De senaste åren har svenska företag ökat sitt kundfokus. En bättre kundupplevelse står högt upp på de flesta företags agendor. I denna rapport presenterar vi resultatet av Questbacks undersökning ”Framtidens kundservice”.

Begreppet kundservice rymmer idag så mycket mer än bara företagets kundtjänst. I allt större utsträckning ser man kundupplevelsen som en helhet där alla interaktioner med företaget vägs samman. Detta ökar kravet på att lyssna till kunderna och erbjuda ett personligt bemötande i de kanaler kunden efterfrågar. 

  • Kundservice blir allt viktigare
  • Sociala kanaler vanligt inom B2C
  • Fokus på kundrelationer
  • Self-service ökar
  • Behov av moderna verktyg
  • Mer analys av kunddata
  • Ökat behov av utbildning inom nya kompetensområden
  • Stöd från ledning och organisation ökar

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Free 14-day trial Learn more