DET ER MENNESKER SOM SKAPER FREMGANG. 

MEDARBEIDERUNDERSØKELSER ER ET EFFEKTIVT VERKTØY SOM DRAR NYTTE AV MENNESKETS KREFTER.

 

Dine ansatte er nøkkelen til suksess. Det er deres ferdigheter, kunnskap og kreativitet som lar deg ligge et skritt foran. Nå som konkurransen om de kompetente talentene aldri har vært tøffere, mens forventningene til de ansatte stadig forandrer seg, må du alltid lytte til de ansatte for å gjøre dem lykkelige og frigjøre deres fulle kraft. Innsikter er en ferskvare og en årlig medarbeiderundersøkelse basert på enkle spørsmål er ikke nok til å skape det engasjementet du trenger hos de ansatte.

Med dypere analyser gir du dine ansatte muligheten til å påvirke, bidra og føle engasjement. Du får tilbakemeldingene du trenger, når du trenger dem. Dra nytte av de ansattes innsikt, og de vil ta deg lengre enn noen gang.

 
Lytt til dine ansatte
Lytt til dine ansatte
Responder på tilbakemeldingene deres
Responder på tilbakemeldingene deres
Skap tillit og effektivitet
Skap tillit og effektivitet

MEDARBEIDERUNDERSØKER SOM GIR BEVIST KONKRETTE RESULTATER.

 

For å styrke engasjementet og få alle ansatte til å jobbe i harmoni mot et felles mål, må du dra nytte av innsikten deres. Du må stille de riktige spørsmålene til riktig tid. Med Questbacks løsninger og medarbeiderundersøkelser får du verktøyene du trenger for å fange innsikten og skape engasjement hos dine ansatte. Det kommer til å øke produktiviteten og redusere personalomsetningen. Du blir kontinuerlig oppdatert når du lytter til dine ansattes tilbakemeldinger, og når du forvandler innsikten du får fra medarbeiderundersøkelsene til konkrete tiltak, utløser du full kraft fra personalet. 

Å ta kloke beslutninger krever oppdatert innsikt. Du må lytte for å kunne lede. Med moderne medarbeiderundersøkelser får du relevant data du trenger for å kunne ta raske og smarte beslutninger som fører til suksess. 

Questback har revurdert den tradisjonelle metoden for standardiserte medarbeiderundersøkelser. Våre grundige medarbeiderundersøkelser gjør en dypere analyse som gir deg den viktige innsikten du trenger, når du trenger den.

 
Generer flere tilbakemeldinger

SLIK FÅR DU EN BEDRE FORSTÅELSE AV LIVSSYKLUSEN HOS MEDARBEIDERNE

Hvordan kan du få ditt nyansatte talent til å komme i gang og bli produktiv så raskt som mulig? Optimaliser bedriftens introduksjonsprogram med medarbeiderundersøkelser!

Når du analyserer forskjellige stadier i den ansattes reise som medarbeider, har du alltid kontroll på hvordan det går med personalet. Du blir kjent med hva de tenker og føler, og du kan oppdage og fikse problemer før de blir for store. Du får talentene dine til å føle seg velkomne og verdsatt. Til gjengjeld får du deres engasjement og drivkraft.

Med Questbacks medarbeiderundersøkelser er det enkelt å:

 
 • Samle og analysere tilbakemeldinger 
 • Identifisere trender og innsikt 
 • Fange innsikten når det virkelig trengs
 • Lytte og handle når det passer
 • Forbedre den ansattes medarbeiderreise 
 • Skape engasjement, samarbeid og lojalitet

Tillit, lojalitet og arbeidsglede kommer gjennom god kommunikasjon. Medarbeiderundersøkelser gir deg det grunnlaget du trenger for den kommunikasjonen, slik at dere kan lykkes sammen.

Mål opplevelsen

... av selskaper innhenter tilbakemeldinger fra de ansatte, men mislykkes i å rapportere det.

31

Øk engasjementet
Øk engasjementet
 • Få hendelsesstyrt tilbakemelding i sanntid
 • Gi dine ansatte muligheten til å gi både planlagte og spontane tilbakemeldinger
 • Dra nytte av tilbakemeldingene med verktøy for analyse og handlingsstyring
 • Vis de ansatte at innsikten deres er verdifull ved å kunne handle raskt

Lær mer

 
Jobb mot samme mål
Jobb mot samme mål
 • Skap en åpen og gjennomsiktig atmosfære der alle blir hørt
 • Hjelp ansatte til å forstå, føle engasjement for og å leve opp til bedriftens strategier og mål
 • Få et klart bilde av bedriften og skap harmoni mellom strategi og virkelighet
Utvikle lederskap
Utvikle lederskap
 • Gi de berørte lederne resultatet av tilbakemeldingene, slik at de lettere kan styrke moral, motivere de ansatte og skape bærekraftig fremgang
 • Støtt lederne dine med kontinuerlig tilbakemelding. Effektiv tilbakemelding gir effektive ledere
 • Utvikle effektive ledere og dra nytte av potensialet deres for å skape en engasjert og produktiv arbeidskraft

Lær mer

 

Når du virkelig når ut, lytter og handler basert på de ansattes tilbakemeldinger, skaper du engasjement og fremgang. Questbacks medarbeiderundersøkelser gjør det enklere.

Ønsker du dypere innsikt blant dine ansatte og en organisasjon som bygger på langvarig lojalitet og tillitt?

This whitepaper summarises the problems with current models of employee research and demonstrates the benefits that companies are receiving from new approaches.

Read More

Increasing Engagement and Insight from Employee Research

Informasjonsskriv

Discussing the significant gap between the perceived importance and relevance of feedback at the strategic level, and what companies actually do.

Read More

Closing The Gap - From Annual Survey To Strategic Insight

Videoer