Skip to content

Fordeler og ulemper med å bruke eNPS i din tilbakemeldingsstrategi for de ansatte

Elias Axelsson Björklund
Elias Axelsson Björklund er en erfaren skribent og ekspert på medarbeider- og kundeopplevelser. Med over seks års erfaring i bransjen har han hjulpet organisasjoner over hele verden med å forbedre kundeopplevelsen og øke medarbeiderengasjementet.
Blogg
3 min läsning
Employee Experience
Fordeler og ulemper med å bruke eNPS i din tilbakemeldingsstrategi for de ansatte

I dag må organisasjoner lytte til tilbakemeldingene fra de ansatte. En populær metode mange organisasjoner bruker er Employee Net Promoter Score (eNPS), en beregning som måler ansattes lojalitet og engasjement. I likhet med alle andre verktøy er det imidlertid både fordeler og ulemper forbundet med å bruke eNPS som en del av en overordnet tilbakemeldingsstrategi. Denne artikkelen vil gi en oversikt over fordeler og ulemper du bør vurdere når du bestemmer deg for å implementere dette målesystemet eller ikke.

Hva er eNPS?

La oss kort forklare hva eNPS innebærer før vi går inn i fordeler og ulemper. Avledet fra Net Promoter Score (en kundetilfredshetsmåling), evaluerer den hvor sannsynlig det er for ansatte å anbefale organisasjonen deres som et sted å jobbe på en skala fra 0-10. Ansatte blir deretter kategorisert i promotører (9-10), passive (7-8) eller kritikere (0-6). Ved å trekke fra prosentandelen av kritikere fra promotører, får du sluttpoengsummen. Den varierer mellom -100% til +100%. Der +100 er best, og -100 er bunnen.

Nå som vi forstår hva det er, la oss utforske noen viktige aspekter knyttet til implementering av eNPS:

eNPS Fordeler

  1. Enkelhet – Den enkle måten å samle inn data gjennom et lettfattelig spørsmål gir rask implementering på tvers av alle nivåer i organisasjonen
  2. Benchmarking Sammenligninger kan gjøres mot bransjegjennomsnittet, slik at organisasjoner kan spore fremgang og sammenligne seg med konkurrenter.
  3. Regelmessig overvåking I motsetning til årlige undersøkelser, som raskt kan bli utdaterte på grunn av raske endringer i organisasjonsmiljøet, kan eNPS ofte måles for å holde seg oppdatert med de ansattes fø
  4. Fokusert handling – Ved å identifisere organisatoriske promotører og kritikere, kan organisasjoner målrette forbedringsinnsatsen bedre for å øke den generelle tilfredsheten blant de ansatte

eNPS pros and cons

eNPS Ulemper

  1. Begrenset innsikt – Siden eNPS er basert på et enkelt spørsmål, kan det hende at det ikke gir nok informasjon om de ansattes spesifikke problemer. For å overvinne denne begrensningen, vurder å kombinere den med mer dyptgående undersøkelser eller ett åpent spørsmål
  2. Mangel på kontekst – De ansattes poengsum kan være påvirket av faktorer som ikke er relatert til deres arbeidsplasserfaring (f.eks. personlige livshendelser). Følgelig kan det hende at eNPS alene ikke nøyaktig representerer organisasjonens prestasjoner i å skape et positivt arbeidsmiljø.
  3. Potensiell feiltolkning – Uten riktig kommunikasjon og opplæring for ledere som tolker resultater, kan de feilaktig bare fokusere på å forbedre poengsum i stedet for å ta tak i underliggende problemer som førte til lave rangeringer.
  4. Ufullstendig bilde – Selv om det å forstå hvor sannsynlig det er at ansatte anbefaler organisasjonen din som en arbeidsplass, gir verdifull innsikt i generelle tilfredshetsnivåer, bør andre aspekter som engasjement eller trivsel også tas i betraktning når man utformer omfattende tilbakemeldingsstrategier.

Konklusjon

Konklusjonen er at både fordeler og ulemper er forbundet med å bruke eNPS som en del av tilbakemeldingsstrategien for de ansatte. Mens du veier disse fordelene og ulempene før du bestemmer deg for om det er fornuftig å inkludere denne beregningen for organisasjonens unike kontekst, husk at ingen verktøy er perfekte. Vurder å kombinere flere tilnærminger – som kvalitative intervjuer og kvantitative beregninger – for å forstå dine ansattes erfaringer bedre. Dette vil sikre smartere beslutningsprosesser forankret i verdifull innsikt fra de som betyr mest – arbeidsstyrken din.

Ofte stilte spørsmål

Enkelhet – Den enkle måten å samle inn data gjennom et lettfattelig spørsmål gir rask implementering på tvers av alle nivåer i organisasjonen

Benchmarking – Sammenligninger kan gjøres mot bransjegjennomsnittet, slik at organisasjoner kan spore fremgang og sammenligne seg med konkurrenter.

Regelmessig overvåking – I motsetning til årlige undersøkelser, som raskt kan bli utdaterte på grunn av raske endringer i organisasjonsmiljøet, kan eNPS ofte måles for å holde seg oppdatert med de ansattes fø

Fokusert handling – Ved å identifisere organisatoriske promotører og kritikere, kan organisasjoner målrette forbedringsinnsatsen bedre for å øke den generelle tilfredsheten blant de ansatte

Begrenset innsikt – Siden eNPS er basert på et enkelt spørsmål, kan det hende at det ikke gir nok informasjon om de ansattes spesifikke problemer. For å overvinne denne begrensningen, vurder å kombinere den med mer dyptgående undersøkelser eller ett åpent spørsmå

Mangel på kontekst – De ansattes poengsum kan være påvirket av faktorer som ikke er relatert til deres arbeidsplasserfaring (f.eks. personlige livshendelser). Følgelig kan det hende at eNPS alene ikke nøyaktig representerer organisasjonens prestasjoner i å skape et positivt arbeidsmiljø.

Potensiell feiltolkning – Uten riktig kommunikasjon og opplæring for ledere som tolker resultater, kan de feilaktig bare fokusere på å forbedre poengsum i stedet for å ta tak i underliggende problemer som førte til lave rangeringer.

Ufullstendig bilde – Selv om det å forstå hvor sannsynlig det er at ansatte anbefaler organisasjonen din som en arbeidsplass, gir verdifull innsikt i generelle tilfredshetsnivåer, bør andre aspekter som engasjement eller trivsel også tas i betraktning når man utformer omfattende tilbakemeldingsstrategier.

Whitepaper

33 drivkrefter høyere engasjement hos de ansatte

I denne veiledningen har vi brutt ned de fire drivkreftene til 33 konkrete tiltak som ledere kan bruke for å skape en gruppe ansatte som presterer på et høyt nivå. Lykke til!

Flere artikler om dette emnet

Kontakt

Questback internasjonal Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

internasjonal

Brukerstøtte sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Brukerstøtte sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Brukerstøtte sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Brukerstøtte:  +47 21 02 70 70

Norge

Brukerstøtte sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Brukerstøtte:  +47 21 02 70 80
Salg:  +47 21 02 70 70

Sverige

Brukerstøtte sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Brukerstøtte:  +468 440 88 21
Salg:  +468 440 88 00

Tyskland

Brukerstøtte sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Betrodd av mange