Vill du ha högre vinster, nöjdare kunder, högre produktivitet och medarbetare som mår bättre?

Forskningsfältet är enat, arbetsplatser med lägre engagemang presterar sämre än engagerade team på de flesta vitala parametrar. Listan med nackdelar för ett lågt engagemang kan göras lika lång som listan över fördelar för ett högt engagemang. Men vad leder egentligen till ett högt medarbetarengagemang och vad krävs för att uppnå det?

Trots att ett högt engagemang för med sig så många positiva effekter visar en global Gallupundersökning från 2019 att endast 15% av de som deltog i studien var engagerade och att 14% aktivt motarbetade sin egen arbetsplats. Det betyder att 85% av medarbetarna är oengagerade eller motarbetar organisationen. Den här majoriteten av medarbetarna lägger förvisso ner tid och fokus på att fullgöra sina uppgifter med minsta möjliga ansträngning, samtidigt som de är ovilliga att ge mer energi, passion och tid för att överträffa organisationens mål. De är också öppna för nya karriärmöjligheter och skulle snabbt lämna om de fick erbjudande om något bättre på en annan arbetsplats. Skillnaden i prestation mellan de lägst engagerade teamen och de högst engagerande är slående.

Drivkrafter för medarbetarengagemang

Nu undrar du kanske hur det ser ut på din arbetsplats, finns det potential hos dina kollegor som bara väntar på att frisläppas? Svaret är ja, troligen kan din organisation prestera avsevärt bättre om fler blir mer engagerade. Vi har identifierat fyra drivkrafter som tillsammans ökar engagemanget ordentligt:

Känslan av tillhörighet, ett riktigt bra ledarskap, som använder kommunikation och uppmuntran på ett sätt som checkar av medarbetarens psykologiska basbehov får hen att växa till en medarbetare som visslar på vägen till jobbet och stolt berättar om sin arbetsgivare till nära och nya bekantskaper.

I den här guiden ger vi 33 konkreta tips på hur du skapar förutsättningar för dessa drivkrafter!

resource image
Whitepaper

33 drivkrafter till ett högt medarbetarengagemang

I detta whitepaper hittar du 33 handfasta tips om vad du kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din arbetsplats.