Skip to content

Stiftelsen Läxhjälpen

Elias Axelsson Björklund
Resurser
Kundcase
Stiftelsen Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen är en ideell och icke vinstdrivande organisation som bedriver läxhjälpsprogram på högstadieskolor runt om i landet där studieresultat ofta är låga. Förhoppningen är att fler ska uppnå gymnasiebehörighet och känna ett självförtroende inför framtiden.

Läxhjälpens Utmaning

I samarbete med näringslivet, offentlig sektor, stiftelser och filantroper anställer Läxhjälpen högskolestudenter som sedan stöttar och motiverar eleverna på skolorna. En viktig del i arbetet handlar om att kunna utvärdera, mäta och publicera resultaten kontinuerligt för att visa att varje investering i Läxhjälpen ger ett konkret resultat. För att kunna göra detta på ett smidigt sätt har man valt att använda sig av Questback.

Läxhjälpens lösning

Eleverna fyller i en enkät i samband med att de börjar och efter att de gått på Läxhjälpen i ett läsår. På det sättet kan vi mäta attitydförändringar och utveckling. Det resultat vi får genom Questback utgör kärnan i Läxhjälpens verksamhet och är en viktig anledning till att företag och kommuner vill investera i organisationen. Vi använder även verktyget till att undersöka hur våra 74 samarbetsskolor ser på samarbetet och gör en medarbetarundersökning som riktar sig till våra 400 läxhjälpare vid varje läsårslut, säger Matilda Svensson, operativ chef på Läxhjälpen.

Matilda Svensson

Läxhjälpens resultat

Questback är främst en viktig del i vår resultatmätning. Genom det får vi höra hur inblandade upplever samarbetet eller arbetet och vi får möjlighet att utveckla och förändra verksamheten, eller bekräftelse på att vi är på rätt spår. Varje enkät ger oss viktiga insikter i vad verksamheten behöver fokusera på, göra mer av eller förändra.

”Det resultat vi får genom Questback utgör kärnan i Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet och är en viktig anledning till att företag och kommuner vill investera i organisationen.”

Har Stiftelsen Läxhjälpen fått ett oväntat svar som har påverkat hur ni jobbar?

I elevenkäten har vi haft mycket fokus på frågan om vad som skulle kunna bli bättre på Stiftelsen Läxhjälpen. Ofta har det handlat om att mellanmålet behöver blir bättre, godare eller mer. I de flesta fall får vi mellanmålet från skolan och historiskt sett har vi inte ställt några direkta krav på det. Det har tyvärr inneburit att det varit väldigt dåligt på vissa platser, men genom enkätsvaren har vi som organisation kunnat ställa större krav på skolorna, då vi har det svart på vitt att det påverkar Läxhjälpens kvalitet. Det kan verka som en detalj men genom bättre mellanmål blir koncentrationen bättre hos eleverna, betygen höjs och fler kommer in på gymnasiet!” – Matilda Svensson

Läxhjälp

Whitepaper

Så förbättrar ni er CX under hela kundresan

Vill du skapa en superb kundresa? Få konkurrensfördelar, öka vinsten och leverera en överlägsen kundupplevelse? Ladda ned vår guide nu!

Fler kundcase

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många