Skip to content

FHF – Norsk fisk och havsbruksnäring

Elias Axelsson Björklund
Resurser
Kundcase
FHF – Norsk fisk och havsbruksnäring

FHF är en organisation som ägs av den norska staten som arbetar i och för fiskeri- och havsbruksnäringen. Sektorn är väldigt viktig för Norges ekonomi och bidrar med ekonomisk aktivitet och arbetstillfällen längs den långa och vackra kusten. Efter betydande investeringar i forskning och utveckling under årtionden är Norge idag ledande när det kommer till att förvalta havsresurserna, framför allt när det kommer till att utveckla nya och hållbara proteinprodukter.

Trots att Norge har bara fem miljoner invånare är landet en global aktör inom fiskeindustrin med en export på runt 95% av fångsten som går till stora delar av världen. Norsk fisk har blivit synonymt med hälsa och hög kvalité och Norge en ledande aktör som många länder med fiskexport ser upp till och inspireras av.

Mätbara resultat

FHF finansieras av den norska havs- och fisknäringen, de får årligen 0,3% av omsättningen från alla aktörer vilket tillsammans uppgår till 300 miljoner per år. För summan vill de inblandade aktörerna se tydliga resultat.

”Det är vanskligt att dokumentera resultat från forskning till en hel sektor, men av förklarliga skäl vill de ha avkastning på investeringen”

Hans-Petter Næs – Kommunikationsdirektör FHF

Projekten behöver leda till lönsamhet, därför behöver vi vara säkra på att vi prioriterar rätt åtgärder. Samtidigt behöver FHF tydligt dokumentera resultatet från branschens investering. Det är en svår knut att lösa, en rejäl utmaning förklarar Hans-Petter.

Norsk torsk

Det är här Questback kommer med en lösning och blir ett centralt verktyg […] Resultaten berättigar vår existens och den återkommande investeringen på 300 miljoner.  ”

Hans-Petter Næs – Kommunikationsdirektör FHF

För oss är det därför viktigt att mäta är hur näringen värderar vårt resultat och om näringen uppfattar att våra projekt leder till ökad lönsamhet. Det är här Questback kommer med en lösning och blir ett centralt verktyg när det kommer till att visa hur FHF har skapat ett värde som motsvarar förväntningar efter lagd investering. Resultaten berättigar vår existens och den återkommande investeringen på 300 miljoner.

Vi gör många projekt under ett år med stor variation: ett kan handla om hur dokumentationskrav förändras för att uppnå nya miljökrav vid export till EU, ett kan handla om ny teknologi för att bidra till en mer effektiv produktion av torskfiléer. Ett annat projekt kan gå till ny teknologi för att reducera andelen sjuka laxar i odlingarna, ett annat kan handla om användningen av salt vid förpackning utan att tappa för mycket smak.

Näringslivet avgör om projekten är värdefulla och har uppnått önskvärt resultat

I alla projekt involverar vi aktörer från näringen i form av referensgrupper med 2-5 personer som säkerställer att projektet är relevant och efterfrågat. De är med under hela forskningsprojektets från början till slut. Det är deras åsikter i slutet av varje projekt som avgör om det i slutändan har varit meningsfullt och uppnått önskvärda mål vilket säkerställs genom frågebatteriet i Questback.

FHF

Whitepaper

Så förbättrar ni er CX under hela kundresan

Vill du skapa en superb kundresa? Få konkurrensfördelar, öka vinsten och leverera en överlägsen kundupplevelse? Ladda ned vår guide nu!

Fler kundcase

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många