How to Attract the Brightest and the Best to the Insurance Industry

The insurance industry is working hard to attract new talent—but it needs to take more decisive action to ensure the brightest and the best can find rewarding careers in this exciting sector. The basis of this white paper, insurance industry leaders hotly debated the employment crisis at a Questback-hosted roundtable in London.

Läs mer

How to Attract the Brightest and the Best to the Insurance Industry

White Papers

I Questbacks rapport "Framtidens kundservice - en central del av kundupplevelsen" framgår att kraven ökar på att lyssna till kunderna och erbjuda ett personligt bemötande i alla kanaler.

Läs mer

Framtidens kundservice - en central del av kundupplevelsen

White Papers

En rapport där du bland annat kan läsa om att de flesta företag insett att det är en konkurrensfördel att integrera feedback i beslutsfattandet. Trots detta gör 90% av företagen medarbetarundersökningar endast en gång/vartannat år och har inte förmågan att ta ett helhetsgrepp på feedback

Läs mer

Från taktiska undersökningar till strategisk insikt

White Papers

Detta white paper förklarar hur företagskulturen påverkar affärsresultatet, vilka hinder som finns för förändring och hur Culture Quest Toolkit hjälper organisationer att skapa sin egna högpresterande företagskultur - idag och i framtiden.

Läs mer

Creating an Adaptive High Performance Culture

White Papers

Detta white paper sammanfattar utmaningarna med nuvarande modeller av medarbetarundersökningar och påvisar fördelen med att tänka nytt.

Läs mer

Increasing Engagement and Insight from Employee Research

White Papers

Tyvärr

Inga resultat matchar dina valda filter. Återställ filtren för att se alla inläggen för den här resursen.