MÄNNISKOR ÄR VIKTIGA

Questback grundades på den enkla premissen att människor är viktiga och kan ge företag de avgörande insikter som krävs för att skapa framgång. Våra skalbara lösningar är utvecklade för att hjälpa globala företag till konkurrensfördelar genom att höja produktiviteten hos medarbetarna och öka kundlojaliteten med hjälp av en kultur som bygger på förtroende.

 

RESULTAT ÄR VIKTIGA

Questbacks lösningar är utvecklade i syfte att underlätta en engagerad och meningsfull dialog, där man utan krångel samlar in feedback på olika sätt; löpande, schemalagd, processtyrd och vid behov.

Med dessa lösningar kan organisationer samla in insikter och åstadkomma meningsfull förändring samtidigt som man fördjupar relationen med sina kunder och anställda och bygger förtroende. Genom att kombinera styrkan i dialog och transparens med förmågan att analysera feedback kan du omsätta insikter till konkreta affärsresultat.

Jag vill bli kontaktad

BEVISAD FRAMGÅNG ÄR VIKTIG

Vi har tusentals företag i över 50 olika länder som våra kunder. Vi hjälper dem att förbättra medarbetarengagemang, kundupplevelse och marknadsinsikter. Questback grundades år 2000 och har blivit världsledande på feedback genom att leverera lösningar för att samla in och analysera insikter från alla de människor som har betydelse för ditt företag.

Produktivitet
Produktivitet

En betydande ökning av medarbetarengagemang och produktivitet. 

Personalomsättning
Personalomsättning

Minskad personal- och kundomsättning.

Kreativitet
Kreativitet

Mer innovation och snabbare tillväxt.

Vi fokuserar på människor, insikter och handlingar.

MÄNNISKOR ÄR VIKTIGA. DE SKAPAR FRAMGÅNG ÅT FÖRETAG.

I en tid av ständig innovation, knivskarp konkurrens och snabb digitalisering, behöver företag omdefiniera sina viktigaste relationer: människorna. Framgångsrika organisationer skapar en kedja av förtroende genom ett aktivt lyssnande, öppen dialog, insiktsfull analys och meningsfull handling. Förtroende kan förvandla din organisation och skapa en högpresterande kultur som leder till konkurrensfördelar.

Människor är viktiga – ta vara på deras insikter.

DRIVKRAFTOMTANKEINNOVATION

Våra tre företagsvärderingar (drivkraft, omtanke och innovation) speglar vår inställning att människor är viktiga och säkerställer att vi alltid är nytänkande, strävar framåt och tar hand om våra kunder och medarbetare.

SÄKERHET ÄR VIKTIGT

Våra datacenter i Tyskland och USA drivs enligt högsta standard med följande certifieringar:

Läs vår säkerhetsdeklaration för mer information.

HUR VI HAR BLIVIT VÄRLDSLEDANDE INOM FEEDBACK

Vår strävan framåt har alltid varit fylld med visioner, nyfikenhet, utmaningar, samarbete, hårt arbete och glädje.


A Financial Times article sparks the Questback idea: a feedback platform to bring better insight to business.

1999


Questback is founded in Oslo.

JAN, 2000


Questback web-based surveys make paper questionnaires history

2001


Taking success abroad: Questback office opens in Sweden

2004


European leap: Questback moves into 11 new countries The launch of online panels deepens engagement capabilities for market research

2005


Questback wins “Entrepreneur of the Year” in Norway

2006


Questback acquires Refleks and Easy Research in Norway and Sweden respectively. Reiten & Co is now majority owner.

2008


Communities introduced, blending quantitative and qualitative research

2009


The launch of online panels deepens engagement capabilities for market research

2009


Questback acquires Digium Oy, the Finnish market leader

2010


Germany’s leading research software firm Globalpark acquired. . Questback now serving over 50 countries.

2011


The numbers of Questback surveys sent now exceeds 1 billion

2012


Mobile first: Responsive layouts increase survey complete rates Service layer for enterprise integration introduced.

2013


Realtime Analytics & Dashboards launched. Questback unveils Leadership compass bringing next generation feedback tools to the HR industry

2014


Questback continues asking what’s next while pushing boundaries in the feedback industry

2015 +


Completion of $22M of additional funding for growing Questback further

Vi är glada att vårt innovativa arbete och våra kunders framgång har blivit erkända av oberoende organisationer och experter över hela världen.