Skip to content

KTI (Kundetilfredshetsindeks) – den komplette guiden

Nicola Thomas
Møt Nicola Thomas, en ekspert på innsiktsinnhenting for å informere om atferdsendring og organisasjonstransformasjon. Siden hun mottok doktorgradeni 2005, har Nicola blitt en pålitelig autoritet på hvordan man bygger robuste innsiktsverktøy og programmer for å drive betydelig endring for en rekke interessenter, inkludert ansatte, ledere og kunder.
Guide
8 min läsning
KTI (Kundetilfredshetsindeks) – den komplette guiden

Å tilfredsstille kundenes ønsker og behov er en viktig prioritet for enhver organisasjon. Fornøyde kunder er dessuten mer lønnsomme, lojale og sprer positive ord om organisasjonen. Derfor er kundetilfredshetsindeks et nyttig verktøy for bedrifter for å måle hvor tilfreds kundene er med tjenesten.. I denne artikkelen deler vi hva KTI involverer, hvordan vi kan måle det, skisserer fordelene og fremhever de syv beste fremgangsmåtene for å maksimere effektiviteten og verdien. Derfor er kundetilfredshetsindeks et nyttig verktøy for bedrifter for å måle hvor tilfreds kundene er med tjenesten.

Hva er Kundetilfredshetsindeks

Kundetilfredshetsindeks, KTI, er en beregning som måler i hvilken grad kunder er fornøyd med en organisasjon eller et spesifikt produkt eller en bestemt tjeneste.

Den definerende karakteristikken og fordelen er dens helhetlige, integrerende natur. Dette betyr at KTI-målingen ikke bare måler generell tilfredshet. Det belyser også hvilke aspekter av tilbudet ditt som oppfyller, overgår eller svikter ved behov.

KTI er en avgjørende beregning for konsekvent å måle over tid, ettersom å overse eller unnlate å møte eller overgå kundenes behov kan ha en negativ innvirkning på organisasjonens inntekter, lønnsomhet og merkevarekapital.

Kort sagt, hvis det brukes godt, er KTI et bevist og robust verktøy for å måle kundetilfredshet. Men hvorfor er kundetilfredshetsindeksen populært innsiktsverktøy?

Innholdsfortegnelse

De viktigste fordelene med KTI

Det er flere overbevisende grunner til at KTI er en fordel som gir verdi til organisasjonen din.

  • Fleksibilitet: Denne indeksen er langt mer fleksibel enn enkeltindikatorer, slik som Net Promoter Score. KTI gir organisasjonen din muligheten til å måle og forbedre det som betyr mest for kundene dine. For eksempel vil produktkvalitet og handleopplevelse sannsynligvis være avgjørende hvis organisasjonen din er detaljhandelsorientert. I motsetning til dette, vil et regnskapsfirma sannsynligvis prioritere pålitelighet og tillit.
  • Identifiser og prioriter muligheter: Når du kontinuerlig sporer KTI-verdien, kan du oppdage, prioritere og utnytte muligheter for å iterativt forbedre kundetilfredsheten for å opprettholde og bygge konkurransefortrinnet ditt.
  • Øk kundelojalitet: Kundetilfredshet bygger lojalitet. I sin tur resulterer lojalitet sammen. Som det ofte sies, er lojale kunder langt mer kostnadseffektive og verdiskapende. Det brukes mindre på kundeanskaffelse. Dessuten bruker lojale kunder betydelig mer og tiltrekker seg kunder organisk ved å spre positive jungeltelegrafer.
  • Oppdag utfordringer raskt: I dagens hektiske og konkurransepregede verden må du oppdage utfordringer og handle raskt. Kunder vil sannsynligvis trekke seg bort og bruke pengene sine andre steder hvis organisasjonen din er for treg til å handle.

Når vi nå vet de viktigste fordelene, går vi nå videre til hvordan KTI måles.

Hvordan måler man KTI?

Som en indeks gir den et helhetlig mål som fanger opp alle kjente attributter som bidrar til kundetilfredshet. Derfor involverer det typisk en enkel beregning:

[summen av hvert identifisert attributt / totalt antall attributter] = KTI

Se for deg at et organisasjonens mest populære produkt er en digital markedsplass, hvis indeksen består av fire kjerneattributter, eller dimensjoner, med følgende attributtscore:

  • Kundeservice – 63
  • Brukervennlighet – 72
  • Produktkvalitet – 56
  • Pris – 82

Kalkuler KTI

Ved å bruke formelen ovenfor, vil KTI i dette tilfellet være:

[63 + 72 + 56 + 82 /4 ] = 68%

Men hva hvis hver egenskap ikke er like viktig for kundetilfredshet? For eksempel hvis prisen er mye viktigere enn produktkvaliteten. I så fall anbefaler vi å konstruere en vektet indeks. For å vekte indeksen din, er det imidlertid først viktig å forstå forskjellen mellom KTI- og CSAT-poengsummene.
Calculate Customer Satisfaction Index

Forskjellen mellom CSI og Customer Satisfaction Score

Ikke forveksle KTI med CSAT – Customer Satisfaction Score.

En nøkkelforskjell er at en KTI er en indeks, mens en CSAT er et mål. For eksempel, ved å spørre «Hvor fornøyd er du med X, Y eller Z?», gir kundene sin vurdering av sin tilfredshet for en spesifikk egenskap langs enten en 5, 7, 10 eller 11-punkts svarskala, som strekker seg fra, la oss si “Veldig misfornøyd” til “Veldig fornøyd”.

Dette betyr at din KTI kan konstrueres med alle, eller dine viktigste, CSAT-poengsummer.

Derfor vil din KTI-poengsum bygges ved å integrere relevante CSAT-mål. Men hvilke CSAT-poeng er de viktigste bidragsyterne til kundetilfredshet?

Opprettelse av Kundetilfredshetsindeks

Selv om ingenting hindrer teamet ditt i å bruke ekspertvurderinger om det som betyr mest for kundetilfredsheten, er det alltid best å stole på data. Ifølge forskning tilbyr direkte tilbakemeldinger fra kunder og statistisk testing to metoder for å bygge en vektet KTI.

Med direkte tilbakemeldinger fra forbrukerne blir rangering ofte foretatt. Dette innebærer å invitere kundene dine til å rangere det som er viktigst, for eksempel ved å la dem fordele ulike poengsummer mot ulike attributter. Denne metoden avslører hvor relativt viktig hver egenskap er gjennom øynene til kundene dine.

Det kan imidlertid hende at rangering ikke er mulig. For eksempel kan CSAT-score måles ved forskjellige berøringspunkter på tvers av kundereisen. Og dette gir perfekt mening – opplevelsen vil være friskt i minnet til kundene dine, for eksempel umiddelbart etter å ha mottatt støtte fra kundeservice.

Likevel er det usannsynlig at du kan måle alle kundekontaktpunkter i en økt. Så, hva er den alternative tilnærmingen for å tilordne riktig vektede attributter?

Du kan sammenstille CSAT-poengsummer målt til forskjellige tider/berøringspunkter og gjennomføre statistiske tester. Deretter kan du inspisere dataene (f.eks. attributtfaktorbelastninger), for bedre å forstå deres relative betydning når de er sammenfaktorisert.

La oss gå tilbake til vårt tidligere eksempel. Anta at prisene går opp på grunn av inflasjon; la oss si at dette reduserer kundetilfredsheten med et helt poeng. Tenk deg også at prisen er langt mer avgjørende enn andre egenskaper.

Med en uvektet indeks vil et poengfall i pristilfredshet ha samme innflytelse på KTI-poengsummen din som med et tilsvarende fall i en annen egenskap. Men med en vektet indeks vil prisen ha større innflytelse på KTI-en din og dermed flagge et mer alvorlig problem siden det er mye mer kritisk.

Mens noen anser en vektet indeks som beste praksis, er det syv andre faktorer du bør vurdere for å få mest mulig ut av KTI.

CSI Customer Satisfaction Index

De syv beste fremgangsmåtene for å bruke en Kundetilfredshetsindeks

1: Integrer det viktigste

I seg selv integrerer en indeks en rekke attributter. Derfor avhenger verdien av hva som utgjør KTI-en din. Og dette betyr at du må sørge for at KTI-en din fanger opp de viktigste egenskapene som påvirker den generelle kundetilfredsheten. For å gjøre dette godt, mål regelmessig tilfredshet på tvers av hvert identifisert kundekontaktpunkt på tvers av kundereisen for å få helheten.

2: Velg unike attributter

Selv om det garantert vil være en viss overlapping, med en godt konstruert indeks, må du velge indikatorer som på en unik måte bidrar til kundetilfredshet. Pris og verdi for pengene kan for eksempel overlappe hverandre for mye. Bruk heller dataanalyse for å finne ut hvilke attributter som bidrar mest til kundetilfredshet, og velg indikatoren som best forklarer kjerneattributtet.

3: Se etter manglende attributter

Når du har identifisert viktige, unike attributter, lønner det seg å gjennomføre en regresjonsanalyse. I hvilken grad forklarer de identifiserte egenskapene dine variasjoner i generell kundetilfredshet? Hvis regresjonsmodellen din mangler forklaringskraft, er det viktig å sjekke kundereisen din på nytt. Hva er det du mangler som kan gi mer verdifull innsikt?

4: Gjør det til en fremtredende dashbordfunksjon

Det er viktig at du ikke tar blikket fra ballen. I dag er et dashbord med dine indikatorer for nøkkelresultater et must. Siden KTI-er fanger opp mye viktig informasjon, bør du vurdere å vise din KTI-poengsum som en overskriftsindikator. Hvis det oppdages endring, kan du raskt gå se og handle på hva som ligger bak endringen i kundetilfredshet.

5: Ta i bruk benchmarking

Menneskets hukommelse er fulle av feil. Bruk derfor den innledende KTI-poengsummen din til å måle mot fremtidige poengsummer. I tillegg, hvis du plotter inn KTI-dataene dine som en tidsserie, kan du se endringer på et øyeblikk, akkurat som du kan med en aksjeindeks.

6: Bruk en anerkjent leverandør av innsikt

Selv om KTI er verdifull informasjon, påvirkes verdien av et innsiktsverktøy i forhold til design, levering og rapportering. Derfor anbefaler vi å bruke en anerkjent leverandør av innsikt som Questback. Som din innsiktspartner sørger Questback-teamet for at alle kunders målinger og indekser er enkle å bruke, pålitelige og gyldige.

7: Handle besluttsomt med hensyn til innsikt

Ethvert fall eller økning i KTI fortjener oppmerksomhet og handling. Hvis du for eksempel, oppdager en økning, vil du raskt se dine ansvarlige egenskaper. Enda viktigere, dette gir en mulighet til å belønne de menneskene og initiativene som forårsaket denne oppgangen. På samme måte er det avgjørende å opptre målrettet hvis KTI-poengsummen din blir dårligere. Enda bedre, hvis du bruker en vektet indeks, kan du fokusere på attributter med høy viktighet og lav ytelse for å utnytte den mest positive endringen.

Whitepaper

Slik forbedrer du din KTI gjennom hele kundereisen

Vil du skape en utmerket kundereise? Få konkurransefortrinn, øk fortjenesten og forbedre kunden sin tilfredshet

Historien om KTI og ACSI

Kundetilfredshetsindeks (KTI) tok form i Sverige i 1989 med lanseringen av Svensk Kvalitetsindex (SKI), opprinnelig kjent som Svensk Kundnöjdhetsbarometer (SCSB). Denne indeksen var en av de første i sitt slag som systematisk målte kundetilfredshet på nasjonalt nivå. Inspirert av suksessen med SKI ble American Customer Satisfaction Index (ACSI) senere utviklet i USA. Dette initiativet ble ledet av Claes Fornell ved University of Michigan og tilpasset den svenske modellen til en bredere amerikansk økonomisk og kulturell kontekst. ACSI har siden etablert seg som en referanseindeks for måling av kundetilfredshet i USA og har inspirert til utvikling av lignende indekser globalt.

Mannen bak KTI og ACSI

Claes Fornell, professor emeritus i bedriftsøkonomi ved University of Michigan, er hjernen bak både CSI og ACSI. Som grunnlegger av disse innflytelsesrike indeksene har Fornell spilt en avgjørende rolle for hvordan bedrifter måler og arbeider med kundetilfredshet. Hans forskning og utvikling av metoder for å måle kundetilfredshet har ikke bare endret forretningspraksis i Norden, men også globalt.
Fornells arbeid understreker viktigheten av å forstå kundenes opplevelser og tilbakemeldinger for å kunne forbedre bedriftenes produkt- og tjenestetilbud. Gjennom sitt engasjement og sine innovative metoder har Fornell bidratt til å gjøre kundetilfredshet til en sentral del av den strategiske planleggingen og den langsiktige verdiskapningen for bedrifter over hele verden.

Claes Fornell Grunnlegger KTI

Konklusjon

Verdien som tilbys av en velkonstruert KTI bør fange opp det som betyr mest for kundene dine. Ved å integrere disse attributtene, eller CSAT-poengsummene, i en KTI, vil du ha en lønnsom mulighet til å fikse feil og kontinuerlig opprettholde og utvikle kundetilfredshetsnivået ditt for å være best mulig skikket i et utfordrende marked.

Ofte stilte spørsmål

Kundeservice + Brukervennlighet + Produktkvalitet + Pris /4.

Fleksibilitet, Identifisere og prioritere muligheter, Økt kundelojalitet og Oppdag utfordringer raskt.

Prøv Questback

Questback er en ledende aktør innen kunde- og ansattopplevelser..

Prøv gratis i 14 dager Lær mer

Guide til andre emner

Kontakt

Questback internasjonal Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

internasjonal

Brukerstøtte sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Brukerstøtte sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Brukerstøtte sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Brukerstøtte:  +47 21 02 70 70

Norge

Brukerstøtte sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Brukerstøtte:  +47 21 02 70 80
Salg:  +47 21 02 70 70

Sverige

Brukerstøtte sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Brukerstøtte:  +468 440 88 21
Salg:  +468 440 88 00

Tyskland

Brukerstøtte sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Betrodd av mange