Når utviklingsdirektør Hannu Rusama ble en del av SOS-Barnebyer-organisasjonen i 2017, var hovedmålet hans å forbedre databasert måling innen barnevern og familietjenester. Hovedproblemet var at det manglet verktøy for å forske på effekten av tjenestene og måle resultatene. Derfor var SOS-Barnebyer resultater basert på ren gjetning istedenfor konkrete data. De trengte tydelige indikatorer som kan brukes både i organisasjonen og i hele sektoren.

resource image
Whitepaper

SOS Barnebyer