Idag förstår företag att deras anställdas kompetens, erfarenhet och kunskap är central för företagets framgång. Det är viktigt att ha engagerade anställda, och för att få det måste du lyssna på dem och agera på de insikter de ger dig. Att inhämta information i form av exempelvis årliga medarbetarundersökningar, är inte längre tillräckligt för att skaffa sig värdefull insikt.

För att lyckas skapa en positiv feedbackloop tillsammans med de anställda måste företag få bättre förståelse för vad som får folk att bli engagerade i verksamheten. Ett större engagemang leder till nöjdare medarbetare och anställda som stannar kvar på företaget. Genom att lyssna regelbundet skapar du ett bra klimat för nya idéer och innovationer, vilket är av högsta vikt på snabbföränderliga marknader.

Vad kan du göra för att uppnå detta? Nyckeln är att använda nya sätt att lyssna, samla in och agera på feedback från dina anställda. Företag måste lära sig att använda sig av följande verktyg:

  • En feedbackkanal som alltid är öppen för de anställda, så att de kan lämna feedback när de vill, var de vill
  • Medarbetarcommunities som möjliggör för de anställda att lyfta frågor och föra diskussioner med sina kollegor och organisationen i stort
  • Händelsestyrda undersökningar som ger insikt om de anställdas inställning till specifika förändringar. Sådana undersökningar skickas ut vid förutbestämda tidpunkter – touchpoints – i den anställdes livscykel på företaget, så som efter rekrytering och start, intro och avslut

För att dra nytta av detta måste organisationer förändra sin kultur. Istället för att ha medarbetarenkäter som en schemalagd aktivitet en gång om året blir insamling och agerande på feedback en ständigt pågående och central del av organisationen. Anställda kan ge feedback närsomhelst, oavsett ämne, vilket innebär att ledarskapets strategi och beslutsfattande hamnar i fokus på ett sätt om det inte gjort tidigare. Att förstå detta är en viktig del av att framgångsrikt implementera denna nya metod för medarbetarengagemang.

STÄNDIG FEEDBACK I PRAKTIKEN

Våra egna erfarenheter här på Questback fungerar som perfekta exempel på de förändringar som det innebär att implementera nya modeller för medarbetarengagemang. Vi skapade en positiv feedbackloop där vi förändrade hur vi lyssnar på våra anställda genom att ständigt och regelbundet engagera våra medarbetare. Våra anställda kan ge kommentarer, feedback och föreslå idéer genom en mobilvänlig mjukvaruplattform som är tillgänglig dygnet runt. Anställda kan lyfta alla slags frågor och allt är synligt för hela företaget. Detta sätt att ta emot feedback togs från början emot med viss skepsis från de anställda men ledde till förståelse kring att deras idéer och kommentarer bidrog till förbättringar och tillväxt på företaget och till ökad arbetsmoral och nöjdhet bland våra medarbetare.

Resultatet? Mer än 3 800 dialoger ägde rum under de första sex månaderna med systemet, vilket är ett snitt på 12 dialoger per anställd. 10-15% av dessa resulterade i omedelbara förändringar där förbättringar har kunnat mätas inom företagstillväxt, hantering av nyanställda, nya produkter, en förändrad marknadsstrategi, kulturförändringar och en bättre förmåga att behålla anställda.
Vad kan andra företag lära sig av detta? Vi tror att det finns fyra saker att tänka på om regelbunden feedback ska leda till ökat medarbetarengagemang och bättre företagsresultat:

INTEGRERA MEDARBETARFEEDBACK

Med allt mer tillgänglig information, i realtid, skulle det kunna vara enkelt att drunkna i medarbetarfeedback. Därför är det viktigt att du integrerar alla dina feedbackkällor för att ge en heltäckande bild över medarbetarengagemang. Detta låter dig fatta bättre beslut, se trender som hur bra du är på att behålla nyckeltalanger och ökade förutsättningar för att snabbt fånga affärsmöjligheter.

SAMLA IN MER KVALITATIV DATA

De flesta medarbetarenkäter fokuserar på kvantitativ data. Undersökningar som är ständigt pågående ökar dramatiskt hur mycket kvalitativ feedback du får. Detta kräver mer djuplodande analys, så du måste vara beredd på att lägga tid på att förstå och agera på den data du samlar in.

STÄNG FEEDBACKLOOPEN SNABBT

När medarbetare delar sina åsikter och idéer uppfattas det som att de har en dialog med organisationen. Därför bör du vara beredd på att reagera snabbt, svara på alla funderingar och agera på deras insikter. Detta kräver mer resurser men de potentiella fördelarna är stora.

KRÅNGLA INTE TILL DET

Att röra sig från traditionella medarbetarundersökningar till nya feedbackkanaler kan vara förvirrande för de anställda. Det är därför viktigt att dessa nya kanaler är enkla att använda och att de anställda har tillgång till dem oavsett vilken enhet de är mest bekväma med att använda, oavsett om det är PC, mobilen eller surfplattan.

Att ändra hur du närmar dig medarbetarengagemang och nya kanaler innebär att du implementerar nya sätt att ta del av strategisk feedback och att er organisation blir mer öppen och transparent. Fördelarna är enorma – nöjdare anställda, talanger stannar kvar och medarbetare blir mer motiverade. Detta förändringsarbete leder till nya idéer och innovationer som delas där anställda känner sig mer uppskattade och som en del av företaget.

 

Whitepaper

33 drivkrafter till ett högt medarbetarengagemang

I detta whitepaper hittar du 33 handfasta tips om vad du kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din arbetsplats.