Insikter som leder till resultat

När Charlott Brask, Business Process Manager på Atea, anslöt till företaget 2016, blev en av hennes uppgifter att styra upp företagets kundundersökning. Den befintliga undersökningen var omfattande och innehöll ett frågebatteri på ett 50-tal frågor. Det saknades en effektiv och tillförlitlig process för distribution, datainsamling och analys, och svarsfrekvensen var ofta otillfredsställande låg.

Läs hur Questback är med på ATEAs resa att bli bäst på kundupplevelse!

 

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Free 14-day trial Learn more