Erfaring

Kundeopplevelsen betyr mye

Å tilby positive kundeopplevelser er viktig for å lykkes. De fleste bedrifter sliter med å forstå hvordan kundene faktisk oppfatter deres produkt eller tjeneste. Hvorfor? Ofte fokuserer man bare på grunnleggende tilfredshetsstatistikk, i stedet for å gå dypere inn kundenes reelle og tidsaktuelle erfaringer.

Opplevelser er ikke transaksjoner
Opplevelser er ikke transaksjoner

Gjentagende handel er ikke en garanti for langsiktig lojalitet. En god kundeopplevelse dekker alle interaksjoner og bygger kundelojalitet ved å gi tilleggsverdi utover pris, bekvemmelighet og gammel vane.

Opplevelser er ikke tilfredsstillelse
Opplevelser er ikke tilfredsstillelse

Kunder ønsker å være mer enn bare fornøyd når de er i kontakt med deg. Derfor vurderer en god kundeopplevelse ikke bare individuelle kontaktpunkter, men også den totale effekten av en helhetlig kundeopplevelse. 

Kundeorientert tilnærming ved hjelp av Questback Customer Experience.

Innhent tilbakemeldinger på tvers av kundenes touchpoints via en skreddersydd undersøkelse for hvert touchpoint. Questback er designet for å lukke avvikene mellom tilbakemelding, innsikt og handling for å levere en bedre kundeopplevelse.

140 % mer handel fra kunder med de beste opplevelsene Harvard Business Review

Gjør mer enn bare det tallene tilsier

Å lytte til kundene dine på individuelt nivå og å iverksette tiltak basert på deres tilbakemelding, er sentralt for å bygge en bedre kundeopplevelse. Gå lenger enn beregninger som Net Promoter Score (NPS) og kundetilfredshets index, og engasjer kundene dine. De har egne problemstillinger og synspunkter.

Tilbakemeldinger kan avdekke problemer ved viktige kontaktpunkter før du er klar over dem, og tilby innovative ideer for forbedring.

Det er viktig å strekke seg forbi hvert kontaktpunkt

Feedback-programmer som bare fokuserer på utvalgte kontaktpunkter gjør det vanskelig å se det store bildet. Kundene kan være fornøyd med tjenesten de mottar på hvert kontaktpunkt, og likevel misfornøyd med den samlede opplevelsen. Questback gir en systematisk tilnærming til tilbakemeldinger fra kunder, bygget på en samlet visning av kundeopplevelsen.

Samle prosessdrevet tilbakemelding umiddelbart etter viktige kontaktpunkter og integrer det med tilbakemeldinger fra ansatte og annen relevant forretningsmessig informasjon. Dette gjør det lettere å overvåke trender og identifiserer årsaker til problemer. 

   

Designet for å gi resultater

For å levere verdi må innsikt bli omgjort til handling som gir resultater. Questbacks dashboard gjør det mulig for bedrifter å spore hvert forbedringsprosjekt, samt deres samlede innvirkning på kundeopplevelsen. Samtidig vil du få en historisk oversikt over alle tilbakemeldingene som registreres, slik at du kan se om forbedringstiltaket leverer de ønskede resultatene.

En god kundeopplevelse er avgjørende for å skape vekst og bygge god kundelojalitet.

Se hva Questback kan gjøre for deg