Skip to content

Varsling – All informasjon om lovendringer for Whistleblowing i EU og Norge

Henrik Egesten
Henrik jobber med online markedsføring hos Questback. Han har spesialisert seg på betalt annonsering og er interessert i temaer som kunde- og medarbeideropplevelse.
Guide
7 min läsning
Varsling – All informasjon om lovendringer for Whistleblowing i EU og Norge

Varsling, også kjent som whistleblowing, betyr å rapportere ulovlige eller uetiske handlinger, misligheter eller kritikkverdige forhold innenfor en organisasjon. Rapporten sendes til relevante myndigheter eller overordnede for å fremme rettferdighet og ansvarlighet innad i bedriften.

Beskyttelsen for varslere er i ferd med å bli styrket innenfor EU, og disse tiltakene vil også påvirke lovverket i Norge. Den vil stille strengere krav til bedrifter om å ha fungerende funksjoner og systemer for å motta tilbakemeldinger fra ansatte. Gjennom en sikker varslerfunksjon skaper dere en sikkerhet i organisasjonen for de ansatte, viser høy åpenhet og etiske standarder. I tillegg er det bygd inn en metode for å håndtere uregelmessigheter slik at de blir oppdaget på et tidlig tidspunkt.

I denne artikkelen kan du finne svar på følgende spørsmål:

Hva betyr varsling eller “Whistleblowing”?

Varsling, også kjent som “whistleblowing”, refererer til handlingen der en ansatt innenfor en bedrift, organisasjon eller myndighet tar initiativ til å informere ledelsen eller en relevant myndighet om uregelmessigheter, kritikkverdige forhold eller ulovlig aktivitet som forekommer på arbeidsplassen. Hensikten med varsling er å avdekke og adressere alvorlige misligheter eller brudd på lover, regler, etiske standarder eller bedriftspolicyer som kan skade organisasjonen, dens ansatte, eller til og med samfunnet generelt.

Hvorfor er whistleblowing viktig?

Varsling spiller en avgjørende rolle i å opprettholde ansvarlighet, etisk atferd og integritet innenfor virksomheter og organisasjoner. Gjennom varsling blir det mulig å avdekke og håndtere situasjoner som ellers kunne ha blitt skjult eller ignorert, og dermed beskytte organisasjonens omdømme og interesser. Dette kan inkludere tilfeller av økonomisk svindel, diskriminering, trakassering, miljøforbrytelser, korrupsjon eller farlige arbeidsforhold.

Hvordan skal man varsle om kritiske forhold?

For å lette prosessen med varsling og beskytte varslerne, er det vanlig å etablere et varslingssystem. Dette systemet gir ansatte en sikker og anonym måte å rapportere bekymringer uten frykt for represalier eller negative konsekvenser. Anonymiteten er viktig for å oppmuntre til åpenhet og ærlighet, da det gir varslerne en følelse av beskyttelse mot mulig hevn eller diskriminering fra dem som kan være involvert i den aktuelle uregelmessigheten.

Selv om varsling er en viktig mekanisme for å avdekke uregelmessigheter, kan det også være komplekst og utfordrende. Organisasjoner må opprette en kultur der varsling blir verdsatt og beskyttet, samtidig som de gir klare retningslinjer for hvordan varslinger skal håndteres og undersøkes. Å etablere en balanse mellom å beskytte varsleres rettigheter og samtidig opprettholde en rettferdig prosess for alle involverte parter er avgjørende for å bygge et ansvarlig og tillitsfullt arbeidsmiljø.

Interessert i å prøve et varslingssystem i din organisasjon?

Prøv Questback gratis i 14 dager.

Send spørreundersøkelser og analyser rapporter
Komme i gang i løpet av 5 minutter
Ingen kredittkort kreves

Er det riktig at beskyttelsen av varsleren er i ferd med å bli styrket?

Forslaget styrker beskyttelsen av de som varsler på flere måter. Blant annet foreslår regjeringen at informasjon om en varslers identitet skal beskyttes av taushetsplikt. I tillegg vil flere være berørt av taushetsplikten som beskytter varslere. Det bør også være tydeligere for den enkelte hvordan man skal varsle, både internt og eksternt. Bedrifter med minst 50 ansatte vil være pålagt å innføre interne rapporteringskanaler slik at de som omfattes av denne bestemmelsen kan slå alarm. Det må også være mulig å varsle gjennom spesielle kanaler til kompetente myndigheter på bestemte områder.

Er det ikke allerede beskyttelse for den som varsler i dag?

Det er allerede en norsk lov som gir ansatte som slår alarm om alvorlig mislighold hos arbeidsgiveren beskyttelse mot for eksempel gjengjeldelse, oppsigelse og dårligere arbeidsforhold. Men for å bli beskyttet av den loven, kreves det at det må være svært alvorlige forseelser som kan føre til fengsel eller lignende. Den nye loven er mye mer omfattende og formålet er å gjøre det sikrere, enklere og tryggere å rapportere feil.

Hva bidrar en varslingsfunksjon til?

Som selskap er risikoen stor for konsekvenser hvis feil oppførsel endres eller fjernes, men i stedet blir offentliggjort. De fleste organisasjoner vil også ha et varslersystem som er enkelt å håndtere og kostnadseffektivt. Det kan derfor være lurt å unngå dine egne interne systemer.

Gjennom en varslingsfunksjon skaper du som organisasjon en metode for å håndtere uregelmessigheter, sørger for at dine ansatte føler seg trygge, og du viser også høy grad av åpenhet og etiske standarder.

Hva er en intern rapporteringskanal/varslingsfunksjon?

Gjennom en intern rapporteringskanal kan ansatte slå alarm internt i en virksomhet på en sikker måte. Det kan gjøres skriftlig, muntlig eller gjennom et fysisk møte. Kanalen eller varsleren skal kunne motta meldinger om funksjonsfeil og ha kontakt med varslere, følge opp det som rapporteres og gi tilbakemelding på oppfølgingen til de som slo alarm.

Hva er en ekstern rapporteringskanal/varslingsfunksjon?

I motsetning til en intern rapporteringskanal, gjør en ekstern rapporteringskanal arbeidstakere i stand til å varsle en myndighet oppnevnt av regjeringen. En ekstern rapporteringskanal vil motta, følge opp og gi tilbakemelding på rapporter om uregelmessigheter på bestemte områder. Alle som ønsker å varsle kan gjøre det direkte til en ekstern rapporteringskanal, det vil si uten å slå alarm til den interne rapporteringskanalen.

Når trer den nye loven i kraft?

Loven foreslås å tre i kraft 17. desember 2021. Det foreslås at mellomstore bedrifter (de med mellom 50 og 249 ansatte og en årlig omsetning på maksimalt €50 millioner eller en årlig budsjettbalanse på maksimalt €43 millioner) har frist til 17. desember 2023 for å sette opp interne rapporteringskanaler. Andre bedrifter skal ha det fullført innen 17. juli 2022.

Hvorfor er varslerens anonymitet så viktig?

Folk skal føle seg trygge på at de ikke risikerer negative konsekvenser av rapporteringen. Ved å sikre at kanalene er helt anonyme, øker du sannsynligheten for å motta rapporter om alvorlige hendelser.

Whitepaper

Slik transformerer du CX på tvers av hele kundereisen

Ønsker du å skape en fantastisk kundereise? Oppnå et konkurransefortrinn, nyt større lønnsomhet og levere en overlegen kundeopplevelse? Last ned vår nye whitepaper nå!

Hvorfor velge en ekstern leverandør av et varslersystem?

Et eksternt varslersystem kan legge til rette på mange måter, for eksempel kan et effektivt saksbehandlingssystem bidra til å sikre at du overholder loven om personopplysninger, tilbyr en sikker og stabil IT-løsning og sikrer struktur for å kunne håndtere rapporter og undersøkelser. I tillegg kan en ekstern leverandør ofte i større grad garantere at programvaren alltid er oppdatert og har de nyeste funksjonene, slik at dataene er beskyttet gjennom saksbehandlingsprosessen. En ekstra årsak kan være at du unngår risikoen for at rapporten blir lest av en person i varslerteamet som kan bli nevnt i varslers rapport.

Hva kreves for å overholde den nye loven?

Ved å sette opp interne kanaler for rapportering av mislighold og sikre at informasjon om varslerens identitet er beskyttet har du kommet langt. Bedrifter med minst 50 ansatte må sette på plass interne rapporteringskanaler slik at de som dekkes av taushetsplikten kan slå alarm. Bedrifter med 50 til 249 ansatte vil til en viss grad få lov til å dele interne rapporteringskanaler og rapporterings- og oppfølgingsprosedyrer. Større bedrifter vil være pålagt å introdusere sine egne interne rapporteringskanaler.

Det skal være mulig å varsle skriftlig, muntlig eller ved et fysisk møte. Varslerfunksjonen må kunne motta feilmeldinger og ha kontakt med varslere, følge opp det som rapporteres og gi tilbakemelding på oppfølgingen. Kompetente personer eller enheter, som er utnevnt til den interne rapporteringskanalen, kan enten ansettes av bedriften eller av noen som er ansatt for dette på vegne av bedriften.

Hvordan vet jeg at den interne rapporteringskanalen er sikker og at identiteten min ikke blir avslørt?

Formålet med de spesielle kanalene for rapportering av feilbehandling er å gi varslere bedre beskyttelse enn det er i dag. Informasjon om varslerens identitet må være beskyttet av den sterkeste formen for konfidensialitet. Dette betyr at de under ingen omstendigheter skal avsløres.

Hvordan kan min bedrift påvirkes hvis varslingsfunksjonen ikke fungerer?

Som selskap kan du bli hardt rammet hvis mistanke om mislighold på arbeidsplassen blir rapportert og offentliggjort. De økonomiske konsekvensene kan bli store i form av tapte investeringer, kunder som ikke vil fortsette samarbeidet, redusert tillit til ledelse og noen ganger oppsigelser av ansatte. Et flertall av de som varsler har tatt opp spørsmålet internt før de valgte å gå ut offentlig, og derfor er det av største betydning å ha en gjennomtenkt funksjon for varsling.

Hvordan kan Questback Essentials brukes til intern rapportering?

I Questback Essentials er det mulig å sette opp en egen rapporteringskanal. Verktøyet er fleksibelt og mulig å tilpasse seg ønskene som finnes i bedriften. Funksjonalitet er tilgjengelig, for eksempel for varsling og anonymitet.

En av de mest fremtredende fordelene ved å bruke Questback Essentials til intern rapportering er fleksibiliteten det gir. Organisasjoner kan tilpasse verktøyet i tråd med deres eksisterende arbeidsprosesser og interne retningslinjer. Dette muliggjør en sømløs integrering av rapporteringsprosessen i den daglige virksomheten. Resultatet blir at ansatte føler seg komfortable med å bruke verktøyet og dele sine bekymringer eller observasjoner.

Ofte stilte spørsmål

Varsling/Whistleblowing betyr at en ansatt i en bedrift, organisasjon eller myndighet informerer ledelsen om at noe er galt. Hensikten er å avdekke alvorlige misligheter på arbeidsplassen. Dette gjøres enklest gjennom et varslingssystem, der ansatte anonymt kan rapportere feil.

Folk skal føle seg trygge på at de ikke risikerer negative konsekvenser av rapporteringen. Ved å sikre at kanalene er helt anonyme, øker du sannsynligheten for å motta rapporter om alvorlige hendelser.

Prøv Questback

Questback er en ledende aktør innen kunde- og ansattopplevelser..

Prøv gratis i 14 dager Lær mer

Guide til andre emner

Kontakt

Questback internasjonal Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

internasjonal

Brukerstøtte sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Brukerstøtte sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Brukerstøtte sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Brukerstøtte:  +47 21 02 70 70

Norge

Brukerstøtte sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Brukerstøtte:  +47 21 02 70 80
Salg:  +47 21 02 70 70

Sverige

Brukerstøtte sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Brukerstøtte:  +468 440 88 21
Salg:  +468 440 88 00

Tyskland

Brukerstøtte sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Betrodd av mange