Skip to content

Ledarskap – åtta tips för ett högt medarbetarengagemang

Elias Axelsson Björklund
Blogg
6 minuter lästid
Employee Experience
Ledarskap – åtta tips för ett högt medarbetarengagemang

Den närmsta chefen är utan tvekan den person som har störst påverkan på anställdas medarbetarengagemang. En ”dålig” chef får anställda att med minsta möjliga ansträngning genomföra det som ska göras och bidrar till att talangfulla medarbetare börjar leta efter andra jobberbjudanden på arbetstid.

Enligt Gallups globala undersökning om engagemang håller endast fyra av tio med om att ”min chef verkar bry sig om mig som person”. Att dubbla den här siffran skulle innebära 10% högre kundnöjdhet, 46% färre arbetsplatsolyckor och frånvaron skulle i genomsnitt minska med 41%. Bra ledarskap har fler positiva effekter än att det leder till ett högt engagemang: det förebygger stress, mental ohälsa och är en drivkraft för att medarbetare blir villiga att göra mer än vad som förväntas för att nå organisationens mål.

I den här artikeln delar vi åtta tips på hur ledarskap kan leda till högt medarbetarengagemang.

1. Chefen är en coach

Riktigt bra chefer har löpande konversationer, både formellt och informellt med sina anställda om deras utveckling och prestationer. De ger konstruktiv och motiverande feedback som hjälper medarbetarna att hålla rätt riktning – de är coacher.

Vi tycker att det är viktigt att förstå hur det går för oss, hur vårt arbete uppfattas och hur det påverkar framtidsutsikterna för den egna karriären. Ur ett globalt perspektiv uppger endast en av tre att de håller med om att någon i organisationen bryr sig om deras utveckling och vilka karriärsteg de vill ta. Om den siffran dubbleras blir effekten i genomsnitt att lönsamheten ökar med 11% , kunderna skulle bli 6% nöjdare och frånvaron sjunker med 28%.

Källa: Gallup

2. Smarta mål

Att använda sig av en smart och strategisk målsättning är en oerhört viktig drivkraft för att uppnå ett högt medarbetarengagemang. Förutom att det hjälper medarbetaren att prioritera och fördela sin arbetstid, stärker framgångsrik måluppfyllnad medarbetarens självförtroende och ger en ökad känsla av att bidra till organisationen.

Att ha mål som är otydliga, låga eller så höga att medarbetaren själv inte tror att hen har en rättvis chans att uppnå målen får i stället en omvänd effekt, det bidrar till lågt engagemang. Smarta mål sätts tillsammans med medarbetaren där chefen har som mål att hitta precis rätt ansträngning. Här är det viktigt att förstå om medarbetaren tror att det är möjlig att uppnå målet med de aktiviteter som är planerade framöver eller säger det chefen vill höra.

För att driva ännu högre medarbetarengagemang är viktigt att det finns en förståelse för organisationens övergripande mål och kopplingen mellan medarbetarens dagliga aktiviteter och hur individen bidrar till att organisationen når huvudmålen. Om målen uppnås, varför inte belöna medarbetarna? Både som morot som energi för att ge det lilla extra och som belöning som svetsar samman gruppen. Det behöver inte vara monetärt, en teambuildingaktivitet som Escape Room, Paintball eller varför inte låta hela teamet få en välgörande massage?

3. Ställ frågor

Genom att ställa frågor och genom att vara en aktiv lyssnare visar chefen att medarbetarens åsikt har ett högt värde och bidrar till att skapa ett självförtroende som ökar självledarskapet. Bra frågor är lösningsfokuserade och bidrar till att skapa en dialog om hur valda mål kan uppnås.

4. Gamla eller nya skolan?

Enligt äldre ledarskapsmodeller ska en chef vara auktoritär, detaljstyra, genomföra årliga medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal. Är chefen något uppdaterad följs en mall från HR med prestationssamtal i februari, lönesamtal i maj, kompetensutvecklingskurs under hösten och medarbetarsamtal i oktober. Det här är förlegat i en värld med större rörlighet, hemarbete, fler konsulter och gigarbetare. En global studie från Microsoft med 30 000 svar 2021 visade att 41%* av medarbetarna funderar på att lämna sitt arbete inom ett år.

Om du är en modern chef vet du att världen förändras allt snabbare – för att behålla medarbetare behövs ett aktivt och närvarande ledarskap som fångar upp medarbetarnas behov, på veckobasis. Den moderna chefen skapar förutsättningar för självledarskap där medarbetaren uppmuntras till att ta eget ansvar för att uppnå smarta mål.

Källa: World Economic Forum

Ledarskap – åtta tips för ett högt medarbetarengagemang

5. Ledare som tar ansvar har ofta högre medarbetarengagemang

En chef ska fatta avgörande beslut och ta ansvar för konsekvenser även om förslaget kommer från medarbetare. Ibland går vi helt enkelt vänster när vi skulle tagit höger och om där inte fanns en trappa kanske vi till och med bryter ett ben. Men om vi har en ängslig organisation som inte vågar dela med sig av misstag så finns det en stor sannolikhet att misstag återupprepas.

Genom att fokusera på mod, tillit och vikten av att lära av misstag skapas en organisation som vågar ta ut svängarna, testar nytt och skapar innovation som leder organisationen genom framtida utmaningar och hinder.

Källa: Micael Bydén – överbefälhavare och årets chef 2021

6. Varje åsikt är betydelsefull

Internationellt uppger endast en av fyra att hen håller med om att deras åsikter spelar en viktig roll på arbetsplatsen. Om siffran dubblerades skulle personalomsättningen i organisationer i genomsnitt minska med 22%, antalet arbetsplatsolyckor skulle minska med 33% och produktionen skulle öka med 10%. Genom att regelbundet fråga medarbetare om deras åsikter gällande vad de tycker ger även ett bättre informationsunderlag för chefer som dessutom uppmuntrar till nya en kultur där medarbetare vågar utrycka sig och ger förslag som kan påverka företagets affärsresultat positivt och dessutom ökar medarbetarengagemanget på köpet.

Källa: Gallup

Intresserad av att testa medarbetarundersökningar i er organisation?

Testa Questback gratis i 14 dagar.

Skicka undersökningar och analysera rapporter
Kom igång på 5 minuter
Inget betalkort krävs

7. Nolltolerans mot kränkningar

Gliringar eller skämt på andras bekostnad kan verka harmlösa om det resulterar i skratt; men det betyder inte att den som tar emot kommentaren gör det med en klackspark. Kränkningar kan dessutom skapa negativa PR och fastna i nyhetsök. Att stå upp för och markera när medarbetare utsätts för kränkningar skapar en starkare teamkänsla. En hygienfaktor och ett fundament för trygghet på arbetsplatsen.

Källa: Micael Bydén – överbefälhavare och årets chef 2021

8. Tekniska hjälpmedel

Vi är alla olika, vissa kommunicerar sina tankar direkt med chefen, andra tar det med kollegor eller med en partner hemma. Det innebär att många chefer är ovetande gällande hur deras medarbetare mår och trivs i organisationen. Om det går för lång tid finns en överhängande risk att medarbetare tappar engagemang och i slutändan lämnar organisationen.

För att fånga upp signaler om vikande medarbetarengagemang, belastning, stress och andra hälsoindikatorer i tid behövs ett digitalt hjälpmedel som löpande tar pulsen så att chefer kan agera innan det är för sent. Du kan läsa mer om vårt medarbetarverktyg här och skapa ett eget konto för en free trial. Så att du kan genomföra en nulägesanalys på din organisation. Ett exempel på en återkommande undersökning att göra för att få en uppfattning om era medarbetares tillfredsställelse på arbetet är eNPS.

 

Summering ledarskap som leder till medarbetarengagemang

Ledarskapet är en av de absolut viktigaste faktorerna för att påverka medarbetarengagemanget. Bra ledarskap får medarbetare att lyfta sin kapacitet till nya nivåer samtidigt som hen med lätthet tackar nej till headhunters som kommer med sockrade erbjudanden. Men är det lättatt vara en bra chef? Verkligen inte, det är en vetskap i sig som allt för få bemästrar.

Våra åtta tips ger en bra grund för att skapa en kultur där medarbetare trivs och växer, att bortse från tipsen riskerar att skapa en motsatt effekt.

Vill du veta mer? Läs gärna våra tre andra blogginlägg med tips på hur du kan påverka medarbetarengagemanget ytterligare med hjälp av effektiv användning av uppmuntran, tillhörighet och kommunikation!

Whitepaper

33 drivkrafter till ett högt medarbetarengagemang

I detta whitepaper hittar du 33 handfasta tips om vad du kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din arbetsplats.

Fler artiklar inom detta ämne

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Support:  +47 21 02 70 70
Sälj:  +31 61 66 97 463

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många