Syklus

Ansattreisen er viktig

De ansatte har ulike behov gjennom sin tid i organisasjonen, helt fra de starter til de slutter. De kan gi unik innsikt i deres virksomhet. Å lytte til deres ansatte gjennom hele arbeidsperioden er avgjørende for å kunne drive en effektiv virksomhet.

Sikre en positiv opplevelse ved ansettelse
Sikre en positiv opplevelse ved ansettelse

90 % av arbeidstakere avgjør om de skal bli i et selskap de første seks månedene. Vet du om dine medarbeidere har en positiv opplevelse når de blir ansatt? Tilfredshetsmåling på et tidlig stadium reduserer fremtidige problemer som at ansatte slutter og at dere har uengasjerte medarbeidere.

Innsamling når medarbeidere slutter
Innsamling når medarbeidere slutter

Ved å finne ut hvorfor ansatte sier opp, gir det deg innsikt i hvilke områder som kan forbedres, som igjen kan hjelpe deg å endre prosesser for å sikre lojaliteten til de som fremdeles jobber i virksomheten.

Samle inn tilbakemeldinger ved ulike stadier
Samle inn tilbakemeldinger ved ulike stadier

Ikke bruk en årlig undersøkelse. Samle inn tilbakemeldinger igjennom ulike stadier som ansettelser, når ansatte slutter og ved karrieremessige milepæler.

Hurtigere produktivitet
Hurtigere produktivitet

Når ansatte starter i en ny jobb, trenger de tid på å finne seg til rette og bli produktive. Ved å lytte til tilbakemeldingene deres og respondere på innsikten, kan man kutte ned på denne tiden.

Vet du hva dine ansatte tenker, hvordan de opplevde tiden som nyansatt eller andre viktige nøkkelfaser?

Questbacks Employee Touchpoint gjør det enklere å samle inn tilbakemeldinger, gjennomføre strukturerte analyser, identifisere trender og avdekke viktig innsikt i å forbedre den ansattes tid i organisasjonen.

Kontakt oss

Kostnaden av å erstatte en ansatt strekker seg fra 50-213 % av årslønnen.

213

Bygget for å følge den ansattes tid i organisasjonen

Å forstå hvordan dine medarbeidere opplever deres tid i organisasjonen, kan bidra til å øke deres engasjement, samkjøring, lojalitet og prestasjoner. Employee Touchpoint gjør det enkelt å samle inn og respondere på milepæler for den ansatte – for eksempel ved ansettelse, onboarding og ved oppsigelse. Tilbakemeldingene brukes senere for å skape konkrete forbedringsområder.

Employee Touchpoint består av flere moduler.

  • Entry Pulse samler inn kvalitative og kvantitative tilbakemeldinger etter den første ansettelsesuken.
  • Onboarding Pulse gir innsikt i hele den innledende tiden og gir en oversikt over neste steg i ansettelsesutviklingen.
  • Exit Pulse kan avdekke problemer og prosesser som undergraver de ansattes lojalitet og engasjement

Strukturert data samles inn og integreres automatisk. Alt for å skape en bedre opplevelse for den ansatte, og for å tilfredsstille din organisasjons behov.

Hva gjør du for å tiltrekke og beholde talenter i organisasjonen din?

Designet for resultater

Virkelige verdi skapes når tilbakemeldingene omgjøres til handling. Questback tilbyr visuelle, tilpassede dashboards, slik at ledere proaktivt kan identifisere muligheter til å skape en engasjerende tid for den ansatte i organisasjonen, oppdage problemer, trender og anvende tilbakemeldinger til styrkede beslutningsgrunnlag.

Løsningene våre lukker loopen fra feedback til innsikt og tiltak. Det er essensielt å forstå den ansattes tid i organisasjonen for å begrense turnover, øke produktivitet, og foreta velinformerte beslutninger.

Kontakt oss for mer informasjon