MÄNNISKOR ÄR VIKTIGA

Questback grundades på den enkla premissen att människor är viktiga och kan ge företag de avgörande insikter som krävs för att skapa framgång. Våra skalbara lösningar är utvecklade för att hjälpa globala företag till konkurrensfördelar genom att höja produktiviteten hos medarbetarna och öka kundlojaliteten med hjälp av en kultur som bygger på förtroende.

 

RESULTAT ÄR VIKTIGA

Questbacks lösningar är utvecklade i syfte att underlätta en engagerad och meningsfull dialog, där man utan krångel samlar in feedback på olika sätt; löpande, schemalagd, processtyrd och vid behov.

Med dessa lösningar kan organisationer samla in insikter och åstadkomma meningsfull förändring samtidigt som man fördjupar relationen med sina kunder och anställda och bygger förtroende. Genom att kombinera styrkan i dialog och transparens med förmågan att analysera feedback kan du omsätta insikter till konkreta affärsresultat.

Jag vill bli kontaktad

BEVISAD FRAMGÅNG ÄR VIKTIG

Vi har tusentals företag i över 50 olika länder som våra kunder. Vi hjälper dem att förbättra medarbetarengagemang, kundupplevelse och marknadsinsikter. Questback grundades år 2000 och har blivit världsledande på feedback genom att leverera lösningar för att samla in och analysera insikter från alla de människor som har betydelse för ditt företag.

Produktivitet
Produktivitet

En betydande ökning av medarbetarengagemang och produktivitet. 

Personalomsättning
Personalomsättning

Minskad personal- och kundomsättning.

Kreativitet
Kreativitet

Mer innovation och snabbare tillväxt.

Vi fokuserar på människor, insikter och handlingar.

MÄNNISKOR ÄR VIKTIGA. DE SKAPAR FRAMGÅNG ÅT FÖRETAG.

I en tid av ständig innovation, knivskarp konkurrens och snabb digitalisering, behöver företag omdefiniera sina viktigaste relationer: människorna. Framgångsrika organisationer skapar en kedja av förtroende genom ett aktivt lyssnande, öppen dialog, insiktsfull analys och meningsfull handling. Förtroende kan förvandla din organisation och skapa en högpresterande kultur som leder till konkurrensfördelar.

Människor är viktiga – ta vara på deras insikter.

DRIVKRAFTOMTANKEINNOVATION

Våra tre företagsvärderingar (drivkraft, omtanke och innovation) speglar vår inställning att människor är viktiga och säkerställer att vi alltid är nytänkande, strävar framåt och tar hand om våra kunder och medarbetare.

SÄKERHET ÄR VIKTIGT

Våra datacenter i Tyskland och USA drivs enligt högsta standard med följande certifieringar:

Läs vår säkerhetsdeklaration för mer information.

HUR VI HAR BLIVIT VÄRLDSLEDANDE INOM FEEDBACK

Vår strävan framåt har alltid varit fylld med visioner, nyfikenhet, utmaningar, samarbete, hårt arbete och glädje.

Vi är glada att vårt innovativa arbete och våra kunders framgång har blivit erkända av oberoende organisationer och experter över hela världen.