Skip to content

Fordelene og ulempene med 360 graders evaluering

Elias Axelsson Björklund
Blogg
3 min läsning
Employee Experience
Fordelene og ulempene med 360 graders evaluering

I dag trenger organisasjoner praktiske verktøy for å evaluere medarbeidernes ytelse, samle innsikt og forbedre den generelle driften. Et slikt verktøy er 360 graders evaluering – en omfattende metode som samler inn tilbakemeldinger fra flere kilder innen en organisasjon. Denne artikkelen vil diskutere fordelene og ulempene ved å implementere disse undersøkelsene som en del av organisasjonens ytelsesevalueringsprosess.

Fordelene med 360 graders evaluering

  1. Omfattende vurdering: En betydelig fordel med å bruke 360 graders evaluering er deres evne til å gi et godt overblikk over en ansatts prestasjoner ved å samle inn innspill fra ulike interessenter som jevnaldrende, underordnede, veiledere eller til og med klienter. Denne helhetlige tilnærmingen gir en mer nøyaktig representasjon sammenlignet med tradisjonelle evalueringer utført utelukkende av ledere.
  2. Forbedret selvbevissthet: Ansatte kan få verdifull innsikt i sine styrker og svakheter ved å motta konstruktiv kritikk fra forskjellige perspektiver i organisasjonen. Denne økte selvbevisstheten hjelper enkeltpersoner med å identifisere forbedringsområder mens de anerkjenner deres unike teambidrag.
  3. Forbedret teamkommunikasjon: Implementering av regelmessige 360 graders evaluering oppmuntrer til åpen kommunikasjon mellom teammedlemmer angående individuelle prestasjoner som fører til økt samarbeid mellom ansatte.
  4. Bedre beslutningstaking: Tilbakemeldingsanalyse innhentet gjennom disse vurderingene kan hjelpe ledelsen med å ta informerte beslutninger om forfremmelser eller opplæringsprogrammer skreddersydd for spesifikke behov identifisert under gjennomgangsprosessen.
  5. Medarbeiderutvikling: Når det gjøres riktig med riktige oppfølgingshandlinger som er tatt basert på undersøkelsesresultater; det fremmer personlig vekst for hver enkelt medarbeider, og bidrar til å skape en mer dyktig arbeidsstyrke over tid

Ulempene med 360 graders evaluering

  1. Tidkrevende prosess: Å gjennomføre grundige evalueringer som involverer mange interessenter kan være tidkrevende, spesielt for større organisasjoner. Det krever betydelig koordinering og innsats for å samle, analysere og tolke tilbakemeldinger fra flere kilder.
  2. Potensial for skjevhet: Til tross for forsøk på å opprettholde objektivitet, er 360 graders evaluering ikke immune mot skjevheter som personlige preferanser eller «kontorpolitikk» som kan gi et skjevt resultat.
  3. Bekymringer om anonymitet: For å sikre ærlige svar fra deltakerne, er disse undersøkelsene vanligvis avhengige av anonymitet; Noen av de ansatte kan imidlertid fortsatt frykte potensielle konsekvenser hvis deres kommentarer spores tilbake til dem, noe som resulterer i mindre ærlige evalueringer.
  4. Feiltolkning av tilbakemelding: Uten å få riktig veiledning om å tolke undersøkelsesresultater eller kontekstualisere tilbakemeldinger innenfor en ansatts spesifikke rolle eller omstendigheter, er det en risiko for feiltolking av dataene som fører til feilaktige konklusjoner om en ansatts ytelse.
  5. Mangel på handlingsdyktige trinn: En nøkkelutfordring med 360 graders evaluering er å oversette innsamlet innsikt til handlingsdyktige trinn som resulterer i konkrete forbedringer – uten klare oppfølgingshandlinger basert på funn, kan det gjøre hele øvelsen nytteløs.

Konklusjon

Avslutningsvis gir 360 graders evaluering flere fordeler når de brukes riktig som en del av en organisasjons resultatevalueringsstrategi – og gir omfattende vurderinger som fører til forbedret selvbevissthet blant ansatte og bedre beslutningstakingsevner av et lederteam. Det er imidlertid også ulemper forbundet med denne metoden, inkludert potensielle skjevhetsproblemer eller mangel på handlingsrettede trinn etter analyse som bør vurderes før implementering.

Ved å veie disse fordelene og ulempene nøye mens de tar i bruk beste praksis under gjennomføringen, som å sikre anonymitet blant respondentene og tilby veiledning om å tolke tilbakemeldinger nøyaktig – kan organisasjoner maksimere fordelene fra dette kraftige verktøyet som tar sikte på å forbedre den generelle organisasjonens effektivitet gjennom kontinuerlige forbedringsinitiativer basert på meningsfull dialog på tvers av alle nivåer i organisasjonens økosystem.

 

Whitepaper

33 drivkrefter høyere engasjement hos de ansatte

I denne veiledningen har vi brutt ned de fire drivkreftene til 33 konkrete tiltak som ledere kan bruke for å skape en gruppe ansatte som presterer på et høyt nivå. Lykke til!

Flere artikler om dette emnet

Kontakt

Questback internasjonal Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

internasjonal

Brukerstøtte sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Brukerstøtte sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Brukerstøtte sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norge

Brukerstøtte sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Brukerstøtte:  +47 21 02 70 80
Salg:  +47 21 02 70 70

Sverige

Brukerstøtte sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Brukerstøtte:  +468 440 88 21
Salg:  +468 440 88 00

Tyskland

Brukerstøtte sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Betrodd av mange