Da kommunikasjonssjef for bærekraft hos Handelsbanken i Finland, Pirjetta, startet i jobben, gjennomførte de kun én årlig kundeundersøkelse. Pirjetta begynte å se behovet for utfyllende tilbakemeldinger fra deres kunder om hvordan de opplevde bankpersonalet akkurat der og da – en fersk tilbakemelding. I tillegg ønsket Handelsbanken en løsning som kunne gi dem innsikt i hvordan hver leder og ansatt presterte i kundemøter. Bakgrunnen for dette var å enklere kunne identifisere forbedringsområder.

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Learn more