Casestudier | Nespresso

UTFORDRINGEN.

Nespresso ønsket seg en løsning for kundetilbakemeldinger som ville bidra til at bedriften kunne kommunisere mer effektivt og på en mer vennlig måte med kundene, få oppdaterte kunnskaper og korte ned responstidenfor undersøkelser.

LØSNINGEN.

Questback utviklet en hendelsesstyrt undersøkelsesløsning for å hjelpe Nespresso med å nå frem til kundene sine på riktig tidspunkt og riktig sted. Ved å være lydhør overfor alle kanaler og krysningspunkter får Nespresso tilgang til flere og raskere tilbakemeldinger. Løsningen bidrar også til å hjelpe Nespresso med å øke kundetilfredsheten gjennom hele salgsprosessen.

RESULTATET.

Nespresso er nærmere knyttet til kundene sine og forstår behovene deres bedre. Kundeserviceavdelingen bruker Questback daglig for å hente inn tilbakemeldinger. Dermed realiserer de potensialet i kundenes synspunkter og bruker dette som grunnlag for tiltak rettet mot kundestøttetilbud, kvalitetskontroll og forbrukerbevissthet.

 

Vil du vite mer?

Få mer informasjon om hvordan QuestBack kan hjelpe bedriften din med å oppnå et konkurransefortrinn.

 

Kontakt oss for mer informasjon

Want to see how Questback can work for your business?