Asiakascaset | ORIFLAME

Yli 60 eri maan markkinoilla toimivan kosmetiikkayritys Oriflamen toimintastrategia perustuu vahvasti dataan ja tutkimukseen. Tiedosta saadut näkymät ovat tärkeä osa yrityksen esimiesten ja sidosryhmien päätöksentekoa. Ongelmana oli kuitenkin, että yritys joutui turvautumaan tietoa kerätessään usein kolmansiin osapuoliin. Siksi Oriflame koki tarpeelliseksi päivittää prosessejaan ja hallita omaa dataansa alusta loppuun.

Want to see how Questback can work for your business?