Stiftelsen Läxhjälpen är en ideell och icke vinstdrivande organisation som bedriver läxhjälpsprogram på högstadieskolor runt om i landet där studieresultat ofta är låga. Förhoppningen är att fler ska uppnå gymnasiebehörighet och känna ett självförtroende inför framtiden.

Läxhjälpens

Utmaning

I samarbete med näringslivet, offentlig sektor, stiftelser och filantroper anställer Läxhjälpen högskolestudenter som sedan stöttar och motiverar eleverna på skolorna. En viktig del i arbetet handlar om att kunna utvärdera, mäta och publicera resultaten kontinuerligt för att visa att varje investering i Läxhjälpen ger ett konkret resultat. För att kunna göra detta på ett smidigt sätt har man valt att använda sig av Questback.

Lösning

Eleverna fyller i en enkät i samband med att de börjar och efter att de gått på Läxhjälpen i ett läsår. På det sättet kan vi mäta attitydförändringar och utveckling. Det resultat vi får genom Questback utgör kärnan i Läxhjälpens verksamhet och är en viktig anledning till att företag och kommuner vill investera i organisationen. Vi använder även verktyget till att undersöka hur våra 74 samarbetsskolor ser på samarbetet och gör en medarbetarundersökning som riktar sig till våra 400 läxhjälpare vid varje läsårslut, säger Matilda Svensson, operativ chef på Läxhjälpen.

Stiftelsen Läxhjälpen

Resultat

Questback är främst en viktig del i vår resultatmätning. Genom det får vi höra hur inblandade upplever samarbetet eller arbetet och vi får möjlighet att utveckla och förändra verksamheten, eller bekräftelse på att vi är på rätt spår. Varje enkät ger oss viktiga insikter i vad verksamheten behöver fokusera på, göra mer av eller förändra.

”Det resultat vi får genom Questback utgör kärnan i Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet och är en viktig anledning till att företag och kommuner vill investera i organisationen.”

 

Har Stiftelsen Läxhjälpen fått ett oväntat svar som har påverkat hur ni jobbar?

I elevenkäten har vi haft mycket fokus på frågan om vad som skulle kunna bli bättre på Stiftelsen Läxhjälpen. Ofta har det handlat om att mellanmålet behöver blir bättre, godare eller mer. I de flesta fall får vi mellanmålet från skolan och historiskt sett har vi inte ställt några direkta krav på det. Det har tyvärr inneburit att det varit väldigt dåligt på vissa platser, men genom enkätsvaren har vi som organisation kunnat ställa större krav på skolorna, då vi har det svart på vitt att det påverkar Läxhjälpens kvalitet. Det kan verka som en detalj men genom bättre mellanmål blir koncentrationen bättre hos eleverna, betygen höjs och fler kommer in på gymnasiet!” – Matilda Svensson

 

Länk till stiftelsens hemsida

Stiftelsen Läxhjälpen

Testa Questback

Questback är en ledande lösning för kund och medarbetarfeedback som gör det enkelt att samla in, analysera och agera på insikter från kunder och medarbetare.

Läs mer