Skip to content

Läxhjälpen

Elias Axelsson Björklund
Ressurser
Casestudier
Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen er en ideell og non-profitt organisasjon som driver med leksehjelp på videregående skoler rundt om i landet hvor studieresultatene ofte er lave. Håpet er at flere oppnår å gå ut av den videregående skolen med vitnemål og føle seg trygge på fremtiden.

Utfodring

I samarbeid med næringslivet, offentlig sektor, stiftelser og filantroper, ansetter Läxhjälpen universitetsstudenter som støtter og motiverer elevene på skolene. En viktig del av arbeidet handler om å kunne evaluere, måle og publisere resultatene fortløpende for å vise at hver investering i Läxhjälpen gir et konkret resultat. For å kunne gjøre dette på en smidig måte har de valgt å bruke Questback.

Løsning

Elevene fyller ut et spørreskjema i forbindelse med oppstart og etter at de har gått påxhjälpen et skoleår. På denne måten kan vi måle holdningsendringer og utvikling. Resultatet vi får gjennom Questback er kjernen i Läxhjälpens virksomhet og er en viktig grunn til at bedrifter og kommuner ønsker å investere i organisasjonen. Vi bruker også verktøyet til å undersøke hvordan våre 74 partnerskoler ser på samarbeidet og gjennomfører en medarbeiderundersøkelse som er rettet mot våre 400 leksehjelpere ved slutten av hvert studieår, sier Matilda Svensson, driftsleder i Läxhjälpen.

Resultat

Questback er først og fremst en viktig del av vår resultatmåling. Gjennom dette får vi høre hvordan involverte mennesker opplever samarbeidet eller arbeidet og vi får muligheten til å utvikle og endre virksomheten, eller bekreftelse på at vi er på rett vei. Hver undersøkelse gir oss viktig innsikt i hva virksomheten trenger å fokusere på, gjøre mer av eller endre.

Resultatet vi får gjennom Questback er kjernen i Läxhjälpens virksomhet og er en viktig grunn til at bedrifter og kommuner ønsker å investere i organisasjonen.

 

Er det et uventet svar som har påvirket hvordan du jobber og hva som ble resultatet?

I elevundersøkelsen har vi hatt mye fokus på spørsmålet om hva som kan bli bedre på Läxhjälpen. Ofte har det handlet om at mellommåltidet skal være bedre, mer smakfullt eller større porsjoner. Som regel får vi maten fra skolen og historisk sett har vi ikke stilt noen direkte krav til dette. Det har dessverre gjort at maten har vært veldig dårlig enkelte steder, men gjennom resultatene fra undersøkelsene har vi som organisasjon kunne stille større krav til skolene, da vi svart på hvitt har sagt at det går ut over kvaliteten på hjelpen vi gir elevene med leksene. Det kan virke som en detalj, men med bedre mellommåltider blir konsentrasjonen hos elevene bedre, karakterene heves og flere kommer inn på videregående!” – Matilda Svensson

Läxhjälpen

Whitepaper

Slik transformerer du CX på tvers av hele kundereisen

Ønsker du å skape en fantastisk kundereise? Oppnå et konkurransefortrinn, nyt større lønnsomhet og levere en overlegen kundeopplevelse? Last ned vår nye whitepaper nå!

Mer casestudier

Kontakt

Questback internasjonal Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

internasjonal

Brukerstøtte sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Brukerstøtte sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Brukerstøtte sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Brukerstøtte:  +47 21 02 70 70

Norge

Brukerstøtte sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Brukerstøtte:  +47 21 02 70 80
Salg:  +47 21 02 70 70

Sverige

Brukerstøtte sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Brukerstøtte:  +468 440 88 21
Salg:  +468 440 88 00

Tyskland

Brukerstøtte sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Betrodd av mange