Läksyapu-säätiö on voittoa tavoittelematon järjestö, joka toteuttaa läksyapuohjelmaa ympäri maata sellaisissa yläkouluissa, joissa oppimistulokset ovat yleensä alhaiset. Ohjelman tavoitteena on se, että yhä useammat saavuttavat lukiokelpoisuuden ja saavat itsevarmuutta tulevaisuuteen.

Haaste

Yhteistyössä elinkeinoelämän, julkisen sektorin, säätiöiden ja hyväntekijöiden kansssa Läksyapu työllistää korkeakouluopiskelijoita, jotka tukevat ja motivoivat oppilaita kouluissa. Tulosten jatkuva arvioiminen, mittaaminen ja julkaiseminen on tärkeä osa Läksyapu-ohjelmaa, jotta voidaan osoittaa, että investoiminen Läksyapuun tuottaa konkreettisia tuloksia. Mittaamiseen sujuvoittamiseen on valittu Questback-palvelu.

Ratkaisu

Oppilaat täyttävät kyselylomakkeen aloittaessaan Läksyapu-ohjelman sekä osallistuttuaan siihen yhden lukuvuoden ajan. Tälla tavoin voimme mitata oppilaiden asennemuutosta ja kehitystä. Questbackin kautta saamamme tulokset muodostavat Läksyapu-toiminnan ytimen ja näin ollen ovat tärkeä peruste yritysten ja yhteisöjen halulle investoida järjestöön. Hyödynnämme työkalua selvittääksemme, miten 74 kumppanikouluamme kokevat yhteistyön. Lisäksi teetämme jokaisen lukuvuoden lopussa työntekijäkyselyn yli 400 läksyapurillemme, kertoo Matilda Svensson, Läksyavun operatiivinen johtaja.

Tulokset

Questback on ensisijaisen tärkeässä osassa tulosten mittaustamme. Sen avulla saamme kuulla, miten toiminnassa mukana olevat kokevat yhteistyön tai työn sekä saamme toisaalta mahdollisuuden kehittää ja uudistaa toimintaamme tai toisaalta vahvistuksen siitä, että olemme oikealla polulla. Jokainen kyselylomake antaa meille tärkeitä tietoja siitä, millaisiin toimintoihin meidän tulisi keskittyä, tuottaa lisää tai muuttaa.

” Questbackin kautta saamamme tulokset muodostavat Läksyapu-toiminnan ytimen sekä ovat tärkeä peruste yritysten ja yhteisöjen halulle investoida järjestöön.”

 

Onko esille noussut yllättäviä vastauksia, jotka ovat vaikuttaneet työskentelytapoihinne ja miten olette reagoineet vastauksiin?

Oppilaskyselyiden kautta olemme pystyneet kiinnittämään huomioita Läksyavun kehittämiseen.  Usein palaute on liittynyt välipalojen makuun ja pieneen kokoon.  Tavallisesti saamme välipalat suoraan kouluilta ja aikaisemmin emme ole asettaneet niille tarkkoja vaatimuksia. Valitettavasti tämä on johtanut siihen, että välipalat ovat olleet paikoin erittäin huonoja. Kyselytulosten antamien konkreettisten vastausten kautta olemme järjestönä pystyneet todistamaan, että välipalojen laatu vaikuttaa Läksyavun laatuun ja siten asettaneet korkeampia vaatimuksia kouluille. Välipalat voivat vaikuttaa pieneltä yksityiskohdalta, mutta niiden paremman laadun myötä oppilaiden keskittyminen paranee, arvosanat nousevat ja yhä useammat pääsevät lukioon!” – Matilda Svensson

Kokeile Questbackia

Questback on johtava asiakas- ja henkilöstökokemuksen ratkaisu, jonka avulla on helppo kerätä ja analysoida dataa, sekä ryhtyä toimiin tärkeimmiltä sidosryhmiltä saatujen tietojen perusteella.

Opi lisää