Kraven på organisationer att leverera innovativa lösningar och produkter är högre än någonsin. Detta gäller både för privat och offentlig sektor. Det är också viktigt att framstå som en innovativ organisation. Lyckas man inte med detta riskerar man att snabbt bli omkörd av konkurrenter och bortvald av kunder.


De flesta organisationer förstår det här, men hur man åstadkommer det är en knepigare fråga. Enligt en studie utförd av Accenture ansåg 93% av de tillfrågade enterprise-cheferna att innovation är kritiskt för deras verksamhet, men bara 34% tyckte att de hade en tydlig strategi för innovationsarbetet.

Men det behöver inte vara så svårt. Lösningen ligger i att lyssna på dina kunder!

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Free 14-day trial Learn more