I två tidigare blogginlägg har vi berättat om att Medarbetarupplevelsen har kommit att hamna i fokus i den allt vanligare typen av transformativ organisation, som utgår från medarbetaren.

Hur kommer man då igång med att förbättra sin medarbetarupplevelse? Thomas Nyberg, grundare av InsightLab, menar att det i grunden handlar om att ge människor frihet och upplysa dem om på vilket sätt organisationen bidrar och gör världen bättre. “Om man som organisation inte kan visa hur man förbättrar något av de stora områden som människor känner engagemang i, kommer man att ha svårt att locka och behålla sina medarbetare”.

Intresserad av att testa medarbetarundersökningar i er organisation?

Testa Questback gratis i 14 dagar.

  • Skicka undersökningar och analysera rapporter
  • Kom igång på 5 minuter
  • Inget betalkort krävs

Kom igång internt

Thomas Nybergs bästa tips för organisationer som vill komma igång och arbeta med sin medarbetarupplevelse är att börja jobba aktivt i liten skala. “Börja med att bearbeta störningsmomenten”, säger han. “Fundera på vilka som är era topp-10 surdegar och starta där. Be personalen om hjälp att ta fram lösningar: ha en workshop eller en typ av organisatoriskt hackathon där alla kan ge åtgärdsförslag. Sedan testar ni några lösningar och går vidare med fler.”

Pelle Lilja, Senior Advisor på Questback, håller med om att det naturligtvis är medarbetarna man ska ta hjälp av för att driva förändringen. Hans trestegsplan lyder: Lyssna, förstå och agera.

Lyssna, förstå och agera

“Först och främst måste organisationen börja lyssna till medarbetarnas önskemål: samla feedback löpande och i realtid och se till att mäta rätt saker, använd konsekventa mätvärden så att man tydligt kan se en före- och eftereffekt. Automatisera flödet till dashboards så att ledningen kan få en tydlig bild av situationen.”

För att förstå den data som samlas in krävs det en sammanhållen analys av flera olika touchpoints som uppstår under medarbetarresan. Det viktiga handlar inte om att jämföra statistik, utan att kunna tolka trender, se mönster och upptäcka tidiga varningssignaler. Genom att visualisera och sammanställa en överblick kan man utvärdera olika alternativ och effekter. 

Det sista steget handlar ofrånkomligen om att reagera på informationen. Ofta stannar det tyvärr vid undersökande fasen: man vet vad problemet är, men av olika anledningar medför insikten ingen förändring. “Det är väsentligt för företaget att hantera enstaka incidenter och också förändra hur ni jobbar – man brukar prata om att stänga feedback-loopen, “closing the loop”. Mät bara det ni tänker agera på och agera på det ni mäter.

Involvera organisationen

Även om det mesta går att driva och mäta digitalt är fortfarande det personliga mötet centralt för att skapa en positiv medarbetarupplevelse. “Involvera era medarbetare och sätt individen i fokus”, säger Pelle Lilja. “Studera medarbetarna och besök vardagen för att förstå beteenden”, instämmer Thomas Nyberg. “Prata gärna med externa experter inom kundupplevelse för att få idéer om hur ni kan skapa engagemang. Testa prototyper snabbt i liten skala och när ni märker vad som funkar kan ni föra ut det i större omfattning”. 

Kom igång med medarbetarupplevelsen

  1. Lyssna – samla in feedback, prata med individer och observera beteenden
  2. Förstå – sammanställa data från olika punkter och se mönster och samband. Vad berättar informationen?
  3. Involvera – engagera medarbetarna genom att få dem att förstå att de har makten att påverka processer, arbetssätt och organisationskultur.
  4. Agera – mät det ni kan agera på och agera på det ni mäter. Allt annat saknar relevans och leder inte framåt, så starta i liten skala och testa er fram!

Här kan du läsa mer om eNPS.

resource image
Whitepaper

33 drivkrafter till ett högt medarbetarengagemang

I detta whitepaper hittar du 33 handfasta tips om vad du kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din arbetsplats.