Därför ska du arbeta strategiskt med feedback

Vi lever i en tid av förändring där den digitala transformationen gör det lättare att ta sig in på marknader, ökar konkurrensen och höjer kundernas förväntningar. För att överleva och växa måste ditt företag jobba strategiskt med feedback, agilt, flexibelt och innovativt. Att lyssna på er främsta tillgång – medarbetarna – och agera på deras insikter är nyckeln till att forma en mer effektiv organisation som bidrar till att driva framgång för hela företaget.

Vanliga hinder för strategisk feedback

I ett allt mer konkurrensutsatt affärsklimat behöver företag inse hur viktigt medarbetarnas feedback är för att nå framgång. Det finns dock tre vanliga hinder för att få ut maximalt värde av denna feedback:

1. En årlig medarbetarundersökning är för många företag den främsta källan för återkoppling från medarbetarna. Detta upplägg är ofta väldigt resurskrävande, i fråga om tid såväl som pengar.

2. Många organisationer saknar tillit till sin förmåga att kunna hantera interna projekt för feedback och engagemang och väljer istället att i hög grad förlita sig på externa konsulter.

3. Organisationer tvingas ofta till kortsiktiga, taktiska beslut på grund av den årliga budgetcykeln. Fokus ligger på att bedriva engångsprojekt, snarare än att röra sig mot långsiktiga strategiska mål som kan nås genom att implementera en integrerad feedbackplattform.

För vissa kan det vara lite skrämmande att arbeta med medarbetarfeedback. Att göra saker på ett nytt sätt kan kännas som en stor utmaning – företag kan känna att de saknar nödvändiga färdigheter och erfarenheter för att utveckla verksamheten med hjälp av sina medarbetares insikter.

Börja i mindre skala

Fördelarna med att arbeta med medarbetarfeedback vinner dock ofta över hindren, och med rätt partner kan det vara enklare än du tror att genomföra. Det viktiga är att börja i lite mindre skala – och utöka användningsområdet i en takt som passar dina behov.

Denna guide fungerar som en introduktion till vilka fördelar som finns med att arbeta med medarbetarfeedback för att driva strategisk förändring, och hjälper dig med vad du bör tänka på när du väljer samarbetspartner inom feedback.

Denna guide fungerar som en introduktion till fördelarna med att arbeta med medarbetarfeedback för att driva strategisk förändring, och beskriver vad du bör tänka på när du väljer samarbetspartner.

  • De fyra stegen på mognadskurvan för medarbetarinsikt
  • Saker att tänka på när du väljer samarbetspartner för ditt feedbackarbete
  • Fördelar med att hantera feedbackprocessen på egen hand

Ladda ner Questbacks guide “Lyssna på dina medarbetare” och få tips på hur du kan arbeta med medarbetarundersökningar på bästa sätt – på egen hand, eller med hjälp av andra för att nyttja kraften i feedback fullt ut.

Feedback

 

 

 

 

 

 

 

Feedback – sammanfattning

Vi har gått igenom vikten av att arbeta strategiskt med feedback för att överleva och växa i en tid av förändring och ökad konkurrens. Medarbetarnas feedback är en viktig tillgång och nyckeln till att forma en mer effektiv organisation. Dock finns det vanliga hinder för att få ut maximalt värde av denna feedback, som en årlig medarbetarundersökning som är resurskrävande och organisationer som saknar tillit till sin förmåga att hantera feedback internt. Vi föreslår att man börjar arbeta med medarbetarfeedback i mindre skala och att det är viktigt att välja rätt samarbetspartner. 

Här kan du läsa mer om 360 undersökningar

resource image
Whitepaper

Arbeta strategiskt med feedback

En introduktion till fördelarna med att arbeta med medarbetarfeedback för att driva strategisk förändring. Och vad du bör tänka på när du väljer samarbetspartner.