Atea sökte efter insikter som leder till resultat

När Charlott Brask, Business Process Manager på Atea, anslöt till företaget 2016, blev en av hennes uppgifter att styra upp företagets kundundersökning. Den befintliga undersökningen var omfattande och innehöll ett frågebatteri på ett 50-tal frågor. Det saknades en effektiv och tillförlitlig process för distribution, datainsamling och analys, och svarsfrekvensen var ofta otillfredsställande låg.

Atea kundundersökning

I samarbete med Questback utarbetades en dashboard, med vilken platscheferna kan bryta ner resultatet på sina regioner. Respondenterna kan välja att vara anonyma, och man ser till
att förbereda dem inför utskicket av undersökningen, för att ytterligare höja svarsfrekvensen. De nya frågorna är utformade för att visa den generella bilden av Atea, snarare än på detaljnivå.

Svaren kan bland annat filteraras på fråga, kontor och säljare, och man kan se detaljerad information på kundnivå (på kunder som inte har valt att vara anonyma).

Fokusområden

  1. SÄKERSTÄLL KVALITETEN – Ställ frågan: Levererar vi det kunden förväntar sig?
  2. INVOLVERA OCH UTMANA KUNDEN – Våga driva förändring hos kunden utifrån deras förutsättningar och mål.
  3. GÖR DET LILLA EXTRA – Det handlar inte om att sockra, utan om att verkligen anstränga sig för att ta projekt och leveranser i mål på bästa sätt.

ETT MÄTETAL SOM används är NPS (Net Promoter Score). Det anger hur stor andel av kunderna som vill rekommendera Atea till andra.

Läs hur Questback är med på ATEAs resa att bli bäst på kundupplevelse!

Om ATEA

Atea är, med över 7000 anställda, marknadsledande i Norden och Baltikum inom IT-infrastruktur. De är även den näst största it-infrastrukturleverantören i Europa. Ca 2 500 av företagets anställda finns i Sverige, fördelade på ett trettiotal orter från Malmö i söder till Kiruna i norr. Omkring 1 400 av dessa är konsulter.Med kunden i fokus, och med hjälp av strategiska samarbetspartners, erbjuder de företag hjälp med allt som rör IT-infrastrukturen. Ett av Ateas mål är att vara drivande i branschen när det gäller hållbarhetsfrågor.

Här kan du läsa mer om kundundersökningar

Whitepaper

ATEA – Ska bli bäst på kundupplevelse!

”För att vi ska lyckas måste vi förstå våra kunder bättre än tidigare, något som i sin tur kräver att vi får ett högre förtroende från dem. Det kan vi bara få om vi utvecklar kundupplevelsen.”