Skip to content

Frågor att ställa i en medarbetarundersökning

Elias Axelsson Björklund
Blogg
5 minuter lästid
Employee Experience
Frågor att ställa i en medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning – frågorna du bör ställa!

En medarbetarundersökning ger dig viktiga insikter i hur du utvecklar och förbättrar din verksamhet. Med bra och löpande feedback kan du öka engagemanget och produktiviteten, utveckla dina ledare, skapa en stark kultur och ett tydligt varumärke samt ta ditt företag mot nya framgångar.

Som man frågar får man svar brukar det heta. Det är viktigt att du ställer de rätta frågorna i din medarbetarundersökning, så att du verkligen får den feedback du kan växa av.

Intresserad av att testa medarbetarundersökningar i er organisation?

Testa Questback gratis i 14 dagar.

Skicka undersökningar och analysera rapporter
Kom igång på 5 minuter
Inget betalkort krävs

De viktigaste frågorna i din medarbetarundersökning:

Frågor om allmän tillfredsställelse

  • Din medarbetarundersökning kommer att behöva gå djupt in på hur det ser ut i din verksamhet, men det är alltid bra att börja med hur dina anställda känner rent övergripande för sitt jobb. Med frågor som hur nöjda de är på jobbet, hur de skulle betygsätta arbetsplatsen, eller hur troligt det är att de skulle byta jobb om de fick ett erbjudande kan du ta tempen på den allmänna tillfredställelsen. Sedan kan du göra djupdykningar i vad det är som fungerar eller inte.

Frågor om uppskattning

  • En viktig faktor i att skapa engagemang (och därmed bättre resultat) är uppskattning och uppmuntran. Medarbetare som känner sig värderade av sin arbetsgivare är mer lojala och presterar bättre. Tyvärr verkar det som om många arbetsgivare missar det här. I en rapport från TINYpulse om medarbetarengagemang är det bara en fjärdedel av medarbetarna som känner sig uppskattade. Hur ser det ut hos dig? Fråga dina anställda om de känner sig värderade.

Frågor om kollegor

  • När The Society for Human Resource Management undersökte vad de främsta faktorerna bakom medarbetarengagemang var, så kom kollegorna med bland de tre högst värderade faktorerna. Vänskap och starka band med kollegorna får dina medarbetare att känna att det är roligt att komma till jobbet. De arbetar och kommunicerar bättre, och skapar sammansvetsade team som driver framgång. Ställ frågor i medarbetareundersökningen som ger dig insikter i hur stämningen mellan dina anställda ser ut.

Frågor om chefer

  • En annan engagemangsfaktor i topp 3-listan är ledarskapet. Det brukar sägas att man inte säger upp sig från sitt jobb, utan från sin chef. Forskning från Deloitte visar att det här stämmer bra. 62 % av de som säger att de tänker stanna kvar på sin arbetsplats säger att de har ett stort förtroende för ledarskapet. Däremot säger nästan en tredjedel av de som planerar att byta jobb att brist på förtroende för ledarskapet är en nyckelfaktor. Fråga dina anställda hur de upplever ledarskapet i organisationen. De insikter du får från medarbetareundersökningen hjälper dig inte bara att skapa engagemang och lojalitet, du kan även utveckla dina chefer utifrån den feedback som de får.

Frågor om lojalitet och meningsfullhet

  • Dina medarbetare kan vara dina främsta varumärkesambassadörer, eller det helt motsatta. Tror de på det som ditt företag gör, och känner att de verkligen gör någonting meningsfullt i sitt arbete, kommer de att trivas och bli förespråkare för din verksamhet. Går de bara till jobbet för lönens skull så kommer de troligtvis att byta jobb så fort någonting annat dyker upp. Den tredje faktorn i topp 3-listan över vad som skapar engagemang är meningsfullt arbete. Undersök hur mycket mening dina medarbetare känner på jobbet och hur stolta de är över att jobba åt dig. Fråga dem till exempel om de skulle rekommendera era produkter eller tjänster till sina vänner och hur mycket nytta de anser att kunderna får av dem. Ni kan också mäta lojaliteten genom att ställa frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss som arbetsplats för familj eller vänner?” – en såkallad eNPS-undersökning (Employee Net Promoter Score). Svaret är en skala där 10 är mycket troligt att personen skulle rekommendera er arbetsplats medan 1 är extremt osannolikt.

Frågor om arbetsmiljö

  • En bra arbetsmiljö – både fysiskt och psykosocialt – ger bra resultat. En sund arbetsplats med friska och starka medarbetare ger positiva effekter i hela verksamheten, från bättre kvalitet och högre produktivitet till bättre samarbeten. Hög sjukfrånvaro är däremot kopplat till hög personalomsättning, och en medarbetare som mår dåligt på jobbet kan prestera så lite som en fjärdedel av sin förmåga. Ta med frågor om arbetsmiljö och hälsa i din medarbetarundersökning och ge dina anställda möjlighet att ta upp förbättringsmöjligheter. 

Frågor medarbetarundersökning

Slutord – Viktiga frågor i en medarbetarundersökning

Allt det här är viktiga frågor som du bör ta med i din medarbetarundersökning om du verkligen vill få feedback som du kan utvecklas av och använda som insikter till att nå nya framgångar. Men det är också viktigt hur du gör dina medarbetarundersökningar. En gång per år, med enkla standardfrågor? Får du verkligen de insikter som du behöver från dem?

Questback har omprövat den traditionella metoden med standardiserade medarbetarenkäter. Våra grundliga medarbetarundersökningar – som du kan göra schemalagt, kopplat till särskilda händelser, eller ha ”always-on” – gör en djupare analys som ger dig de viktiga insikter du behöver, när du behöver dem. 

Här kan du läsa mer om medarbetarundersökningar.

Whitepaper

33 drivkrafter till ett högt medarbetarengagemang

I detta whitepaper hittar du 33 handfasta tips om vad du kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din arbetsplats.

Fler artiklar inom detta ämne

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Support:  +47 21 02 70 70
Sälj:  +31 61 66 97 463

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många