøtte:  +468 440 88 21
Salg:  +468 440 88 00

Tyskland

Brukerstøtte sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Betrodd av mange