Medarbeiderengasjement

Engasjement er viktig

 

Engasjerte medarbeidere er sentralt for bedriftens suksess. I Questback vet vi at for å beholde motiverte og talentfulle medarbeidere, må man starte med engasjement.

 • Engasjerte medarbeidere er mer produktive, presterer bedre og blir værende i organisasjonen.
 • Engasjerte medarbeidere er mer dynamiske, kreative og bidrar til flere ideer og innovasjon.
 • Engasjement er også nøkkelen til sterkere vekst. Kunder kjøper fra mennesker – engasjerte medarbeidere er mer personlige, overbevisende og i bedre sand til å danne gode relasjoner med kunder.

…Høyere produksjon for selskaper med topp kvartalsvis ansattengasjement.

21

I dagens næringsliv er den årlige medarbeiderundersøkelsen ikke tilstrekkelig nok. Medarbeiderne trenger å vite at deres meninger er viktige, hver dag, hele tiden.

Så hvordan kan du benytte disse fordelene i organiasjonen din?

Økt engasjement oppnås ved å nå ut, lytte til og iverksette tiltak basert på medarbeidernes tilbakemeldinger.

Men enhver som har gjennomført løpende undersøkelser, eller til og med én enkel undersøkelse, vet at det ikke alltid er så enkelt. Questback gjør det enkelt å samle inn og agere på tilbakemeldingene fra medarbeiderne, som et skritt mot økt engasjement. 

Bygget for engasjement

Questback er designet for å stimulere engasjement på alle nivåer og skape en bro mellom innsikt og handling.

 • I tillegg til planlagte undersøkelser, gir vi til enhver tid de ansatte en mulighet til å bli hørt, fra hvor som helst og på en hvilken som helst plattform.
 • Ledere kan samle inn tilbakemeldinger etter behov, eller gjennom månedlige puls-undersøkelser for å overvåke progresjon og trender.
 • Organisasjoner kan implementere prosessbaserte tilbakemeldinger som fanger opp innsikt når spesielle hendelser eller milepæler nås, som for eksempel kick-off, kurs og kampanjer. 
Questbacks engasjement-funksjoner

Designet for resultater

Innsamling av tilbakemeldinger er ikke nok i seg selv. Questback tetter gapet mellom lytting og resultater. De fleste organisasjoner støter på et felles sett av problemer:

 • Det tar lang tid å samle inn tilbakemeldingene
 • Kun eksperter kan bruke systemene
 • Kun planlagte undersøkelser lar seg gjennomføre 
 • Flerspråkelige undersøkelser støttes ikke, eller de er vanskelige å implementere
 • Verktøy for analyse og rapportering er utilstrekkelige
 • Analyseværktøy er ikke integrert med innsamlingssystemet
 • Det er ingen link mellom tilbakemeldinger, innsikt og handlinger som medfører endring

Har du verktøyene til å generere engasjement og bygge en høyt presterende kultur i organisasjonen din?

People matter.

De kan enten være barrierer, eller katalysatorer til organisasjonell suksess.

Enkel
Enkel

Våre ansattengasjement-løsninger er designet for å være enkle i bruk og for individuelle tilpasninger.

Skalerbar
Skalerbar

Verktøyene våre håndterer behovene for store, komplekse og internasjonale selskaper.

Be om en demo