Skip to content

Så förbättrar ni er CX under hela kundresan

Elias Axelsson Björklund
Resurser
White Papers
Så förbättrar ni er CX under hela kundresan

Så skapar ni en superb kundresa

Vill du att ditt företag ska få fler konkurrensfördelar, uppnå en ökad lönsamhet och leverera en överlägsen kundupplevelse?

Forskning visar att varumärken som levererar en optimal kundupplevelse och investerar i att effektivt kartlägga sina kundresor har dubbelt så stor chans att överträffa sina konkurrenter.

Men fördelarna stannar inte vid ökade konkurrensfördelar. Att förvandla din CX kommer också att öka dina kunders livstidsvärde samt minska dina kostnaderna avsevärt.

Det blir dock allt svårare att möta samt överträffa kundernas behov idag och det på grund av tre viktiga faktorer.

För det första kräver dagens snabbt föränderliga konsumentbehov att ditt företag ständigt utvecklas med kunden. Dessa krav kräver sedan i sin tur en djup kundförståelse i realtid samt en snabb förmåga att kunna möta dessa skiftande behov.

För det andra blir kundresan allt mer komplex där forskning visar att dagens kunder i genomsnitt interagerar med tio kontaktpunkter över hela kundresan.

Och för det tredje kräver kunderna en mer sömlös och friktionsfri resa med enbart en liten, om någon, ansträngning från deras sida. Kundernas förväntningar innebär ytterligare komplexitet då varumärken idag är verksamma i en global omnikanalvärld.

På grund av ovannämnda faktorer bör därför kundresa vara ett högprioriterat strategiskt fokus för varje företag då det ger många grundläggande och påtagliga fördelar.

Men exakt hur levererar du en överlägsen kundupplevelse? Och vad innebär en effektiv Customer Journey Map?

I vår kostnadsfria guide ger vi dig en steg för steg-guide om hur du kan förvandla din CX över hela kundresan.

Kundresan

I den här guiden kommer du:

  • upptäcka varför ditt företag kommer att dra nytta av ett strategiskt förhållningssätt till CX
  • lära dig sju evidensbaserade fördelar med CX, inklusive ökad lönsamhet
  • förstå vad en effektiv kundresa är och vad den innebär
  • lära dig hur du skapar en kundresekarta som är 100 % relevant för din specifika verksamhet
  • veta vem som bör vara involverad i kartläggningsprocessen för kundresan för att kunna öka dess framgångsrika implementering
  • inse behovet av att implementera ett datadrivet tillvägagångssätt för att kunna fånga de mest värdefulla insikterna
  • identifiera ett brett spektrum av datakällor över kundens livscykel
  • lära dig om de sju steg du måste ta för att kunna säkerställa en framgångsrik kartläggningsprocess för kundresan
  • få ta del av flera bästa praxis för att kunna transformera CX och förbättra ditt företags affärsresultat

Är du redo att förvandla er kundupplevelse?

Whitepaper

Så förbättrar ni er CX under hela kundresan

Vill du skapa en superb kundresa? Få konkurrensfördelar, öka vinsten och leverera en överlägsen kundupplevelse? Ladda ned vår guide nu!

Fler white papers

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många