Skip to content

Oris Dental

Elias Axelsson Björklund
Ressurser
Casestudier
Oris Dental

Oris Dental: Fra Vekst til Innsikt 

Oris Dental er ikke bare en tannlegekjede; det er en suksesshistorie. Startet i 2016 av seks fremstående tannklinikker fra Norge, hadde de en visjon om ikke bare å tilby kvalitativ behandling, men også å dra nytte av styrken og innovasjonen som kommer fra et større profesjonelt samfunn. De representerer et sterkt fagmiljø innen tannhelse med sine nesten 100 klinikker, 9 laboratorium og nesten 1500 medarbeidere i Norge og Sverige.

De er en voksende kjede med mange muligheter, hvor opplæring og fagligutvikling står sentralt, og de tror at faglig oppdaterte, trygge og fornøyde medarbeidere skaper et godt arbeidsmiljø. Menneskene er deres suksessfaktor, og deres ultimate mål er å skape en god arbeidsplass hvor pasienten føler seg trygg og ivaretatt.Oris dental survey

Oris Dentals Utfordring

Med den voldsomme veksten i begge land, var Oris Dental ivrige etter å kartlegge lojaliteten, tilfredsheten og det faglige fokuset til sine medarbeidere, for å kunne identifisere eksisterende styrker som skulle bevares, og å kartlegge forbedringsområder, både på overordnet og lokalt nivå.

Kartlegging av Medarbeiderengasjement på Tvers av Grensene

Oris Dental hadde tidligere benytte Questback til å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i Norge, men når veksten økte i Sverige ble det behov for å gjøre en tilsvarende undersøkelse blant medarbeiderne der. Organisasjonen var blitt mer kompleks og for å håndtere disse behovene, tok Oris Dental kontakt med Questback’s InsightLab. Med ekspertisen fra InsightLab, ble en medarbeiderundersøkelse rettet mot de 144 medarbeiderne i Sverige utført. I løpet av feltperioden, som varte fra 12. til 26. april, ble en undersøkelse og to påminnelser sendt ut.

Anette Dahl, Senior HR-rådgiver hos Oris Dental, oppsummerte samarbeidet slik:

Etter å ha brukt Questback og deres Insight-løsning har vi et klarere bilde av hvordan medarbeiderne faktisk har det på jobb. Vi antar ikke lengre, vi vet! Denne innsikten har omformet vårt arbeidsmiljøarbeid, og vi kan nå investere tid og ressurser der det faktisk er behov.  Vi har for eksempel lyktes med å adressere og håndtere trakasseringsproblemer ved en av våre klinikker.

Anette Dahl Oris HR

Oris Dentals Resultat

Responsraten på undersøkelsen var imponerende: av 144 medarbeidere svarte 123, noe som tilsvarer 85%. Medarbeidernes lojalitet ble målt med eNPS, og Oris Dental viste et sterkt resultat på +21.

Undersøkelsen fremhevet flere styrker innen selskapet, inkludert godt samarbeid og klar kommunikasjon om forventninger til medarbeiderne. Til tross for disse suksessene, ble noen utfordringer identifisert, som at enkelte roller opplever høyt stressnivå. Med den dataen og innsikten som nå er tilgjengelig, er Oris Dental godt posisjonert for å takle problemene og fortsette sitt vellykkede arbeid.

Med slik innsikt har vi fått strukturert opp vårt arbeidsmiljøarbeid, og får lagt inn energi og ressurser der vi faktisk trenger det.” – Anette Dahl

Som neste trinn i prosessen er å utvide samarbeidet også i Norge og gjennomføre et tilsvarende prosjekt blant de norske medarbeiderne.

Whitepaper

Slik transformerer du CX på tvers av hele kundereisen

Ønsker du å skape en fantastisk kundereise? Oppnå et konkurransefortrinn, nyt større lønnsomhet og levere en overlegen kundeopplevelse? Last ned vår nye whitepaper nå!

Mer casestudier

Kontakt

Questback internasjonal Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

internasjonal

Brukerstøtte sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Brukerstøtte sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Brukerstøtte sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Brukerstøtte:  +47 21 02 70 70

Norge

Brukerstøtte sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Brukerstøtte:  +47 21 02 70 80
Salg:  +47 21 02 70 70

Sverige

Brukerstøtte sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Brukerstøtte:  +468 440 88 21
Salg:  +468 440 88 00

Tyskland

Brukerstøtte sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Betrodd av mange