Skip to content

Näin parannat asiakaskokemusta koko asiakaspolun mitalta

Elias Axelsson Björklund
Resurssit
Ladattavat Oppaat
Näin parannat asiakaskokemusta koko asiakaspolun mitalta

Haluatko yrityksesi saavan kilpailuetua, nauttivan paremmasta kannattavuudesta ja tarjoavan ylivertaisen asiakaskokemuksen?

Tutkimukset osoittavat, että yritykset, jotka tarjoavat paremman asiakaskokemuksen ja investoivat tehokkaaseen asiakaspolun kartoittamiseen, menestyvät kaksi kertaa todennäköisemmin paremmin kuin kilpailijansa.

Edut ylittävät kilpailuedun. CX:n muuttaminen lisää myös asiakkaan elinkaariarvoa ja vähentää merkittävästi kustannuksia.

Silti asiakkaiden tarpeiden täyttäminen ja ylittäminen on yhä vaikeampaa kolmesta keskeisestä syystä.

Ensinnäkin nopeasti muuttuvat kuluttajien tarpeet edellyttävät, että yrityksesi kehittyy jatkuvasti asiakkaan mukana – nämä vaatimukset puolestaan edellyttävät reaaliaikaista, syvällistä asiakasymmärrystä ja nopeaa kykyä vastata muuttuviin tarpeisiin.

Toiseksi asiakaspolku on yhä monimutkaisempi kuin aiemmin. Tutkimukset osoittavat, että asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa keskimäärin kymmenen eri kosketuspisteen kanssa koko asiakaspolkunsa aikana.

Kolmanneksi asiakkaat vaativat saumatonta ja kitkatonta polkua, joka on vaivaton eikä vaadi heiltä sen suurempaa panostusta. Asiakkaiden odotukset monimutkaistuvat entisestään, kun yritykset toimivat nykyään globaalissa, monikanavaisessa maailmassa.

Ei ole yllättävää, että CX on nyt erittäin tärkeässä strategisessa painopisteessä, koska se tarjoaa monia konkreettisia etuja.

Mutta miten onnistut tarjoamaan erinomaista asiakaskokemusta? Ja mitä tehokas asiakaspolkukartta sisältää?

Tarjoamme ilmaiseksi vaiheittaisen oppaan, jossa kuljetaan asiakkaan elinkaaren päästä päähän ja neuvomme yksityiskohtaisesti, kuinka voit muuttaa CX:n koko asiakaspolun ajan.

 

Tulet muun muassa:

  • Saamaan selville, miksi yrityksesi hyötyy strategisesta lähestymistavasta CX:ään.
  • Oppimaan seitsemän näyttöön perustuvaa CX:n etua, mukaan lukien parantunut kannattavuus.
  • Ymmärtämään, mikä on tehokas asiakaspolkukartta ja mitä se sisältää.
  • Oppimaan, miten luot asiakaspolkukartan, joka on 100 % osuva yrityksesi kannalta.
  • Tietämään, kenen pitäisi olla mukana asiakaspolun kartoitusprosessissa, jotta sen toteutus olisi onnistunut.
  • Ymmärtämään tarpeen ottaa käyttöön tietolähtöinen lähestymistapa arvokkaimpien tietojen keräämiseksi.
  • Tunnistamaan erilaisia tietolähteitä asiakkaan elinkaaren ajalta.
  • Oppimaan seitsemästä vaiheesta, jotka sinun on tehtävä varmistaaksesi onnistuneen asiakaspolun kartoitusprosessin.
  • Saamaan esimerkkejä useista parhaista käytännöistä muuttaa CX ja parantaa liiketoiminnan suorituskykyä.

Oletko valmis muuttamaan asiakaskokemuksesi?

Whitepaper

Näin parannat asiakaskokemusta koko asiakaspolun mitalta

Haluatko luoda erinomaisen asiakasmatkan? Rakentaa kilpailuetua, nauttia paremmasta kannattavuudesta ja tarjota ylivoimaisen asiakaskokemuksen? Lataa uusi oppaamme nyt!

Lisää ladattavat oppaat

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama