Innovasjon

Innovasjon starter med kundene dine

En bedrift som kun fokuserer på nåtiden, vil ikke henge med i fremtiden. Å være fornøyd med status quo er ikke et alternativ i dagens marked. Disruptive teknologier og økt konkurranse betyr at selv etablerte næringer må tenke nytt for å overleve. Kundene dine kan hjelpe deg! Ved å etablere åpne dialoger og oppmuntre til idéutveksling kan du i dag skape innovative løsninger som oppfyller dine kunders krav i fremtiden.

Åpen dialog
Åpen dialog

85 % av nye produkter mislykkes. Til tross for dette er det kun 29 % av næringslivet som innarbeider kundenes behov i beslutningsprosessen før de lanserer et produkt. Kundene dine vet best! Gjennom åpen dialog kan du innhente kundenes innsikt og samkjøre den med dine fremtidige produkttilbud for å sikre suksess.

Kontinuerlig innovasjon
Kontinuerlig innovasjon

2/3 av alle bedrifter slås konkurs i løpet av ti år. 16 % varer kun i én generasjon. En fornøyd kunde i dag betyr ikke nødvendigvis en fornøyd kunde i morgen. Bedrifter må hele tiden utvikle seg sammen med kundene sine for å unngå å bli «forbikjørt» av konkurrentene.

Innovasjon er nøkkelen til vekst, men det er ikke enkelt.

Du kan ikke forutse fremtiden, men ved å innhente forretningskritisk kunnskap om hvilke behov, ønsker og perspektiver kundene dine har i dag, kan du avdekke nye vekstmuligheter.

Questback kan bidra

Bare 29 % av bedrifter innarbeider kundeideer ved utvikling av nye produkter

29

Ideer som betyr mye

Veien til en innovasjonskultur går gjennom teknologiske plattformer der kundene kan dele sine ideer. Men det kan være både tidkrevende, dyrt og vanskelig å skape, administrere og drive en slik plattform. Questbacks Customer Innovation løsning gjør det enkelt. Lag ‘pop-up’-samfunn på bare noen minutter, og inviter automatisk interesserte kunder, basert på deres tilbakemeldinger og erfaringer.

Questback gjør det enkelt å lytte til kundenes ideer, slik at du kan få de svarene du trenger i sanntid og på en effektiv måte.

Lytt

Gjør ideer om til innovasjonresultater som har betydning

Innovasjonsdrivende community plattformer er ofte frakoblet andre systemer som innhenter tilbakemeldinger fra kunder. Det gjør det vanskelig å validere effekten og relevansen fra individuelle bidragsyteres ideer.

Questback lar deg kombinere det kvalitative med det kvantitative, som data fra undersøkelser og hurtige meningsmålinger, slik at du enkelt kan bestemme hvilke bidrag som er mest avgjørende for organisasjonens vekst.

I dag må bedrifter gjøre mer enn bare å møte kundenes forventninger. De må også møte morgendagens krav. Questbacks Customer Innovation-løsning lar bedrifter åpne for den kraften som finnes i kundenes kunnskap og overføre den til produktinnovasjon.