Skip to content

Enkätundersökningar skapar innovationer

Elias Axelsson Björklund
Resurser
White Papers
Enkätundersökningar skapar innovationer

Användning av enkäter för innovation

Kraven på organisationer att leverera innovativa lösningar och produkter är högre än någonsin. Detta gäller både för privat och offentlig sektor. Det är också viktigt att framstå som en innovativ organisation. Lyckas man inte med detta riskerar man att snabbt bli omkörd av konkurrenter och bortvald av kunder.

De flesta organisationer förstår det här, men hur man åstadkommer det är en knepigare fråga. Enligt en studie utförd av Accenture ansåg 93% av de tillfrågade enterprise-cheferna att innovation är kritiskt för deras verksamhet, men bara 34% tyckte att de hade en tydlig strategi för innovationsarbetet.

Men det behöver inte vara så svårt. Lösningen ligger i att lyssna på dina kunder!

Exempel på hur patientupplevelse i väntrummet kan förbättras

Inom sjukvården förstår man värdet av innovation. Åtminstone när det kommer till den faktiska vården och den medicinska utrustningen. Det finns dock andra delar av sjukvården som kan bli bättre, särskilt på vårdcentraler och sjukhus. Sveriges landsting och regioner utför årligen patientenkäter, med frågor till personer som besökt en akutmottagning om vad de tyckte om besöket. För det mesta är siffrorna positiva, men när det kommer till patientupplevelsen i väntrummet är ser det inte lika ljust ut. Endast 40% svarar ja på frågan om huruvida de fick tillräckligt med information om väntetider under besöket. Därtill svarar en så liten andel som 34% att de fick information om i vilken turordning patienterna på akuten prioriterades.

Exempel på insikt som sjukvården borde ta tillvara på: Akutmottagningen kan sätta upp affischer i väntrummen om hur patienterna prioriteras av läkarna, för att på så vis öka transparensen och göra informationen tillgänglig för alla patienter i väntrummet. Detta skulle troligen öka patienternas förståelse för vilka patienter som tas om hand först.

Få mer inspiration och exempel i vårt whitepaper!

 

Här kan du läsa mer om 360 feedback. 

Whitepaper

Enkätundersökningar skapar innovationer

KUNDINSIKT + KREATIVITET + INNOVATION = Fem innovationer som hade kunnat existera

Fler white papers

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många