Spørsmål å stille i en medarbeiderundersøkelse

En medarbeiderundersøkelse gir deg viktig innsikt i hvordan du utvikler og forbedrer bedriften din. Med god og løpende tilbakemelding kan du øke engasjementet og produktiviteten, utvikle lederne dine, skape en sterk kultur og et tydelig varemerke og føre bedriften til nye suksesser.

Man pleier å si at det man spør om, er det man får svar på. Det er viktig at du stiller de riktige spørsmålene i medarbeiderundersøkelsen, slik at du virkelig får tilbakemeldinger du kan vokse videre på. 

De viktigste spørsmålene du bør ta med i medarbeiderundersøkelsen.

Interessert i å prøve medarbeiderundersøkelser i din organisasjon?

Prøv Questback gratis i 14 dager.

  • Send spørreundersøkelser og analyser rapporter
  • Komme i gang i løpet av 5 minutter
  • Ingen kredittkort kreves

Generell tilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen din bør gå i dybden om hvordan bedriften din ser ut, men det er alltid godt å starte med hva de ansatte føler generelt om jobben sin. Med spørsmål som hvor fornøyde de er på jobb (eksempel: eNPS), hvordan de vil rangere arbeidsplassen, eller hvor sannsynlig det er at de ville byttet jobb hvis de mottok et tilbud, kan du ta få inntrykk av den generelle tilfredsheten. Deretter kan du dykke dypere i hva som fungerer eller ikke fungerer.

 

Takknemmelighet

En viktig faktor for å skape engasjement (og dermed bedre resultater) er takknemlighet og oppmuntring. Ansatte som føler seg verdsatt av arbeidsgiveren sin er mer lojale og presterer bedre. Dessverre ser det ut til at mange arbeidsgivere bommer på dette. I en rapport fra TINYpulse om ansattes engasjement er det bare en fjerdedel av de ansatte som føler at de blir satt pris på. Hvordan ser det ut hos deg? Spør de ansatte om de føler seg verdsatt.

 

Kolleger

Når The Society for Human Resource Management undersøkte hva hovedfaktorene bak ansattes engasjement var, havnet kollegene blant de tre mest verdsatte faktorene. Vennskap og sterke bånd med kolleger får de ansatte til å føle at det er gøy å være på jobb. De jobber og kommuniserer bedre, og skaper sammensveisede grupper som driver fremgang. Still spørsmål i medarbeiderundersøkelsen som gir deg innsikt i hvordan atmosfæren mellom de ansatte er.

 

Ledere

En annen engasjementfaktor på topp 3-listen er ledelse. Det sies ofte at man ikke sier opp jobben sin, men sjefen sin. Forskning fra Deloitte viser at dette stemmer. 62 % av de som sier at de har til hensikt å forbli på arbeidsplassen sin, sier at de har stor tillit til ledelsen. Imidlertid sier nesten en tredel av de som planlegger å bytte jobb at mangel på tillit til ledelsen er en nøkkelfaktor. Spør dine ansatte hvordan de opplever lederskapet i organisasjonen. Den innsikten du får fra medarbeiderundersøkelsen hjelper deg ikke bare med å skape engasjement og lojalitet – du kan også utvikle lederne dine basert på tilbakemeldingene de får.

 

Lojalitet og meningsfullhet

Dine ansatte kan være de viktigste varemerkeambassadørene, eller det motsatte. Hvis de tror på det bedriften gjør, og føler at de virkelig gjør noe meningsfylt i arbeidet sitt, vil de trives og bli talsmenn for bedriften din. Hvis de bare går på jobb for lønnas skyld, vil de sannsynligvis bytte jobb så snart noe annet dukker opp. Den tredje faktoren i topp 3-listen over hva som skaper engasjement, er meningsfylt arbeid. Undersøk hvor mye mening dine ansatte føler på jobben, og hvor stolte de er over å jobbe hos deg. Spør dem for eksempel om de vil anbefale produktene eller tjenestene dine til vennene sine, og hvor stor nytte de tror kundene får fra dem.

 

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø – både fysisk og psykososialt – gir gode resultater. En sunn arbeidsplass med friske og sterke ansatte gir positive effekter i hele bedriften, fra bedre kvalitet og høyere produktivitet til bedre samarbeid. Høyt sykefravær er derimot knyttet til høy personalomsetning, og en ansatt som føler seg uvel på jobb kan prestere så lite som en fjerdedel av sin kapasitet. Inkluder spørsmål om arbeidsmiljø og helse i medarbeiderundersøkelsen din, og gi dine ansatte muligheten til å ta opp forbedringsmuligheter. 

 

Alt dette er viktige spørsmål som du bør ta med i medarbeiderundersøkelsen din, hvis du virkelig ønsker å få tilbakemeldinger om hvordan du kan utvikle deg og bruke som innsikt for å oppnå nye suksesser. Men det er også viktig hvordan du utfører medarbeiderundersøkelsene. En gang i året, med enkle standardspørsmål? Får du virkelig innsikten du trenger fra dem?

 

Questback har revurdert den tradisjonelle metoden for standardiserte medarbeiderundersøkelser. Våre grundige medarbeiderundersøkelser – som du kan gjøre planlagt, knytte til spesielle hendelser, eller ha «always-on» – gjør en dypere analyse som gir deg den viktige innsikten du trenger, når du trenger den.

Les mer om 360 graders evaluering

resource image
Whitepaper

33 drivkrefter høyere engasjement hos de ansatte

I denne veiledningen har vi brutt ned de fire drivkreftene til 33 konkrete tiltak som ledere kan bruke for å skape en gruppe ansatte som presterer på et høyt nivå. Lykke til!