Att driva ett framgångsrikt community har många vinster och fördelar, men hur lyckas man? Isabel Sundberg arbetar som community manager på Ipsos. Här delar hon med sig av sina tankar och tips.

Kunderna sitter på svaret

”Grundidén är att skapa en plattform där du kan kommunicera och lära känna din målgrupp. Ställ frågorna som hjälper er att göra rätt saker – vad har de för behov, varför köper de era produkter, vad skulle få dem att köpa mer? Genom att prata användning kan ni utveckla ert produkt- och tjänsteerbjudande, vi pratar co-creation.”

Öppenhet och respekt – två viktiga hörnstenar

”Det är viktigt att skapa förtroende och en vi-känsla där alla känner sig utvalda och speciella. Det ska råda en positiv och öppen atmosfär, vilket du kan bidra till genom att välkomna alla och visa att det är högt i tak. Förmedla att här får du säga vad du vill utan att bli dömd eller attackerad. Det är egentligen ganska grundläggande och handlar om våra mänskliga behov. Vi vill ju alla känna uppskattning, bekräftelse och samhörighet.”

Ta reda på målgruppens drivkrafter och förväntningar

Det finns inget enhetligt svar på hur man går tillväga för att skapa ett framgångsrikt community. Alla företag är olika, och därmed målgrupperna och deras intresseområden. Ett generellt tips, enligt Isabel Sundberg, är att försöka lära känna medlemmarna i det egna communityt och hitta vad som får dem att engagera sig tillräckligt för att delta aktivt.

”Lyssna på vad de använder för språk, ton och tilltal så att du kan kommunicera på deras villkor, vara deras kompis. Samma gäller med frekvens, hur ofta förväntar sig just din målgrupp att det händer något nytt? Mät och utvärdera vid vilken dag och tidpunkt det är mest aktivitet och respons så att du är där då och gör inlägg vid rätt tillfälle.”

Delaktighet och engagerande innehåll

Tanken med ett community är att det ska vara en levande mötesplats, vilket kräver en del insatser för att bibehålla målgruppens engagemang.  Detta kan göras på olika sätt, exempelvis genom att man anordnar tävlingar, publicerar korta undersökningar och ställer frågor som uppmanar till diskussion.

”Tänk på att du måste vara delaktig i dialoger och driva dem framåt – svara alltid snabbt på kommentarer och följ upp.”

Den dyrbara tiden

Idag är tid en dyrbar vara, och många som är med i ett community behöver känna att det finns en egen vinning med att bidra. Man kan inte utgå från att folk ska vara med och svara bara för skojs skull.

”Begär inte för mycket av dina medlemmar, visa ’what’s in it for them’, till exempel genom aktivitetspoäng och incitament. Korta texter, begränsat antal frågor i undersökningar och snabba svar rekommenderas.”

Whitepaper

Din guide till bättre kundfeedback

Vi berättar hur du kan göra smartare undersökningar och få lojalare kunder