Skip to content

Från taktiska medarbetarundersökningar till strategisk insikt

Ulrika Lindsjöö
Blogg
3 minuter lästid
Från taktiska medarbetarundersökningar till strategisk insikt

Under slutet av 2015 genomförde Questback en pan-europeisk undersökning bland ledande befattningar inom HR på större företag. En av de viktigaste slutsatserna från studien visade att det finns ett signifikant gap mellan företagsledningars syn på betydelsen av feedback för strategisk förändring, och den praktiska tillämpningen av feedback i det operativa arbetet. Alexander Stephanou, Business Psychologist på Questback, förklarar varför:

De flesta av respondenterna i Questbacks studie sade sig diskutera feedback i styrelserummet och anser att feedback är strategiskt viktigt för att utveckla organisationen. Däremot är det mindre än hälften som använder feedback praktiskt i det dagliga arbetet i verksamheten. Till exempel genomför 90 procent av de tillfrågade medarbetarundersökningar endast en gång per år till vartannat år och har inte förmågan att ta ett helhetsgrepp på feedback. Detta kan uppfattas som både förvånande och upplyftande, menar Alexander Stephanou, eftersom det tyder på att det finns en enorm potential för företag att utveckla sitt förhållningssätt.

Alexander Stephanou, ger även sin förklaring till varför det här gapet existerar.

– Det är spännande att prata om feedback och lätt att förstå vikten av att samla in feedback, men däremot är det svårare att hantera. Att begära in feedback i större omfattning kräver att du kan hantera mycket data, och att kontinuerligt ge feedback till medarbetare ställer stora krav på ledningen. Det krävs ofta att sofistikerade -HR-system och etablerade processer finns på plats innan man vågar ta steget att integrera feedback som en naturlig del i det operativa arbetet.

Att gå från en stor, årlig undersökning till att jobba mer frekvent med undersökningar inom olika områden kan vara ett alltför ambitiöst steg. Därför rekommenderar Alexander Stephanou att man inte börjar för stort. Man får ha en mer kortsiktig, stegvis förändringsstrategi och samtidigt en långsiktig vision. Det viktiga är att se över sitt sätt att arbeta med feedback eftersom det helt enkelt inte är nog att fråga sina medarbetare en gång om året. Åtminstone inte om man vill jobba med feedback som ett verktyg för att nå strategisk insikt och utveckla sin verksamhet, säger Alexander Stephanou.

Alexanders 3 råd till organisationer som vill ändra sitt arbete med feedback:

  1. Gör en nulägesanalys. Se på din verksamhet idag. Var befinner ni er och hur bedrivs arbetet med feedback?
  2. Gör en plan. Vad är nästa steg? Dela upp planen i en kortsiktig handlingsplan och en långsiktig vision. Allt behöver inte ske på en gång.
  3. Genomför förändringen stegvis. Genom att ta små steg undviker man att arbetet blir övermäktigt. Utgå ifrån din nuvarande modell för insamlande av feedback och se vad du kan förändra för att få fler insikter.

Questback har lösningar för att samla in och bearbeta feedback som passar för alla typer och storlekar av företag. Mer om våra lösningar för medarbetarundersökningar kan du läsa här eller om du vill veta mer om NPS och eNPS.

Whitepaper

Så förbättrar ni er CX under hela kundresan

Vill du skapa en superb kundresa? Få konkurrensfördelar, öka vinsten och leverera en överlägsen kundupplevelse? Ladda ned vår guide nu!

Fler artiklar inom detta ämne

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många