VERDENSKLASSE MED KUNDEN I FOKUS

Casestudier | VERDENSKLASSE MED KUNDEN I FOKUS

Når Charlott Brask, nåværende Business Process Manager i Atea, sluttet seg til selskapet i 2016, ble en av hennes oppgaver å sette opp selskapets kundeundersøkelse. Den eksisterende undersøkelsen var omfattende og inneholdt et spørsmålsett på omlag 50 spørsmål. Man savnet en effektiv og pålitelig prosess for distribusjon, datainnsamling og analyse. Svar- frekvensen var også ofte lav og ikke tilfredsstillende.