Skip to content

De 10 viktigaste frågorna till din 360-undersökning

Elias Axelsson Björklund
Elias jobbar som Marketing Project Manager på Questback och gillar att skriva om Customer och Employee Experience. Han är även talcoach för TEDxStockholm där han hjälper lokala idéer att få global spridning.
Blogg
3 minuter lästid
Employee Experience
De 10 viktigaste frågorna till din 360-undersökning

I den dynamiska arenan där dagens företag tävlar, lurar rivaler i varje hörn, här måste organisationer omfamna ett evigt tillstånd av metamorfos för att försäkra att de ligger steget före sina konkurrenter.

En väl utformad 360-feedbackundersökning kan ge värdefulla insikter i medarbetares styrkor, svagheter och områden för utveckling. Denna artikel kommer att utforska de tio viktigaste frågorna du bör överväga i din 360-undersökning för att säkerställa en grundlig feedbackanalys och effektiv prestationsutvärdering.

Nyckelkomponenter i en framgångsrik 360-undersökning

Innan vi dyker in i vår lista över viktiga frågor är det viktigt att förstå vad som gör en effektiv 360-undersökning. Följande komponenter är vitala:

  • Tydliga mål
  • Relevanta ämnen anpassade till din organisations behov
  • Genomtänkta frågor som främjar ärliga svar
  • Användarvänlig design som uppmuntrar till hög svarsfrekvens

Nu dyker vi in i vår lista över de viktigaste frågorna:

Fråga #1 – Kommunikationsförmåga

Hur effektivt kommunicerar [medarbetarnamn] med kollegor på alla nivåer?

Denna fråga bedömer en individs förmåga att tydligt och professionellt förmedla information samtidigt som man främjar positiva arbetsrelationer.

Fråga #2 – Samarbete och Lagarbete

Hur bra arbetar [medarbetarnamn] i samarbete med andra under teamprojekt?

Lagarbete är avgörande i alla organisationer; denna fråga mäter hur framgångsrikt medarbetare bidrar inom sina team.

Fråga #3 – Problemlösning och Beslutsfattande

Kan [medarbetarnamn] identifiera problem snabbt och fatta sunda beslut under press?

Att utvärdera problemlösningsförmågor hjälper till att avgöra om en anställd kan tänka kritiskt när de ställs inför utmaningar.

Fråga #4 – Anpassningsförmåga och Flexibilitet

Är [medarbetarnamn] öppensinnad mot förändringar? Kan hen snabbt anpassa sig när det krävs?

Anpassningsförmåga är nyckeln i en snabbt utvecklande arbetsmiljö. Denna fråga utvärderar hur bra anställda kan växla när det behövs.

Fråga #5 – Ledarskap och Hantering

Hur effektivt leder och hanterar [medarbetarnamn] sitt team? (om tillämpligt).

För de i ledande positioner bedömer denna fråga kopplat till ledningsförmågan och förmågan att motivera andra.

Fråga #6 – Målsättning och Uppnåelseppnåelse

Sätter [medarbetarnamn] realistiska mål för sig själva? Uppnår de konsekvent dessa mål?

Målsättning är avgörande för personlig tillväxt; denna fråga mäter en anställds ambition och genomförande av mål.

Fråga #7 – Tidshantering och Organisation

Hur effektivt hanterar [medarbetarnamn] sin tid och prioriterar uppgifter?

Praktiska och effektiva tidhantering färdigheter bidrar till total produktivitet. Denna fråga utvärderar organisatoriska förmågor.

Fråga #8 – Tekniska Färdigheter

Är [medarbetarnamn] skicklig i att använda relevanta verktyg eller programvara som krävs för deras roll?

Teknisk kompetens är avgörande i många roller; denna fråga mäter anställdas förmåga med nödvändiga teknologier.

Fråga #9 – Kreativitet & Innovation

Tänker [medarbetarnamn] kreativt när hen löser problem eller utvecklar nya idéer?

Innovation driver framsteg, vilket gör det viktigt att utvärdera en anställds kreativa förmågor.

Fråga #10 – Professionell Utveckling

Är [medarbetarnamn] engagerad i kontinuerligt lärande och självförbättring?

Denna sista fråga adresserar individens engagemang för professionell utveckling, vilket bidrar betydligt till långsiktig framgång inom din organisation.

Genom att införliva dessa topp tio frågor i din 360-feedbackundersökning kan du samla omfattande insikter som stöder effektiva prestationsutvärderingsprocesser. Genom att samarbeta med Questback får du tillgång till vår ledande plattform för undersökningar av medarbetarupplevelse. Vi erbjuder användarvänliga lösningar, skräddarsydda specifikt för dina behov – inklusive feedbackanalys.

Whitepaper

33 drivkrafter till ett högt medarbetarengagemang

I detta whitepaper hittar du 33 handfasta tips om vad du kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din arbetsplats.

Fler artiklar inom detta ämne

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Support:  +47 21 02 70 70
Sälj:  +31 61 66 97 463

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många