Skip to content

Ledelse – åtte tips for et høyt nivå av medarbeiderengasjement

Elias Axelsson Björklund
Blogg
5 min läsning
Employee Experience
Ledelse – åtte tips for et høyt nivå av medarbeiderengasjement

Nærmeste leder er uten tvil den personen som har størst innvirkning på engasjementet til den ansatte. En «dårlig» leder får ansatte til å utføre det som skal gjøres med minst mulig innsats og bidrar til at dyktige medarbeidere begynner å se seg om etter andre jobbtilbud i arbeidstiden.

Ifølge Gallups globale undersøkelse om engasjement er bare fire av ti enige i at «lederen min ser ut til å bry seg om meg som person». En dobling av dette tallet vil bety 10% høyere kundetilfredshet, 46% færre arbeidsulykker, og fravær vil i gjennomsnitt reduseres med 41%. Godt lederskap har flere positive effekter enn bare å føre til høyt engasjement: det forebygger stress, psykiske lidelser og er en drivkraft for at ansatte er villige til å gjøre mer enn det som forventes for å nå organisasjonens mål.

Interessert i å prøve medarbeiderundersøkelser i din organisasjon?

Prøv Questback gratis i 14 dager.

Send spørreundersøkelser og analyser rapporter
Komme i gang i løpet av 5 minutter
Ingen kredittkort kreves

Nedenfor deler vi åtte tips for å skape et høyt engasjement gjennom ledelse.

1. En god leder er en motivator

Virkelig gode ledere har ofte samtaler, både formelt og uformelt med sine ansatte om deres utvikling og prestasjoner. De gir konstruktive og motiverende tilbakemeldinger som hjelper de ansatte å holde seg på stø kurs – de er motivatorer.

De fleste av oss synes det er viktig å forstå hvordan vi presterer, hvordan arbeidet vårt oppfattes og hvordan det påvirker fremtidsutsiktene for vår egen karriere. Fra et globalt perspektiv er det bare én av tre som oppgir at de er enige i at noen i organisasjonen bryr seg om deres utvikling og hvilke karrieresteg de ønsker å ta. Hvis dette tallet dobles, vil den gjennomsnittlige effekten være at lønnsomheten øker med 11%, kundene blir 6% mer fornøyde og fraværet vil reduseres med 28%*

Kilde: Gallup

 

2. Smarte mål

Å sette seg et smart og strategisk mål er en ekstremt viktig drivkraft for å oppnå et høyt engasjement. I tillegg til å hjelpe den ansatte til å prioritere og fordele arbeidstiden, styrker konkrete mål den ansattes selvtillit og gir økt følelse av å bidra til organisasjonen.

Å ha mål som er uklare, lave eller så høye at arbeidstakeren selv ikke tror at han har en rimelig sjanse til å nå målene gir i stedet en omvendt effekt, det bidrar til lavt engasjement. Smarte mål settes sammen med den ansatte hvor lederens mål er å finne akkurat den rette innsatsen. Her er det viktig å forstå om den ansatte tror at det er mulig å nå målet med de aktivitetene som planlegges i fremtiden eller sier det lederen ønsker å høre.

For å skape enda høyere engasjement er det viktig at det er forståelse for organisasjonens overordnede mål og sammenhengen mellom den ansattes daglige aktiviteter og hvordan den enkelte bidrar til at organisasjonen når hovedmålene.

 

3. Still spørsmål

Ved å stille spørsmål og ved å være en aktiv lytter, viser lederen til den ansatte opinion at vedkommende har høy verdi og bidrar til å skape en selvtillit som øker selvutvikling. Gode ​​spørsmål som fokuserer på løsninger kan bidra til å skape dialog om hvordan utvalgte mål kan nås.

 

4. Gammel eller ny skole?

I følge eldre lederskapsmodeller skal en leder være autoritær, kontrollere detaljer, gjennomføre årlige medarbeiderundersøkelser og gjennomføre en årlig medarbeidersamtale. Dersom leder er litt oppdatert følges mal fra HR med medarbeidersamtaler i februar, lønnssamtaler i mai, kompetansehevingskurs i løpet av høsten og medarbeidersamtaler i oktober. Dette er utdatert i en verden med større mobilitet, hjemmekontor, og hvor flere konsulenter bidrar. En global studie fra Microsoft med 30 000 svar i 2021 viste at 41%* av ansatte vurderer å forlate jobben innen et år.

Hvis du er en moderne leder, vet du at verden endrer seg raskere og raskere – for å beholde medarbeiderne trengs et aktivt og tilstedeværende lederskap som fanger opp de ansattes behov, på ukentlig basis. Den moderne lederen legger forholdene til rette for selvledelse der den ansatte oppmuntres til å ta ansvar for å nå sine mål.

Kilde: World Economic Forum

 

 

Ledarskap – åtta tips för ett högt medarbetarengagemang

5. En ikke-dømmende kultur

En leder må ta avgjørende beslutninger og ta ansvar for konsekvenser, selv om forslaget kommer fra en kollega. Noen ganger går vi rett og slett til venstre når vi skulle ha svingt til høyre. Men hvis vi har en engstelig organisasjon som ikke tør å dele ved en feiltakelse er det stor sannsynlighet for at feil vil gjenta seg. Ved å fokusere på mot, tillit og viktigheten av å lære av feil, skaper man en organisasjon som tør å ta fatt på utfordringer, tester nye ting og skaper innovasjon som leder organisasjonen gjennom fremtidige utfordringer og hindringer.

Kilde: Micael Bydén – øverstkommanderende og årets leder 2021

6. Alle meninger er viktige.

Internasjonalt oppgir bare én av fire at de er enige i at deres meninger spiller en viktig rolle på arbeidsplassen. Hvis antallet ble doblet, vil personalomsetningen i organisasjoner ha en gjennomsnittlig nedgang med 22%, antall arbeidsulykker vil gå ned med 33% og produksjonen vil øke med 10%*. Ved å jevnlig spørre ansatte om deres meninger, og om hva de tror gir bedre informasjonsgrunnlag for ledere som også oppmuntrer til ny kultur der ansatte tør å uttrykke seg og komme med forslag, kan påvirke bedriftens forretningsresultater positivt.

Kilde: Gallup

7. Nulltoleranse for overtredelser

Vitser, og særlig vitser på bekostning av andre kan virke harmløse hvis det resulterer i latter; men det betyr ikke at den som mottar kommentaren gjør det med et smil. Å stå opp for og markere når ansatte blir utsatt for krenkelser skaper en sterkere lagånd. En viktig faktor og et grunnlag for sikkerhet på arbeidsplassen.

Kilde: Micael Bydén – øverstkommanderende og årets leder 2021

8. Tekniske hjelpemidler

Vi er alle forskjellige, noen snakker om tankene sine direkte med lederen, andre tar det med kolleger eller med partneren hjemme. Det betyr at mange ledere ikke er klar over hvordan de ansatte har det og hvordan de trives i organisasjonen. Hvis det tar for lang tid, er det en overhengende risiko for at ansatte mister engasjement og til slutt forlater organisasjonen.

For å fange opp signaler om sviktende engasjement, stress og andre helseindikatorer i tide trengs det et digitalt hjelpemiddel som kontinuerlig tar pulsen slik at ledere kan handle før det er for sent. Du kan lese mer om vårt medarbeiderverktøy her og opprette din egen konto for en gratis prøveperiode, slik at du kan gjennomføre en analyse som tar pulsen på din organisasjon.

Oppsummering

Ledelse er en av de viktigste faktorene for å påvirke ansattes engasjement. Godt lederskap får ansatte til å heve kapasiteten til nye nivåer samtidig som de ofte avviser hodejegere som kommer med fristende tilbud. Men er det lett å være en god leder? Absolutt ikke. Det er en vitenskap i seg selv som alt for få mestrer. Våre åtte tips gir deg et godt grunnlag for å skape en kultur der ansatte trives og vokser, og hvis du ignorere tipsene risikerer du at det skaper motsatt effekt.

Vil du vite mer? Les gjerne våre to andre blogginnlegg med tips til hvordan du kan påvirke engasjementet videre gjennom effektiv bruk av oppmuntring og kommunikasjon!

Her kan du lese mer om 360 graders evaluering

Whitepaper

33 drivkrefter høyere engasjement hos de ansatte

I denne veiledningen har vi brutt ned de fire drivkreftene til 33 konkrete tiltak som ledere kan bruke for å skape en gruppe ansatte som presterer på et høyt nivå. Lykke til!

Flere artikler om dette emnet

Kontakt

Questback internasjonal Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

internasjonal

Brukerstøtte sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Brukerstøtte sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Brukerstøtte sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norge

Brukerstøtte sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Brukerstøtte:  +47 21 02 70 80
Salg:  +47 21 02 70 70

Sverige

Brukerstøtte sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Brukerstøtte:  +468 440 88 21
Salg:  +468 440 88 00

Tyskland

Brukerstøtte sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Betrodd av mange