Når Charlott Brask, nåværende Business Process Manager i Atea, sluttet seg til selskapet i 2016, ble en av hennes oppgaver å sette opp selskapets kundeundersøkelse. Den eksisterende undersøkelsen var omfattende og inneholdt et spørsmålsett på omlag 50 spørsmål. Man savnet en effektiv og pålitelig prosess for distribusjon, datainnsamling og analyse. Svar- frekvensen var også ofte lav og ikke tilfredsstillende.

 

Her kan du lese mer om Kundetilfredshetsundersøkelse

resource image
Whitepaper

VERDENSKLASSE MED KUNDEN I FOKUS

"Vi ville ha en enkel måte å sende ut undersøkelsen til våre kunder» forteller Charlott, «samt et dashboard der det var enkelt for ledere å bryte ned sitt resultat på et relevant nivå.» Valget av samarbeidspartner falt på Questback."