Håndter ESG-henvendelser i hele bedriften

I en tid med stadig økende forbruker- og regulatoriskegranskninger, er det er håndtering av Environmental, Social and Governance (ESG) nøkkelen til å vedlikeholde omdømme og skape lojalitet fra forbrukere, ansatte og investorer.

 

Direkte og indirekte ESG-henvendelser

som påvirker prestasjonen langs hele verdikjeden
 • Operasjonellrisiko Ulykker/Utslipp/Maskinhavari, Forurensninger/Avgifter, Helse, Sikkerhet
 • Risiko i verdikjeden Barnearbeid, Naturressurser, Ekstrem-vær
 • Produktrisiko Giftige kjemikalier, Boikott, Kontroll

72% av investorer mener at måling av ikke-finansiell risiko er avgjørende

72I de siste årene har det blitt mer tydelig at selskaper som presterer godt på ESG-området får økt alfa-verdi...

Lytt til målgruppene dine - lykkes bedre med ESG-arbeid.

QUESTBACK'S ESG PULSE ER ANNERLEDES

Den reduserer risikoen og beskytter bedriften din ved å inkludere prosesser for ESG-håndtering i hele organisasjonen og dens kultur. En brukervennlig nettportal gjør det enkelt for ansatte å dele tilbakemelding om ESG-problemer, noe som igjen gir et aktuelt og oppdatert bilde av risikosituasjoner:

 • Fører til bedre resultat
 • Beskytter bedriften mot uforutsette ESG-problemer
 • Gjør bedriften mer attraktiv for investorer
 • Øker effektivitetn av ESG-programmer
 • Involverer de ansatte i ESG-arbeid
 • Positivt for å tiltrekke og beholde talenter
... vi tror at suksessrike selskaper, både nå og i fremtiden, vil være de som er i stand til å måle, spore og følge opp mulighetene og risikoen ved ESG...

FUNKSJONER I ESG PULSE

 • Lettvint og tilgjengelig på alle mobile enheter
 • Lett å administrerer
 • Kontrollpunkter innen alle ESG-områder
Onlineportal

Onlineportal

Alltid tilgjengelig

Ease of Use

Personlig tilpasset

Personlig tilpassede dashboard-rapporter i nåtid til ledere, HR og investorer

Tailored Questions

Skreddersydde løsninger

Skreddersydde spørsmål for å håndtere deres ESG-behov

Manage Whistleblowing

Håndtering av Whistleblowing

Integrert Whistleblowing for å muliggjøre sikker eskalering av problemer

...ESG Pulse gir oss en unik innsikt om materielle faktorer som er viktige for verdiskaping og lønnsomhet blant selskapene som er en del av porteføljen vår. NARVE REITEN, Founding Partner, Reiten & Co

Ønsker du å vite hvordan ESG Pulse kan hjelpe deg med å lykkes bedre i ditt ESG-arbeid?

BE OM DEMO