Skip to content

Johtajuus – kahdeksan vinkkiä työntekijöiden parempaan sitouttamiseen

Elias Axelsson Björklund
Blogi
6 minuuttia lukemista
Employee Experience
Johtajuus – kahdeksan vinkkiä työntekijöiden parempaan sitouttamiseen

Henkilö, jolla on suurin vaikutus työntekijän sitoutumiseen työpaikalla, on työntekijän lähin esihenkilö. ”Huono” esihenkilö johtaa usein siihen, että työntekijät tekevät vain vähimmän vaaditun työmäärän ja pahimmillaan lahjakkaat työntekijäsi alkavat käyttämään työaikaansa etsiäkseen uusia uramahdollisuuksia muualta.

Gallupin tekemän kansainvälisen kyselyn mukaan vain neljä henkilöä kymmenestä kokee pomonsa välittävän heistä henkilökohtaisella tasolla. Jos tämä numero kyettäisiin tuplaamaan, se johtaisi 10 prosentin nousuun asiakastyytyväisyydessä, 46 prosentin vähennykseen työtapaturmissa ja työntekijöiden poissaolot vähenisivät 41 prosentilla*. Hyvä johtaminen on paljon muutakin kuin työntekijöiden sitouttamisen edistämistä; se auttaa myös ehkäisemään työntekijöiden stressiä sekä mielenterveysongelmia. Lisäksi se on merkittävä syy siihen, että työntekijät tekevät enemmän kuin heiltä odotetaan auttaakseen organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa.

Jatka lukemista tutustuaksesi kahdeksaan vinkkiimme, jotka auttavat sinua lisäämään työntekijöidesi sitoutumista paremman johtajuuden avulla.

1. Hyvä johtaja on enemmänkin valmentaja

Erittäin hyvät johtajat käyttävät avointa viestintää työntekijöidensä kanssa heidän suoriutumisestaan ja kehityksestään muodollisten sekä epämuodollisten keskusteluiden kautta. Hyvä johtaja antaa rakentavaa ja motivoivaa palautetta, joka auttaa pitämään työntekijät keskittyneenä tavoitteeseen – yksinkertaisesti sanottuna he ovat siis kuin hyviä valmentajia.

Yksilötasolla on tärkeää tietää kuinka hyvin pärjäämme, miten suoriutumisemme koetaan ja miten nämä asiat mahdollisesti vaikuttavat uraamme tulevaisuudessa. Maailmanlaajuisesti mitattuna vain kolmannes kyselyyn vastanneista kokee, että yrityksessä on ihmisiä, jotka välittävät heidän kehityksestään sekä uratavoitteistaan. Jos tämä määrä olisi kaksinkertainen, seurauksena olisi 11 % parempi kannattavuus, 6 % parempi asiakastyytyväisyys ja 28 % vähemmän poissaoloja*.

Lähde: Gallup

 

2. Älykkäämmät tavoitteet

Kyky asettaa älykkäitä ja strategisia työntekijöiden saavutettavissa olevia tavoitteita on erittäin tärkeää korkean sitoutumisen kannalta. Selkeät tavoitteet eivät pelkästään paranna työntekijöiden kykyä priorisoida ajankäyttöä, vaan mahdollisuus saavuttaa nämä tavoitteet myös nostaa työmoraalia ja lisää työntekijöidesi itseluottamusta. Se saa myös yksittäisen työntekijän tuntemaan, että hänen panoksellaan on organisaatiolle oikeasti merkitystä eikä hän työskentele vain työskentelyn vuoksi.

Epäselvillä tavoitteilla, jotka ovat joko liian helppoja tai ylivoimaisen vaikeita saavuttaa, voi olla päinvastainen vaikutus, mikä tarkoittaa matalampaa sitoutuneisuutta työntekijöidesi keskuudessa. Älykäs tavoitestrategia saavutetaan, kun johto ja työntekijät asettavat tavoitteet yhdessä, mikä johtaa työmäärän sopivaan jakautumiseen kaikkien työntekijöiden välillä. On tärkeää huomioda ovatko tavoitteet oikeasti työntekijän saavutettavissa vai myöntyykö työntekijä asettamiisi tavoitteisiin vaikkei oikeasti usko niiden olevan saavutettavissa.

Parantaakseen sitoutuneisuutta entisestään, hyvän johtajan on ymmärrettävä organisaation tavoitteet laajemmassa mittakaavassa ja sidottava ne jokaisen työntekijän päivittäisiin tehtäviin. Johtajan on ymmärrettävä, miten jokainen yrityksessä heidän alapuolellaan oleva henkilö osallistuu laajemman mittakaavan tavoitteisiin.

 

3. Kysy kysymyksiä

Esittämällä kysymyksiä ja kuuntelemalla aktiivisesti johtaja osoittaa työntekijöilleen, että heidän mielipiteillään on arvoa, mikä puolestaan lisää työntekijöiden luottamusta. Korkeampi itseluottamus ryhmän keskuudessa vähentää tarvetta mikromanageeraamiseen ja lisää työntekijöiden oma-aloitteellisuutta. Hyvät kysymykset keskittyvät löytämään ratkaisuja ongelmiin ja auttavat aloittamaan vuoropuhelun siitä, miten kukin työntekijä kykenee saavuttaamaan omat tavoitteensa.

 

4. Vanha vs uusi koulukunta

Historiaan katsoessa johtaja on pitänyt olla auktoriteettihahmo, seurata tarkasti työntekijöitä ja mikromanageerata kaikkea. Heidän odotettiin suorittavan vuosittaiset työntekijöiden tyytyväisyyskyselyt ja pitävän yhden keskustelun jokaisen työntekijän kanssa vuosittain. Päivitetty versio vanhemmasta johtamismallista sisälsi kehityskeskustelun helmikuussa, palkkaneuvottelut toukokuussa, jonkinlaisen kurssin syksyllä ja työntekijän tapaamisen lokakuussa.

Maailmassa, joka muuttuu yhä nopeammin kotona työskentelyn sekä konsulttien ja vuokratyöntekijöiden lisäämisen myötä, vanhan koulukunnan johtamismenetelmä ei enää sovellu käyttöön. Vuonna 2021 Microsoft toteutti maailmanlaajuisen kyselyn, joka osoitti, että 41 %* työntekijöistä aikoi jättää nykyisen työpaikkansa vuoden sisällä.

Moderni johtaja ymmärtää, että maailma muuttuu jatkuvasti. Vuosittaiset kyselyt eivät ole enää ainoa tapana mitata tyytyväisyyttä. Pitääksesi lahjakkaat työntekijät yrityksessäsi, sinun on oltava aktiivinen johtaja, joka saa läsnäolollaan työntekijät tuntemaan, että heidän tarpeistaan huolehditaan ja heidän mielipiteitään kuunnellaan joka viikko. Moderni johtaja luo ympäristön, jossa työntekijöitä kannustetaan hallitsemaan omaa työtään ja asettamaan älykkäämpiä, saavutettavissa olevia tavoitteita.

Leadership – eight tips on how to raise employee engagement

5. Suvaitsevan kulttuurin luominen

Johtajan oletetaan tekevän isoja, ratkaisevia valintoja ja ottavan vastuun seurauksista, vaikka ehdotukset olisivatkin alun perin tulleet työntekijältä. Joskus teemme valintoja, jotka johtavat hirvittäviin seurauksiin, mutta organisaationa on tärkeää jakaa syyllisyys, eikä vain osoittaa sitä jollekin. Menestyneet organisaatiot osaavat oppia virheistään, eivätkä etsi syntipukkeja.

Keskittymällä rohkeuteen, luottamukseen ja virheistä oppimisen tärkeyteen autat luomaan organisaatioon kulttuurin, joka kannustaa ihmisiä kokeilemaan uusia asioita, laajentamaan omia näkemyksiään ja luomaan innovaatioita, jotka puolestaan tekevät tulevaisuudesta kaikille valoisamman.

 

 

6. Jokainen mielipide on arvokas

Vain noin neljännes ihmisistä ajattelee, että heidän mielipiteillään on merkitystä työpaikalla. Jos tämä määrä olisi kaksinkertainen, organisaation henkilöstön vaihtuvuus olisi 22 % pienempi, työtapaturmien määrä olisi 33 % pienempi ja tuotanto kasvaisi 10 %. Kysymällä säännöllisesti työntekijöidesi mielipiteitä saat myös paremman käsityksen siitä, miten johdolla menee, ja autat luomaan ympäristön, jossa työntekijäsi kokevat voivansa jakaa mielipiteensä ja antaa ehdotuksia, jotka voivat lopulta johtaa parempaan kannattavuuteen.

Lähde: Gallup

 

7. Nollatoleranssi loukkaavalle käytökselle

Vitsailu toisen kustannuksella voi toisinaan tuntua harmittomalta ja se voi jopa johtaa nauruun työntekijöiden keskuudessa, mutta se ei tarkoita, että vitsin kohteena oleva henkilö nauttisi häneen kohdistuneesta vitsailusta. Kollegoidesi puolustaminen auttaa tiimihengen rakentamisessa sekä saamaan kaikki henkilöt samalle sivulle. Tämä on olennaisen tärkeää kaikille turvallisen työympäristön luomiseksi.

 

Tekniset apuvälineet

Olemme kaikki erilaisia. Jotkut meistä haluavat kävellä suoraan esihenkilömme luo ja kertoa ajatuksistamme, kun taas toiset vievät ongelmansa kotiin ja keskustelevat niistä kumppaninsa tai ystäviensä kanssa. Tämä tarkoittaa, että johtajana saat kuulla vain osan siitä, minkä työntekijäsi ajattelevat johtavan korkeampaan tuottavuuteen tai mikä saattaa häiritä heitä työssä. Yksi tai useampi arvokkaimmista työntekijöistäsi saattaa päätyä jättämään yrityksesi, koska heillä on ollut jo pidemmän aikaa ongelma työpaikalla, mutta heillä ei ole ollut sopivaa tapaa kommunikoida johdon kanssa.

Estääksesi tämän sekä tarttuaksesi muihin ongelmiin ja mahtaviin ideoihin, joita työntekijäsi pitävät sisällään, sinun tulisi hyödyntää teknisiä työkaluja, jotka tämä digitaalinen aikakausi mahdollistaa. Tarkistamisella säännöllisesti sekä varmistamalla että kaikki ovat terveitä, tyytyväisiä ja tuottavia, voit paitsi estää työntekijöitä lähtemästä, myös auttaa löytämään ne pienet ehdotukset, jotka voivat johtaa valtaviin positiivisiin muutoksiin organisaatiossasi. Lue lisää henkilöstön kyselytyökaluistamme täältä ja luo tili aloittaaksesi ilmaisen kokeilun jo tänään. Käytä työkalujamme tarkistaaksesi työpaikkasi pulssin ja varmistaaksesi, että kaikki ovat tyytyväisiä työskennellessään yrityksessäsi.

 

Yhteenveto

Johtajuus on yksi merkittävimmistä tekijöistä, kun yritetään tehdä muutoksia työntekijöiden sitoutumiseen. Hyvä johtajuus auttaa työntekijöitäsi saavuttamaan täyden potentiaalinsa ja samalla tuntemaan uskollisuutta yritystäsi kohtaan, mikä helpottaa hylkäämään mahdolliset kilpailijoilta tulevat työtarjoukset. Onko helppoa olla hyvä johtaja ja hyvä esimies? Vastaus on ehdottomasti ei. Kukaan ei väitä sen olevan pelkästään ruusuilla tanssimista, mutta siinä pystyy kehittymään joka päivä oppimalla lisää esimerkiksi kuuntelemalla ja lukemalla tämänkaltaisia artikkeleita. Kokeile kahdeksaa vinkkiämme ollaksesi parempi johtaja, alkaen nyt, ja katso miten se vaikuttaa työntekijöihisi.

Lue lisää henkilöstökyselyistä & eNPS.

Haluatko lisää samankaltaisia artikkeleita? Lue muut blogipostauksemme työntekijöiden sitouttamisesta sopivan viestinnän sekä oikealaisen rohkaisun avulla.

Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama