Skip to content

Därför ska du lyssna på dina medarbetare

Sara Bisander
Blogg
4 minuter lästid
Employee Experience
Därför ska du lyssna på dina medarbetare

Förhållandet organisation/medarbetare är inte vad det en gång var – makten och kontrollen ligger nu hos medarbetarna, som generellt är mindre lojala än tidigare och samtidigt mer mobila och ställer högre krav på sina arbetsgivare. De ser inget hinder i att byta arbetsplats, och kan därför vara mer selektiva när de tittar på vilket företag de vill arbeta för. Samtidigt blir deras kompetens, idéer och erfarenhet mer och mer central som konkurrensmedel på dagens tuffa och kunskapsdrivna marknad. Om du inte redan gör det, så är det hög tid att börja behandla dina medarbetare lite mer som om de vore dina kunder.

Allt detta påverkar verksamheternas resultat. Det blir allt svårare att attrahera rätt människor med rätt kompetens, rekryteringskostnaderna ökar och det tar längre tid för de nyanställda att komma igång och bli produktiva. Det finns undersökningar som visar att många nyanställda bara är produktiva till 50% efter tre månaders anställning, och enligt en rapport från Harvard Business School tar det chefer på mellannivå i genomsnitt 6,2 månader att nå break-even för deras rekryteringskostnader. En av fyra anställda slutar inom första året på ett företag, enligt CEB – många innan de är fullt produktiva. Många företag upplever att de hamnat i en ond cirkel av churn, med en ständig brist på produktiva, engagerade medarbetare. 

Låt medarbetarresan få en central roll

Hur kan företag tackla dessa utmaningar? Nyckeln är att ta tillvara kunskapen hos dem inom företaget som är involverade i kundupplevelsen, och applicera det tänket på medarbetarna och deras upplevelse. Genom att lyssna på, och arbeta med, feedback på ett integrerat sätt genom hela medarbetarlivscykeln och skapa förståelse för medarbetarresan, kan företag attrahera de bästa talangerna, korta ner tiden det tar för en nyanställd att bli produktiv och behålla anställda längre tid.

Tre viktiga skeden att fokusera på

  1. Rekrytering och entry – feedback används för att förbättra upplevelsen för den sökande, i syfte att säkerställa att man inte tappar några starka kandidater under processen, och att man anställer personer med rätt kunskap och kompetens. En av fem nyanställningar är felrekryteringar, enligt CEB.  
  2. Onboarding – genom att se till att nyanställda snabbt kommer igång med sina uppgifter, ökar man sin ROI, samtidigt som den nyanställde snabbare blir produktiv. När man ber om – och agerar på – feedback under onboardingprocessen blir följden att nya medarbetare blir mer produktiva, på kortare tid.
  3. Exit – genom att genomföra och ta vara på informationen man får i exitintervjuer, skaffar man sig insikt om varför medarbetare väljer att avsluta sin anställning. Dessa insikter kan sedan användas som underlag för att förbättra processer, upptäcka trender och på sikt förhindra att man förlorar värdefulla medarbetare. Om man hanterar situationen på ett bra sätt, när en medarbetare väljer att gå vidare, finns det inget som hindrar att han eller hon väljer att komma tillbaka till företaget framöver.

Det finns oftast mer än en anledning till att en medarbetare inte lyckas bli produktiv, eller att man väljer att lämna företaget. Med ett silobaserat hanteringssätt där man tittar på enskilda händelser och tidpunkter var för sig, missar man ofta begynnande missnöje eller problem. Genom att lyssna på feedback längs hela medarbetarresan och mäta hur väl den anställde matchar organisationen, och vice versa, får man hela bilden, och kan på så sätt uppmärksamma problem så fort de börjar uppstå, och kan agera direkt. 

Ansvariga chefer kan snabbt ingripa och ta tag i situationen med den det berör, och HR-avdelningen kan hålla koll på trender i företaget och använda sig av de insikter man får för att skapa bättre processer. Resultatet blir att man attraherar rätt kandidater, hjälper dem att bli produktiva snabbare och säkerställer att nyanställda blir kvar längre i företaget. Effekten på företagsresultatet blir ofta dramatiskt – engagerade och motiverade medarbetare levererar bättre upplevelser till kunderna och kommer med nya kreativa idéer, samtidigt som kostnaderna för rekrytering och för att ersätta medarbetare som slutat sjunker.

Här kan du läsa mer om eNPS.

Whitepaper

33 drivkrafter till ett högt medarbetarengagemang

I detta whitepaper hittar du 33 handfasta tips om vad du kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din arbetsplats.

Fler artiklar inom detta ämne

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många