Skip to content

Feedback och motivation

Ulrika Lindsjöö
Blogg
2 minuter lästid
Employee Experience
Feedback och motivation

Ökat medarbetarengagemang är en målsättning som står högt på många ledningsgruppers agenda och som ett steg i planen ingår att skapa motivation hos medarbetarna. För att få insikt i vad som motiverar är feedback en viktig beståndsdel men även sättet att använda feedback kan i sig vara en viktig faktor. Så hur hänger egentligen feedback och motivation ihop? Vi har träffat hjärnforskaren Alva Appelgren för att få klarhet.

Alva Appelgren har forskat om feedback på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på Karolinska Institutet. I sin doktorsavhandling Error, praise, action and trait: effects of feedback on cognitive performance and motivation undersökte hon feedbackens påverkan både på våra hjärnor och på vårt beteende i fråga om motivation och prestation.

Vad är feedback?

Begreppet feedback kan ges varierade definitioner men Alva Appelgren ser på feedback som information som kan ges före, under loppet av eller efter en händelse. Däremot tillägger hon att det kanske främst är det senare alternativet, även kallat återkoppling, vi tänker på när vi hör ordet feedback.

Olika faktorer som påverkar

När vi ger och tar emot information i form av feedback kan en mängd faktorer påverka vilken effekt den har och hur den uppfattas. Till exempel bör man tänka på i vilken mängd feedbacken ges, det vill säga i vilken omfattning och hur djupt i detalj man går. Vid vilken tidpunkt, alltså i hur nära anslutning till något inträffat, återkoppling sker har också stor betydelse eftersom vårt minne av händelsen är som tydligast precis efteråt. Även typ av feedback är väsentligt, framförallt i fråga om beteende och motivation.

Feedbacks inverkan på motivationen

Enligt Alva Appelgren finns det två huvudsakliga typer av feedback som har olika effekt på vår motivation. Karaktärsfeedback handlar om återkoppling som gäller vår person och sätt att vara medan Processfeedback fokuserar på saker vi gjort eller uppgifter vi utfört. I forskarstudierna gavs försökspersoner samma uppgift men olika instruktioner och olika former av beröm och uppmuntran. Det visade sig att när personerna fick feedback gällande sin karaktär (t ex ”du är smart”) upplevde att de blev mindre motiverade att färdigställa uppgiften och de kände sig även mer stressade.

Alva Appelgren arbetar idag som lektor och forskare men även som konsult på egna bolaget BrainSelf där hon erbjuder föreläsningar och kurser med målet att överbrygga gapet mellan vetenskap och praktisk tillämpning i arbetslivet.

Questback kan stötta dig i arbetet med att samla in och bearbeta feedback och att utforma undersökningar som bidrar till att driva verksamheten framåt.

Läs mer om Questbacks lösningar för medarbetarundersökningar.

Whitepaper

33 drivkrafter till ett högt medarbetarengagemang

I detta whitepaper hittar du 33 handfasta tips om vad du kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din arbetsplats.

Fler artiklar inom detta ämne

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många