I dagens tjänstesamhälle är medarbetarna ofta den viktigaste resursen på ett företag och en avgörande faktor för att stå sig konkurrenskraftig. För att behålla talang som vill utvecklas inom företaget krävs ett helhetsgrepp kring hela medarbetarresan. Pelle Lilja, senior advisor inom HR på Questback, delar här med sig av sina tankar och erfarenheter i ämnet.

Efter många års erfarenhet av strategiskt HR-arbete vet Pelle Lilja vilka utmaningar och behov som finns hos dagens organisationer. Som senior advisor inom HR, personal och organisation på Questback är han med i utvecklingen av HR-stöd och lösningar, där han utgår från vad han själv skulle ha behövt för att underlätta och effektivisera arbetet kring medarbetarresan.

”Jag har arbetat som HR-specialist och rådgivare inom strategiska HR-frågor och talent management, både som anställd och som konsult på företag som stått inför utmaningen att utveckla medarbetarresan ur ett strategiskt perspektiv. Det var utifrån dessa erfarenheter idén om ett system som stöttar och möjliggör sådana processer uppstod.”

Pelle Lilja träffar dagligen kunder som möter samma utmaningar som han själv stått inför. För företag idag, är medarbetare ofta den viktigaste resursen och att behålla talang som vill utvecklas inom företaget är avgörande. För att lyckas med detta krävs ett helhetsgrepp kring hela medarbetarresan.

Behov av en helhetsbild

”Allt fler arbetar med talent management-system, men de är ofta transaktionsstyrda och mäter KPI:er baserat på fakta och olika värden. Vad jag har saknat är medarbetarnas tankar och åsikter kring de olika processerna. Med deras feedback kan du kombinera kvantitativ och kvalitativ insikt. Insikt som hjälper dig att på riktigt förstå bakomliggande orsaker och se samband mellan medarbetare och företag.”

De flesta HR-avdelningar hanterar redan idag feedback, till exempel genom årliga medarbetarundersökningar. Värdefull insikt som ger underlag till en nulägesrapport av det totala arbetsklimatet, även om en gång om året är på tok för sällan. Men genom att komplettera med regelbunden, strukturerad feedback som integreras i företaget kan man istället mäta hela medarbetarupplevelsen över tid. Pelle Lilja nämner särskilt tre kritiska skeden: entry (när personen precis har börjat), onboarding (introduktionen) och exit (när personen slutar). Detta är även något som många företag försöker följa idag men inte på något systematiskt sätt och ofta manuellt.

Så har vi löst det

Det är just dessa tre mätpunkter som fått ge namn åt Employee Touchpoint – Questbacks nya HR-lösning som kombinerar kunskap om branschens utmaningar med innovativ teknik.

”Det här är verkligen det stöd jag själv hade behövt i mitt arbete. En plattform där dessa processer automatiseras så att jag kan lägga min tid på resultat och förbättringar, inte insamling och administration. Det som är så smidigt med Employee Touchpoint är att den samlar in feedback åt dig. Systemet skickar ut händelsestyrda frågor utifrån utvalda mätpunkter. Varje gång en medarbetare svarar uppdateras resultatet i en överskådlig dashboard-vy, där du enkelt kan jämföra olika kriterier och följa resultatet över tid.”

Det kan ibland kännas som ett stort steg att komma igång med en ny IT-lösning, men Pelle Liljas råd till företag som vill arbeta mer strategiskt med medarbetarinsikt är att börja i liten skala. Välj ut och fokusera på det viktigaste behovet. Välj sedan en lösning ni kan växa i och utöka användandet till fler områden när det känns bekvämt.

Är du nyfiken och vill veta mer om hur Employee Touchpoint skulle kunna integreras i din verksamhet? Kontakta Questbacks rådgivare Pelle Lilja på: pelle.lilja@questback.com

  • Författare

    Sara Bisander
    Senast uppdaterad: