Skip to content

33 drivkrefter høyere engasjement hos de ansatte

Elias Axelsson Björklund
Ressurser
Informasjonsskriv
33 drivkrefter høyere engasjement hos de ansatte

Drivkrefter till ett høyere engasjement

Flere forskningsstudier viser at arbeidsplasser med høyt engasjement har høyere
produktivitet, mer fornøyde kunder, høyere fortjeneste og ansatte som trives bedre enn
tilsvarende arbeidsplasser som har et lavere engasjement. Listen over fordeler kan gjøres
lengre, og på samme måte kan listen over ulemper med konsekvenser fra umotiverte
ansatte gjøres like lang. Men hva fører egentlig til et høyt nivå av engasjement fra
medarbeidere? Og hva kreves for å oppnå det?

hoyere engasjement

Til tross for at et høyt engasjement har så mange positive effekter, viser en global
undersøkelse gjennomført av Gallup fra 2019 at kun 15% av de som deltok i studien var
engasjert og at 14% aktivt motarbeidet egen arbeidsplass. Det betyr at 85% av de ansatte
er uengasjerte eller motarbeider organisasjonen de arbeider for. Dette flertallet av ansatte
bruker det meste av sin tid og sitt fokus på å gjennomføre arbeidsoppgavene sine med
minst mulig innsats, samtidig som de er motvillige til å gi mer energi, lidenskap og tid til å
oppnå og overgå organisasjonens mål. De er også åpne for nye karrieremuligheter og ville
raskt sluttet hvis de ble tilbudt noe bedre på en annen arbeidsplass. Forskjellen i ytelse
mellom de minst engasjerte medarbeiderne og de mest engasjerte er slående.

Nå lurer du kanskje på hvordan det ser ut på din arbeidsplass. Har kollegene dine et
potensial som bare venter på å bli løslatt? Svaret er ja, organisasjonen din kan trolig
prestere betydelig bedre hvis flere blir mer involvert. Vi har identifisert fire drivkrefter som
sammen øker engasjementet betydelig:

Følelsen av tilhørighet, et virkelig godt lederskap, som bruker kommunikasjon og
oppmuntring på en måte som undersøker medarbeiderens psykologiske grunnleggende
behov og får ham til å vokse til en medarbeider som er i godt humør på vei til jobb.

Hva er engasjement?

Medarbeiderengasjement refererer til en ansatts grad av involvering, dedikasjon og entusiasme for sitt arbeid og sin arbeidsplass. Det beskriver hvor mye en ansatt er engasjert i sin jobb, føler en tilknytning til sitt arbeidsmiljø og er villig til å bidra til organisasjonens suksess.

Medarbeiderengasjement kan påvirke arbeidsmiljøet og arbeidsglede, motivasjon, produktivitet og kundetilfredshet. En ansatt som er engasjert i jobben sin, er mer tilbøyelig til å gi sitt beste og oppnå høyere resultater. Engasjement kan også påvirkes av faktorer som jobbsikkerhet, kommunikasjon med ledelsen, muligheter for faglig utvikling og arbeidsbelastning. Det er derfor viktig for organisasjoner å skape en arbeidskultur som oppmuntrer til medarbeiderengasjement og tar hensyn til ansattes behov og ønsker.

Kapitel 1 – Tilknytning

Menneskers behov for sosialt samhold er så betydelig at hjernen har vanskeligheter med å skille mellom private og arbeidsrelaterte relasjoner. De fleste føler rett og slett sterke relasjoner til kollegene, noe som har betydelig effekt på produktivitet, lønnsomhet og engasjement.

Så hva kan en organisasjon gjøre for å hjelpe ansatte med å utvikle sterke relasjoner på arbeidsplassen? Det er flere ting du kan gjøre for å aktivt skape et miljø med de rette forutsetningene for å utvikle verdifulle relasjoner.m er i godt humør på vei til jobb.

1. Møt grunnleggende psykologiske behov –  For å prestere normalt må våre grunnleggende behov dekkes: søvn, ernæring, vann og trening. Men for at vi skal bli engasjerte og føle en sterk tilhørighet til en gruppe, en kultur eller en organisasjon, må flere av våre psykologiske behov dekkes. Inkludert følelsen av:

Engasjement

Hvis vi ikke får dekket våre fysiske behov, påvirkes vår evne til å leve, men hvis våre psykologiske behov ikke dekkes, blir vi i stedet rastløse, irriterte, gretten, og dårlige lagspillere med lavt engasjement. Risikoen er at de som ikke får dekket sine behov underpresterer eller takker ja til et nytt jobbtilbud uten først å spørre sjefen om de kan matche tilbudet. Derfor må enhver organisasjon jobbe aktivt for å sikre at ansatte får dekket sine psykologiske behov dersom de skal ha engasjerte medarbeidere.

2. Viktigheten av å ha en bestevenn på jobb – Det er forskjell på å tro at kollegaen din er helt grei og å ha et sterkt vennskap på arbeidsplassen. En sterk relasjon skaper mer tillit og en person man tør å dele uformell informasjon med og ha kreative diskusjoner om hvordan ulike problemer kan løses.

Gallup undersøkte hva som skilte vellykkede team fra normalt presterende og fant ut at medlemmene i et vellykket team hadde mye sterkere følelsesmessige bånd til hverandre og de følte at de kjente kollegene sine og likte dem i mye større grad enn i normalt presterende team.

Organisasjoner som har sterkest relasjoner har høyere grad av tillit, samarbeider bedre og hjelper hverandre når motgang oppstår. Som leder bør du fremheve hvordan alle medlemmer bidrar til å nå mål og ikke bare gi de beste oppmerksomhet La heller små grupper ha felles mål og felles feiringer slik at de naturlig kan jobbe i motgang, medgang og bli kjent underveis.

Engasjement? Last ned for å få 33 andre tips for høyere engasjement

Whitepaper

33 drivkrefter høyere engasjement hos de ansatte

I denne veiledningen har vi brutt ned de fire drivkreftene til 33 konkrete tiltak som ledere kan bruke for å skape en gruppe ansatte som presterer på et høyt nivå. Lykke til!

Mer informasjonsskriv

Kontakt

Questback internasjonal Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

internasjonal

Brukerstøtte sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Brukerstøtte sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Brukerstøtte sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norge

Brukerstøtte sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Brukerstøtte:  +47 21 02 70 80
Salg:  +47 21 02 70 70

Sverige

Brukerstøtte sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Brukerstøtte:  +468 440 88 21
Salg:  +468 440 88 00

Tyskland

Brukerstøtte sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Betrodd av mange