Ved hjelp av Questback sin plattform samler Oriflame nå inn erfaringsdata fra sine kunder og ansatte som de bygger på sin allerede eksisterende data. Dette tar innsikten til et nytt nivå som tilfører en helt unik verdi for selskapet. En av styrkene til Questback er at det er en intuitiv tjeneste med et godt brukergrensesnitt, noe som er en fordel ettersom de brukere som jobber på tvers av flere regioner. De er derfor ikke avhengige av systemeiere som må ivareta verktøyet, da dette enkelt kan håndteres via brukerne i de ulike regionene.

resource image
Whitepaper

ORIFLAME