Berøringspunkt

Kundereisen har stor betydning

Kundene er mer krevende enn noensinne, samtidig som konkurransen er tiltakende. Bedrifter må takle disse utfordringene og erkjenne at hver eneste kundeinteraksjon er viktig, ved proaktivt å fange opp tilbakemeldinger gjennom hele kundenes reise. Denne innsikten må brukes til kontinuerlig forbedring av hver enkelt del av kundereisen. Dette gir to hovedfordeler:

  • Bygg kundelojalitet Når du forbedrer hver del av kundereisen ved å effektivt agere på kundens feedback, sikrer du at kundene blir lojale tilhengere, som du bevarer over tid. Å lytte til og agere på kundenes feedback er maktpåliggende for å bygge varige kundeforhold. 
  • Få nyttig informasjon I dagens konkurransepregede verden har kundene alltid valgmuligheter. Å innhente tilbakemeldinger, i alle steg av kundereisen, gjør det mulig for bedriften å iverksette tiltak i sanntid for å redusere negativ vareprat og identifisere nye produkt- og tjenestemuligheter som kan øke inntektene.

For å avdekke disse fordelene må virksomheter ha en systematisk metode for å innhente kontinuerlig kundefeedback fra alle touchpoints. Her får du innsikt i hvordan dine kunders behov, ønsker og perspektiver utvikler seg. Bruk denne innsikten til å gjøre forbedringer og øke kundelojaliteten. 

De mest lojale kundene leverer 23 % mer til omsetning og fortjeneste (Gallup)

23

Innsikt er forretningskritisk

Tradisjonelle kundeundersøkelser gir for lite informasjon, for sent. Tradisjonelt innhentes kun data fra to av kundenes kontaktpunkter, ved kjøp og ved klage. Virksomheter i et konkurransepreget marked trenger mer kundeinnsikt enn dette. De må evaluere periodene før, underveis og etter kjøp og klage for å kunne gi et komplett bilde av kundereisen.

Questbacks Customer Touchpoint gir deg en totaloversikt ved automatisk innhenting av kundefeedback på viktige deler av kundereisen på tvers av flere kanaler. Vi gjør det enkelt å samle inn kundenes tilbakemeldinger, tilpasse opplevelsen, samt analysere resultatet og iverksette tiltak.

Ved å innhente kundefeedback kan selskaper:

  • Avdekke hva som gir kundetilfredshet
  • Forbedre driften
  • Bygge kundelojalitet

Designet for å gi resultater

Questbacks dashboards forteller deg i sanntid hva som skjer og hvorfor.  Identifiser trender og varsler rundt forretningskritiske temaer.

Customer Touchpoint lar deg spore NPS for hvert eneste berøringspunkt, og systemet peker på områder som kan forbedres gjennom hele kundereisen.

Vellykkede selskaper er bygget på fornøyde kunder som kommer tilbake.

Økt lojalitet øker også topplinjen, gir høyere inntekter, reduserer kundeflukt og senker kostnadene for kundestøtte. Kundelojalitet starter med kontinuerlig tilbakemeldinger knyttet til analyse og handling. Lytter du til kundene dine? 

 

Lytter du?