Skip to content

Tillhörighet – tips för ett högre medarbetarengagemang

Elias Axelsson Björklund
Elias jobbar som Marketing Project Manager på Questback och gillar att skriva om Customer och Employee Experience. Han är även talcoach för TEDxStockholm där han hjälper lokala idéer att få global spridning.
Blogg
8 minuter lästid
Employee Experience
Tillhörighet – tips för ett högre medarbetarengagemang

Människors behov av social tillhörighet är så stor att hjärnan har svårt att skilja på privata och arbetsrelaterade relationer. De flesta mår helt enkelt bra av starka relationer med sina kollegor vilket får betydande effekter på produktivitet, lönsamhet och engagemang.

Tillhörighet är viktigt av flera anledningar, både i personliga och professionella sammanhang:

 1. Socialt behov: Enligt Maslows behovshierarki är tillhörighet en grundläggande mänsklig drivkraft. Vi strävar efter att känna oss accepterade och uppskattade av andra, vilket är centralt för vår mentala och emotionella välbefinnande.
 2. Samarbete och produktivitet: I arbetslivet kan en känsla av tillhörighet öka motivationen och produktiviteten. När anställda känner sig som en del av en grupp är de mer benägna att samarbeta effektivt och bidra till organisationens mål.
 3. Personlig utveckling: Tillhörighet till en grupp kan också ge individer möjligheter till personlig och professionell utveckling. Genom att interagera och dela erfarenheter med andra, kan vi lära oss nya färdigheter och perspektiv.
 4. Emotionell stöd: Tillhörighet ger en känsla av säkerhet och stöd. Det kan fungera som en buffert mot stress och hjälpa individer att hantera utmaningar mer effektivt.
 5. Förbättrad kommunikation: En känsla av tillhörighet kan förbättra kommunikationen inom en grupp, vilket är avgörande för att lösa konflikter och arbeta effektivt.
 6. Innovation och kreativitet: I en miljö där människor känner sig inkluderade och uppskattade, är de mer benägna att dela sina idéer och innovationer, vilket kan vara till stor fördel för en organisation.

Så vad kan en organisation göra för att medarbetare ska odla starka relationer på arbetsplatsen? Det finns flera saker ni kan ta till som skapar en miljö med rätt förutsättningar som odlar värdefulla relationer. Nedan listar vi sju tips som gör att ni skapar starka team som överträffar resultat, kvartal efter kvartal.

Intresserad av att testa medarbetarundersökningar i er organisation?

Testa Questback gratis i 14 dagar.

Skicka undersökningar och analysera rapporter
Kom igång på 5 minuter
Inget betalkort krävs

1: Uppfyll grundläggande psykologiska behov 

För att kunna normalprestera behöver våra grundläggande behov vara uppfyllda: sömn, näring, vatten och motion. Men för att vi ska bli engagerade och känna en stark tillhörighet till en grupp, en kultur eller en organisation behöver flera av våra psykologiska behov uppfyllas. Däribland känslan av:

 1. Gemenskap
 2. Trygghet
 3. Utmaning
 4. Erkännande
 5. Delaktighet

Om vi inte får våra fysiska behov uppfyllda påverkar det vår förmåga att leva. Om våra psykologiska behov inte uppfylls blir vi i stället rastlösa, irriterade, griniga, och dåliga lagspelare med ett lågt engagemang. Risken blir att de som inte får sina behov uppfyllda underpresterar eller tackar ja till ett nytt jobberbjudande. Utan att först fråga sin chef om hen kan matcha erbjudandet. Därför behöver varje organisation verka för att anställda får sina psykologiska behov uppfyllda om de ska få engagerade medarbetare.

Källa: Leda bra eller leda bäst

2: Vikten av att ha en bästa vän på jobbet

Det finns en skillnad mellan att tycka att sin kollega är helt okej och att ha en stark vänskapsrelation på arbetsplatsen. En stark relation skapar mer tillit och en känsla av tillhörighet till organisationen. Det innebär en vän som vi vågar dela informell information med, ha kreativa diskussioner om hur olika problem kan lösas.

Gallup undersökte vad som skiljde framgångsrika mot normalpresterande team. De fann att medlemmarna i framgångsrika team hade betydligt starkare känslomässiga band till varandra. De upplevde att de kände sina kollegor och tyckte om dem i betydligt högre grad än i normalpresterande team.

Organisationer som har flest starka relationer har en högre grad av tillit, genomför bättre överlämningar och hjälper varandra när motgångar uppstår. Som chef bör man lyfta hur alla medlemmar bidrar till att mål uppnås. Istället för att endast ge ”stjärnorna” uppmärksamhet. Låt i stället små grupper ha gemensamma mål och gemensamma firanden. Så att de på ett naturligt sätt får jobba i motgång, framgång och lär känna varandra längs vägen.

Källa: Gallup

Tillhörighet

3: Teambuilding

När ett team har en stark lagkänsla jobbar det hårdare för att uppnå gemensamma mål. De gör det lilla extra för att bidra med sin del till stacken. Men många organisationer genomför endast teambuildingaktiviteter när de har en årlig kickoff eller en lättsam frågesport under julfesten. Det finns mycket mer att göra och varje aktivitet har potentialen att bidra till att stärka lagkänslan mellan kollegor.

Inspiration till aktiviteter som skapar tillhörighet:

 1. Uppmuntra till korpenlag där organisationen betalar för speltiden och utgifter för material.
 2. Skapa ett fadderskapsprogram – ge de som har varit på företaget ett par år en möjlighet att bli fadder till nyanställda.
 3. Uppmuntra till interna hobbyklubbar som till exempel en bokklubb, konstklubb eller en brädspelsklubb.

4: Bidra till en bättre värld – tillsammans

Ibland kan det vara svårt att köpa den egna organisationens hållbarhetsrapport. Där mycket utlovas samtidigt som den synliga effekten inte alltid är lika uppenbar för de egna medarbetarna. Ett sätt att få medarbetarna att skapa mening, tillhörighet och anknytning till dessa mål är att anordna en årlig dag/halvdag där alla får bidra till lokala initiativ som stöttar de större målen.

Tips på aktiviteter:

 1. Volontärdag – en dag där de anställda i team får väja hur de vill bidra till det lokala samhället de bor/jobbar.
 2. Erbjud pro bono av er tjänst/produkt till behövande organisationer.
 3. Städa i parker/naturområden i närområdet genom till exempel plogging.
 4. Starta en insamling till en lokal ”non profit-verksamhet”.
 5. Anta en miljövänlig utmaning.

5: Min chef bryr sig om mig som person

På en arbetsplats vill vi veta att vi är mer än ett nummer, en kugge i hjulet som lätt kan bytas ut. När vi upplever att vi är betydelsefulla och att ens chef bryr sig om oss som person kan magiska saker ske. Vi blir mer villiga att dela informell information, vår tillit till organisationen ökar, vi blir mer samarbetsvilliga och känner tillhörighet.

Enligt Gallups egna undersökningar presterar team som upplever sig uppskattade genomgående bättre än vice versa. Att bli uppskattad är en del av vår mänskliga natur. Vi söker omedvetet efter att bli en del av en kultur som vi uppskattas av och som vi litar på. Det här blir extra tydligt när något har gått fel, om vi känner oss uppskattade är vi mer benägna att berätta om misstaget och om vi bemöts respektfullt. Om vi får en respektfull diskussion om orsakerna bakom och hur vi kan göra det bättre i framtiden. Då ökar vårt engagemang och misstaget behöver inte få större konsekvenser.

Globalt är det endast fyra av tio som anser att deras chef eller någon på jobbet bryr som om dem på riktigt. Om den siffran skulle dubblas skulle kundnöjdheten öka med 8%, antalet arbetsplatsolyckor minska med 46% och frånvaron skulle reduceras med 41%.

Källa: Gallup

6: Stolthet över kollegornas insatser skapar tillhörighet

De flesta tycker att de genomför ett kvalitativt arbete men när frågan ändras till om de upplever att kollegorna uppnår samma kvalitetsnivå är det få som håller med. Till att börja med behöver chefer definiera vad högkvalitativt arbete innebär på just den här arbetsplatsen, och lyfta framgångsexempel i det egna teamet när de uppstår. Chefen bör även lyfta andra team när de når upp till en hög standard och förklara hur det gynnar hela företaget. Då skapas en stolthet över att det inte bara är jag själv, och mina närmsta kollegor som utför ett bra jobb utan även hela organisationen.

Om bilden av kollegornas arbete förbättras ökar både respekten och tilliten vilket i sin tur har positiva effekter på personalomsättning, vinst och kundnöjdhet.

Källa: Gallup

7: Mät, mät och följ upp

När du börjar genomföra aktiviteter som till exempel att skapa ett fadderskapsprogram eller antar en miljöutmaning är det viktigt att ni mäter hur det uppfattas och uppskattas. Kanske blir det en hit direkt men det kan även behöva justeras för att passa just er organisation. Men som vi skrev i början, om ni inte lyckas uppfylla de psykologiska behoven spelar det inte så stor roll. Därför är det bra att börja med att undersöka om era medarbetare upplever: delaktighet i gemenskapen, trygghet i sin anställning, känner sig utmanad, att hen får erkännande och känner sig delaktig i företagets framgångar. Medarbetarundersökningen bör mätas på en skala och följas upp löpande för att få data på hur ni lyckas. För att få ert nuläge i din organisation kan du skapa en enkät genom en free trial här.

Summering: tillhörighet och engagemang

Om en organisation lyckas med att uppfylla de grundläggande psykologiska behoven har den kommit riktigt långt på resan mot engagerade medarbetare. För att uppnå dessa är den närmsta chefens agerande otroligt viktigt. Den behöver visa äkta uppskattning för varje anställd och om de skapar en miljö där meningsfulla relationer kan odlas och bidrar med meningsfulla teambuildingaktiviteter och insatser som bidrar till en bättre värld. Om den dessutom skapar en miljö där man lyfter varandras insatser finns det en hög sannolikhet att den anställde känner stolthet för att vara en del av laget.

Vill du veta mer? Läs gärna våra tre blogginlägg med tips på hur du påverkar medarbetarengagemanget ytterligare med hjälp av effektiv användning av uppmuntran, ledarskap och kommunikation!

FAQ

Whitepaper

33 drivkrafter till ett högt medarbetarengagemang

I detta whitepaper hittar du 33 handfasta tips om vad du kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din arbetsplats.

Fler artiklar inom detta ämne

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Support:  +47 21 02 70 70
Sälj:  +31 61 66 97 463

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många