Fokus

Samkjøring er viktig

Engasjerte medarbeidere er ikke nok i seg selv dersom de ikke er klar over selskapets strategiske målsetninger. Samkjøring handler om å påse at teamet fokuserer på de samme målene og selskapets strategiske suksessfaktor. Dette skjer likevel ikke naturlig – noen vanlige årsaker til avvik skyldes at:

  • Selskapene ofte mangler lett tilgjengelige verktøy, der ansatte kan kommunisere sin forståelse av selskapets strategi, stille spørsmål og dele innsikt.
  • De mangler åpenhet i bedriftskulturen, som innebærer at tilbakemeldinger ikke deles. Ledere kjenner derfor ikke til gapene mellom strategi og realitet.
  • Nevnte situasjoner innebærer at lederskapet ikke har noen klar definisjon av samkjøring eller hvordan de best kan oppnå det.
Utforsk løsningene

… av organisasjonene hevdet at deres ansatte hadde god forståelse for selskapets strategi og målsettinger.

14

Så hvordan skal du takle disse utfordringene i din organisasjon?

Det dreier seg ikke om en enkelt tilbakemelding eller én enkel undersøkelse. Det handler om å tilrettelegge for jevnlig dialog mellom ansatte og deres ledere, og tilby en enkel måte å dele tilbakemeldinger på, både strukturerte og ustrukturerte, som viser innsikt i hvordan organisasjonen kan tilpasse seg.

Bedre samkjøring kommer av:

  • Lett tilgjengelige kommunikasjonsverktøy
  • Løpende målinger
  • Proaktiv kontakt
  • Bygge en åpen og transparent tilbakemeldingskultur

Questback har skapt løsninger som direkte takler disse utfordringene.

Samle trådene.

For å håndtere samkjøringsproblemer må du først forstå dagens situasjon. Med Questback får du et fullstendig bilde av situasjonen gjennom regelmessige undersøkelser eller pulsmålinger. Vi hjelper deg på veien til å samle trådene ved å tilby kraftfulle verktøy for å analysere resultatene, gi innsikt i organisasjonens faktiske tilpasningsnivå og dele beste praksis mellom de ulike teamene.

Questback hjelper deg å fremme en transparent kultur for kontinuerlig forbedring.

Kontinuerlig lytting
Kontinuerlig lytting

Gi dine ansatte et talerør 24/7.

Behovsbaserte Undersøkelser
Behovsbaserte Undersøkelser

Samle raskt inn tilbakemeldinger etter behov

Analyseverktøy
Analyseverktøy

Iverksett tiltak basert på de riktige dataene.

Interaktive oversikter
Interaktive oversikter

Utforsk og oppdag innsikt fra informasjonen din.

Mål samkjøring over tid
Mål samkjøring over tid

Test og spor måloppnåelse over tid.

Tilpass informasjonen etter rolle
Tilpass informasjonen etter rolle

Relevante data for mellomledere og direktører

Jeg vil vite mer

Bygget for resultater

Å samle inn tilbakemeldinger er kun starten. Questbacks verktøy gjør deg i stand til å måle samkjøring over tid, og dele informasjonen på tvers av selskapet gjennom interaktive oversikter, personlig tilpasset etter rolle og ansvarsområde.

Dette betyr at tilbakemeldinger og samkjøringsproblemer ikke lenger går upåaktet hen. Det kan deles slik at alle kan se, måle og iverksette tiltak.

Kom igang