Skip to content

Kuuluvuuden tunne – seitsemän vinkkiä työntekijöiden sitoutumisen lisäämiseen

Elias Axelsson Björklund
Elias Axelsson Björklund on kokenut kirjoittaja ja työntekijä- ja asiakaskokemuksen asiantuntija. Hänellä on yli kuuden vuoden kokemus alalta, ja hän on auttanut yrityksiä ympäri maailmaa parantamaan asiakaskokemusta ja lisäämään työntekijöiden sitoutumista.
Blogi
7 minuuttia lukemista
Employee Experience
Kuuluvuuden tunne – seitsemän vinkkiä työntekijöiden sitoutumisen lisäämiseen

Tarve kuulua johonkin sosiaaliseen ryhmään on valtava osa perusluonnettamme ihmisinä, mutta mieltemme on usein vaikea erottaa yksityisiä ja ammatillisia suhteitamme. Tämä tarkoittaa, että useimpien meistä on tunnettava kuuluvamme kollegoidemme joukkoon, aivan kuten kuulumme ystäviemme ja perheemme joukkoon. Tämä kuuluvuuden tunne liittyy suoraan tuottavuuteen, kannattavuuteen ja sitoutumiseen.

Joten mitä organisaatio voi tehdä auttaakseen työntekijöitään saamaan parempia suhteita työpaikalla? On olemassa useitakin menetelmiä, joiden avulla voit aktiivisesti luoda ympäristön, jossa työntekijöillä on oikeanlaiset olosuhteet olla yhteydessä kollegoihinsa. Alta löydät seitsemän vinkkiä siihen, kuinka voit luoda hyvin suoriutuvan voittajatiimin, jolla on vahva side keskenään.

Kiinnostunut kokeilemaan henkilöstökyselyitä organisaatiossanne?

Kokeile Questbackia 14 päivää ilmaiseksi.

Lähetä kyselyitä ja analysoi raportteja
Rekisteröidy viidessä minuutissa
Et tarvitse luottokorttia

1: Täytä jokaisen psykologiset perustarpeet

Suorittaaksemme päivittäiset tehtävämme, meidän kaikkien on täytettävä joitain fyysisiä perustarpeita: saada riittävästi unta, syödä tarpeeksi, pysyä nesteytettynä ja kuntoilla. Mutta saavuttaaksemme korkeamman tuottavuuden korkeammalla sitoutumistasolla, meillä on oltava vahva tunne, että kuulumme siihen ihmisryhmään ja organisaatioon, jonka kanssa työskentelemme. Saadaksemme tämän tunteen tarvitsemme enemmän kuin perustarpeidemme tyydyttämistä. Meillä on myös psykologisia tarpeita, jotta voimme tuntea:

  1. Yhteisöllisyyden tunnetta
  2. Turvallisuutta
  3. Haasteellisuutta
  4. Tunnustusta
  5. Että olemme tärkeä osa tiimiä

Fyysisten tarpeidemme laiminlyöminen voi vaikuttaa elämänlaatuumme, kun taas psyykkisten tarpeidemme huomiotta jättäminen voi johtaa siihen, että meistä tulee levoton, helposti ärsyyntyvä, ärtyisä ja huono tiimin jäsen. Tällä on puolestaan suuri negatiivinen vaikutus sitoutumiseemme. Työntekijöiden psykologisten tarpeiden huomiotta jättäminen johtaa useimmiten siihen, että he alisuoriutuvat ja etsivät mahdollisuuksia mennä töihin muualle keskustelematta muutoksista nykyisen työnantajansa kanssa. Tästä syystä jokaisen organisaation tulisi aktiivisesti työskennellä työntekijöidensä psykologisten tarpeiden täyttämiseksi, ei vain korkeamman sitoutumisen vuoksi, vaan myös hyvin suoriutuvien työntekijöiden säilyttämiseksi yrityksessä.

Lähde: Leda bra eller leda bäst

 

2: Parhaalla ystävällä on tärkeä merkitys työpaikalla

On suuri ero sen välillä, pidätkö kollegoistasi ja onko työpaikallasi todellinen ystävä. Vahva ystävyyssuhde luo luottamuksen tunteen kahden tai useamman ihmisen välille. Meillä on taipumus olla avoimempia ystävillemme ja jakaa luovia ideoitamme heidän kanssaan, mikä johtaa usein innovatiivisiin tapoihin ratkaista esiintyviä ongelmia.

Gallupin tekemä tutkimus osoittaa, että suuri ero erittäin menestyneiden tiimien ja keskivertosuorittajien välillä oli se, että menestyneiden tiimien henkilöillä oli vahvempi emotionaalinen side toisiinsa. He myös kokivat todella tuntevansa kollegansa ja pitivät heistä, paljon enemmän kuin keskivertotiimeissä.

Organisaatioilla, joilla on enemmän vahvoja ihmissuhteita, on korkeampi luottamus työvoiman sisällä. Ne pyrkivät parempaan tiedottamiseen kollegoille tehtävää luovutettaessa ja auttavat toisiaan enemmän tilanteissa, joissa yksi tai useampi henkilö kamppailee työnsä kanssa. Esimiehenä sinun tulee tehdä parhaasi tuodaksesi esiin se, kuinka jokainen tiimisi jäsen osallistuu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen, eikä huomioida pelkästään parhaimpia tekijöitä. Yksi tapa helpottaa tätä on asettaa yhteiset tavoitteet pienemmille ryhmille ja juhlia heidän menestystään ryhmänä, kun he saavuttavat tavoitteensa. Näin luot ympäristön, jossa ryhmän jäsenet auttavat toisiaan, kun jollain on ongelmia ja tutustuvat samalla luontevasti paremmin toisiinsa.

Lähde: Gallup

 

3: Säännölliset harjoitukset ryhmähengen vahvistamiseksi

Ryhmä työtovereita, jotka tuntevat olevansa tiimi, työskentelevät yleensä ahkerammin saavuttaakseen yhteiset tavoitteensa ja näkevät ylimääräistä vaivaa tuodakseen oman panoksensa tiimiin. Tämä tarkoittaa, että harjoitukset ryhmähengen vahvistamiseksi ovat loistava työkalu sitoutumisen lisäämiseen. Valitettavasti useimmat organisaatiot rajoittavat ryhmähengen vahvistamisen vuoden lopun juhlapyhien tapahtumiin tai uuden projektin käynnistämiseen. Tiimin vetäjänä voit tehdä monia muitakin asioita luodaksesi työntekijöillesi vahvan tunteen tiimistä.

Muutama idea ryhmähengen vahvistamisen aktiviteeteiksi:

1: Kannusta ja rahoita amatööriurheilujoukkuetta, johon työntekijäsi voivat osallistua yhdessä.

2: Luo mentorointiohjelma – Anna vanhemmille työntekijöille mahdollisuus valmentaa ja opettaa uusia tulokkaita.

3: Kannusta yhteisiä harrasteryhmiä, mm. kirjakerho, museokävijöiden kerho, tai ryhmä, jossa työntekijät jakavat reseptejä ja valmistavat ruokaa yhdessä.

 

4: Auta paikallisen ympäristön parantamisessa – yhdessä

On melko vaikeaa nähdä ja uskoa oman organisaation saavuttamaa posiitivista vaikutusta ympäristöön ja lähialueeseen, suurista lupauksista ja todellisista edistysmisraporteista huolimatta. Eräs tapa tähän on järjestää puolikas tai kokonainen päivä, jolloin työntekijäsi tekevät aktiivisesti ympäristö- tai vapaaehtoistyötä paikallisella alueella. Tämän avulla on paljon helpompi uskoa, että organisaation toimilla on vaikutusta, koska jokainen työntekijä osallistuu niihin fyysisesti.

Esimerkkejä aktiviteeteista:

  1. Vapaaehtoispäivä – Kokonainen päivä, jolloin työntekijäsi voivat osallistua paikalliseen vapaaehtoistoimintaan.
  2. Tarjoa hyväntekeväisyystuotteita tai -palveluita joillekin alueesi huonommassa asemassa oleville organisaatioille ja anna työntekijöiden toimittaa ne ja/tai olla osa työtä.
  3. Auta paikallisten puistojen tai metsien siivoamisessa.
  4. Perusta rahasto yhdelle paikallisista voittoa tavoittelemattomista järjestöistä.
  5. Osallistu ympäristön ryhmähaasteeseen.

 

5: Työnantajani välittää minusta ihmisenä

Pohjimmiltaan jokainen työntekijä haluaa tuntea olevansa muutakin kuin pelkkä työntekijä tai osa koneistoa, joka on helposti korvattavissa. Suurin osa meistä välittää työstään enemmän, kun tunnemme olevamme tärkeitä ja pomomme arvostavat meitä. Halukkuutemme jakaa mahdollisesti innovatiivisia ideoita esimiestemme kanssa ja luottamuksemme organisaatiota kohtaan kasvaa, kun tunnemme johdon todella välittävän meistä ihmisenä.

Gallupin tekemä tutkimus osoittaa, että työntekijätiimit, jotka tuntevat olevansa arvostettuja työssään, suoriutuvat paljon paremmin kuin ne, jotka kokevat johdon jättäneen heidät huomiotta. Kyse on ihmisten perusluonteesta – kaikki ihmiset yrittävät tietämättään olla osa ryhmää ja kulttuuria, johon tunnemme kuuluvamme ja johon voimme luottaa. Tämän merkitys korostuu, kun jokin asia on huonosti. Jos tunnemme olevamme tärkeitä esimiehillemme, olemme yleensä halukkaampia puhumaan virheestä tai ongelmasta työssä, koska voimme luottaa siihen, että meitä kunnioitetaan ja ymmärretään.. Tämä heijastuu suoraan sitoutumiseemme työssä, koska tiedämme, että pieni virhe ei johda suuriin seurauksiin.

Globaalisti vain 4 ihmistä 10:stä kokee, että heidän työnantajansa todella välittävät heistä ihmisinä. 8 % korotus tähän johtaisi työtapaturmien vähenemiseen 46 %:lla ja poissaolojen vähenemiseen 41 %:lla.

Lähde: Gallup

 

6: Tunne ylpeyttä kollegoidesi suorituksista

Kysytessä ihmisiltä, useimmat heistä kokevat suoriutuvansa todella hyvin työssään. Mutta jos sen sijaan kysyt, kuinka heidän työtoverinsa menestyvät, vastaukset eivät ole yhtä myönteisiä. Hyvän esimiehen tulee olla hyvin selkeä sen suhteen, mitä heidän työntekijöiltään odotetaan ja mikä lasketaan erinomaiseksi suoritukseksi nimenomaan heidän yrityksessään. Heidän tulee myös keskittyä esimerkkeihin suurista saavutuksista ryhmän sisällä, kun joku menestyy hyvin. On myös hyödyllistä, jos esimies selittää, kuinka nämä suuret saavutukset vaikuttavat koko organisaatioon. Nämä pienet asiat luovat ylpeyden tunnetta työvoiman kesken. Työntekijät ovat ylpeitä myös työtovereistaan, eivätkä vain omista saavutuksistaan.

 

Jos pystyt muuttamaan ”olen loistava työntekijä, kaikki muut tuskin tekevät mitään”-mentaliteettia, työntekijöiden välisessä kunnioituksessa ja luottamuksessa tulee näkymään valtavia myönteisiä muutoksia. Tämä vaikuttaa suoraan henkilöstön vaihtuvuuteen, kannattavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen.

Lähde: Gallup

 

7: Arvioi, arvioi uudelleen ja käy läpi

Kun otat käyttöön joitain ylläolevista menetelmistä, esimerkiksi mentorointiohjelmaa tai vapaaehtoispäiviä, on tärkeää tietää, miten nämä muutokset vaikuttavat työntekijöihin ja miten he suhtautuvat niihin. Muutoksista voi tulla välittömästi suuri menestys tai sinun on ehkä tehtävä pieniä muutoksia työntekijöiden antaman palautteen mukaan. Tässä vaiheessa on tärkeää pitää mielessä työntekijöiden psykologiset tarpeet, jotka mainitsimme aiemmin. Tuntevatko kaikki olevansa osa uusia muutoksia? Saavatko he osakseen tunnustusta, jota he tuntevat ansaitsevansa? Jos muutokset eivät ole ongelma, onko heillä koko organisaatiota koskevaa palautetta tai valituksia?

Jotta voit mitata muutosten onnistumista ja saada arvokasta palautetta työntekijöiltäsi, sinun tulee säännöllisesti keskustella työntekijöidesi kanssa ja käydä läpi ongelmia tai palautetta. Merkittävä osa muutosten mittaamisessa on se, että työntekijät osallistuvat kyselyyn ennen mahdollisia muutoksia ja sitten uudelleen muutosten toteuttamisen jälkeen. Voit luoda kyselyn muutamassa minuutissa ilmaisella kokeilujaksolla ja käyttää tätä työkalua saadaksesi todellista, rehellistä palautetta työntekijöiltäsi kuukausittain, neljännesvuosittain tai jokaisen järjestämäsi aktiviteetin jälkeen.

Yhteenveto

Kun olet onnistuneesti täyttänyt työntekijöidesi psykologiset tarpeet, olet oikealla tiellä saadaksesi lisää sitoutumista jokaiselta yksilöltä. Lähin pomo tai esimies on yleensä se henkilö, jolla on suurin vaikutus jokaiseen työntekijään. Tämän henkilön on oltava aidosti kiinnostunut jokaisesta työntekijästä samalla, kun hän yrittää aktiivisesti luoda ympäristön, jossa kollegat voivat luoda vahvoja suhteita keskenään. Tämä voidaan tehdä ryhmähenkeä kohottavilla harjoituksilla tai osallistumalla yhdessä paikallisen ympäristön auttamiseen. Jos pystyt myös saamaan työntekijäsi tuntemaan ylpeyttä heidän työtovereidensa onnistumisesta, olet luonut todellisen tiimin.

Lue lisää aiheesta Työntekijäkyselyt

Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Tuki:  +47 21 02 70 70
Myynti:  +31 61 66 97 463

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama