Ledelse

Lederskap er viktig

Effektivt lederskap er nøkkelen til suksess i enhver organisasjon. Det medfører høy moral, sterk lojalitet, og en bærekraftig langsiktig suksess. Disse fordelene kan utnyttes ved å utvikle ledere gjennom hele organisasjonen, og ikke kun i toppledelsen.

  • Stort potensiale Mellomledere utgjør opp imot 60 % av selskapers lederroller, og utøver lederskap over 80 % av arbeidsstyrken. Deres potensiale bør utnyttes hvis du ønsker å skape engasjerte og effektive medarbeidere, som er lojale og produktive.
  • Ledelsesutvikling Utvikling av lederskap er den største utfordringen organisasjoner møter når det gjelder talenthåndtering. Likevel sier kun 13 % at de gjør en utmerket jobb i å utvikle ledere på alle nivåer.

Selskaper bør fokusere mer på ledelsesutvikling, ettersom dårlig lederskap medfører til lav moral, høy turnover og forhindrer suksess.

60

… av lederne er ansvarlige for 80 % av arbeidsstyrken.

Effektivt lederskap starter med effektive tilbakemeldinger.

For å utvikle effektive ledere på tvers av hele organisasjonen, er det viktig med en åpen og transparent kultur. 360o-evalueringer og andre tiltak for å forbedre lederskapet, anses kun til å gjelde toppledelsen, noe som kan gjøre at mellomledere blir oversett.

De blir ikke bedre ledere ledere, hvis de ikke vet hvordan de skal forbedre seg.

Muliggjør samarbeid med de ansatte gjennom online idémyldrings-verktøy.

Hvilke verktøy bruker dere i dag for å legge til rette for økt kompetanse og utvikling blant deres ledere?

Lederskap
Lederskap

Questback tilbyr løsninger for at alle sjefer skal bli flinkere ledere.

Kulturvekst
Kulturvekst

Tilstreb å fostre en kultur av åpenhet.

Logistikk
Logistikk

Tilrettelegg for kontinuerlige forbedringer av organisasjonen.  

Lederskap teller på ethvert nivå

Godt lederskap gjør ledere i stand til å:

  • Identifisere og forbedre deres egne styrker og svakheter 
  • Måle og forbedre deres teams prestasajoner
  • Øke effektiviteten på teammøtene
  • Lære å kommunisere med de ansatte
  • Muliggjøre samarbeid mellom medarbeiderne
Finn din mulighet